Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON"— Sunum transkripti:

1 ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON
Prof.Dr.Tayfun Güler

2 MONİTÖRİZASYON Kardiyovasküler sistem Solunum sistemi
Nöromusküler fonksiyon Santral sinir sistemi Renal fonksiyon Sıcaklık Laboratuar

3 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM:
Kalp hızı ve ritmi  Arteryel kan basıncı   Santral venöz basınç   Pulmoner arteryel basınçlar   Kardiyak output   

4 KALP HIZI Palpasyon Oskültasyon Elektrokardiyografi

5 ELEKTROKARDİYOGRAFİ Kalp hızı Kalp ritmi Kalbin oksijenlenmesi D II V5

6 ELEKTROKARDİYOGRAFİ

7 KAN BASINCI Kan basıncı = Kardiyak output x Sistemik damar direnci

8 KAN BASINCI

9 KAN BASINCI Açık kalp cerrahisinde noninvaziv kan basıncı ölçümü yeterli değildir.

10 İNVAZİV KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ
Açık kalp cerrahisi anestezisinde kan basıncının invaziv yöntemler ile izlenmesi zorunludur.

11 SANTRAL VENÖZ BASINÇ

12 KARDİYAK OUTPUT CO = Atım hacmi x kalp hızı vücuda Baş ve kollardan
Akciğerlere Akciğer lerden Gövde ve bacaklardan CO = Atım hacmi x kalp hızı

13 KARDİYAK OUTPUT

14 ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON-II
Solunum sistemi Nöromusküler fonksiyon Santral sinir sistemi Renal fonksiyon Sıcaklık Laboratuar

15 SOLUNUM SİSTEMİ OKSİJENASYON VENTİLASYON Fizik bulgular
Pulse oksimetre Kan gazları İnspire edilen oksijen VENTİLASYON Kapnografi Respirometre

16 FİZİK BULGULAR Taşikardi Hipertansiyon / hipotansiyon Terleme Siyanoz
OKSİJENASYON FİZİK BULGULAR Taşikardi Hipertansiyon / hipotansiyon Terleme Siyanoz

17 OKSİJENASYON PULSE OKSİMETRE SaO2 = % 95-97

18 OKSİJENASYON KAN GAZLARI PaO2 = mmHg SaO2 =

19 KAN GAZLARI pH : 7,35 – 7,45 PaCO2 : 35 – 45 mmHg HCO3 : 22 – 28 mEq
B.E. : (-3) – (+3)

20 VENTİLASYON KAPNOGRAFİ

21 KAPNOGRAFİ ETCO2 = 35 – 45 mmHg PaCO2 – ETCO2 = 5 – 10 mmHg ETCO2: ↑
VENTİLASYON KAPNOGRAFİ ETCO2 = 35 – 45 mmHg PaCO2 – ETCO2 = 5 – 10 mmHg ETCO2: ↑ Hipoventilasyon Yeniden soluma Soda lime tükenmesi ETCO2: ↓ Hiperventilasyon Kardiyak arest Hava yolu obstrüksiyonu Solunum devresinde ayrılma, kaçak

22 RESPİROMETRE Solunum hızı Tidal volüm Dakika ventilasyon hacmi

23 SOLUNAN GAZLARIN MONİTÖRİZASYONU
Oksijen Karbon dioksit Azot protoksit Halotan, isofluran, sevofluran vb.

24 NÖROMUSKÜLER MONİTÖRİZASYON

25 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ Klinik bulgular Monitörizasyon teknikleri:
Sedasyon Derin uyku Genel anestezi Koma Uyanıklık Klinik bulgular Monitörizasyon teknikleri: Elektroansefalografi: Entropi, BIS Serebral kan akımı ölçümü Uyarılmış potansiyeller Transkranyal Doppler sonografi Fasiyal sinir elektromiyografisi Intraoperative monitoring of the central nervous system (CNS) has recently seen many advances. Techniques such as electroencephalography (EFG), cerebral blood flow (CBF) measurement, evoked potentials (sensory and motor), transcranial Doppler (TCD) sonography, facial nerve electromyography (EMG), brain tissue pressure and temperature monitoring may result in improved operative outcome if applied and interpreted properly.

26 ANESTEZİ DERİNLİĞİ Klinik bulgular: Hareketlenme
Ventilasyonun özellikleri Pupil çapı Göz kapağı refleksi Yutkunma refleksi Kas tonüsü Hareketlenme Kan basıncı değişiklikleri Kalp hızı değişiklikleri Göz yaşı Terleme Sözlü uyarılara yanıt

27 RENAL FONKSİYON İdrar çıkışı Fiziksel özellikleri > 1 ml/kg/saat
Berrak Kokusuz Açık sarı renkli

28 SICAKLIK Hipotermi < 36 oC Hipertermi > 37 oC

29 SICAKLIK ÖLÇÜM YERLERİ
Nazofarenks Timpanik membran Özofagus Mesane Rektum Pulmoner arter

30 HİPOTERMİ Etkilediği sistemler Koagülasyon Doku oksijenasyonu
İlaç metabolizması Kardiyovasküler sistem

31 LABORATUAR Kan tetkikleri Hematokrit : % 35-45
Hemoglobin : gr/dl Akyuvar : – /dl Trombosit : /dl Glukoz : 80 – 120 mg/dl Üre : 20 – 40 mg/dl Kreatinin : 0.8 – 1.2 mg/dl SGOT, SGPT : < 40 U/lt


"ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları