Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finlandiya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finlandiya."— Sunum transkripti:

1 Finlandiya

2 Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km2 Nüfusu :5.175.783
İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası

3 Finlandiya’nın Tarihçesi
12.yy.'da İsveç Krallığının hâkimiyetine girmiştir. 1808 – 1809 Savaşının ardından Rusya'nın egemenliğine geçmiş ve 1917 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. 1939'da Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş ve topraklarının bir kısmını SSCB'ye bırakmak zorunda kalmıştır. Güçlü komşusu Rusya Federasyonuna karşı günümüze kadar sûren tarafsızlık politikasını sürdürmüştür.

4 Finlandiya’nın Sınırları
Kuzeyinde Norveç, kuzeybatısında İsveç, batısında ve güneyinde Baltık denizi, doğusunda ise Rusya Federasyonu bulunmaktadır.

5 Finlandiya’nın Sınırları

6 Finlandiya’nın Yer Şekilleri
Fin Körfezi'nden Botni Körfezi'nin kuzey ucuna kadar kıyı ovaları uzanır. Çok girintili çıkıntılı bir kıyının (skayer tipi kıyı) gerisindeki geniş ovalar morenlerle kaplıdır. Finlandiya bir göller ve adalar ülkesidir. Ülke topraklarının %10'unu sayıları 'i bulan göller kaplamıştır. Bunların en büyüğü Saimaa Göiü'dür. Göller, akarsu ve kanallarla birbirine bağlanmıştır. Orta ve güney Finlandiya'nın iç kesimlerini buzul gölleri kaplar. Binlerce gölün bulunduğu bu alanda pek çok bataklık da vardır. Ülkenin kuzeyinde tepelik alanlar yer alır. Burası verimsiz topraklarla kaplıdır. Ülkenin en kuzeyindeki topraklar, Kuzey Kutbuna yakın olduğu için uzun süre donmuş hâlde kalır. Finlandiya, IV. Zamanda buzullaşmanın etkisinde kalmıştır. Yüzey şekillerinin oluşumunda buzul aşındırma ve biriktirmeleri önemli rol oynamıştır. Buzulların erimesi sonucu ülke toprakları yavaş yavaş yükselmektedir. Ülkede çok sayıda ada bulunur. Güneybatı kıyıları açığında binlerce adacıktan oluşan Aland takım adaları, doğal güzellikleriyle tanınmıştır.

7 Finlandiya’nın Yer Şekilleri

8 Finlandiya’nın Yer Şekilleri

9 Finlandiya’nın İklimi
Kuzey Kutbuna yakınlığına rağmen kısmen ılıman bir iklim görülür. İklimin ılımanlaşmasında Gulf Stream sıcak su akıntısı, Batı Rüzgârları ve Baltık Denizi önemli rol oynar. Kışlar çok uzun, yazlar ise kısa geçer. Kuzeye doğru gidildikçe iklim karasallaşır. Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde kalan Fin Laponyası'nda, bir gündüz ya da gecenin uzunluğu iki ayı geçer. Ülke, bütün yıl yağışlıdır. Yağışlar güneyden kuzeye doğru azalır. iklim şartları ormanların gelişmesine çok elverişlidir. Ülke yüz ölçümünün yarıdan fazlasını ormanlar kaplar. Kuzey kesimlerde ormanların yerini tundralar alır.

10 Helsinki 60°K – 24°D / 51m 4,5°C / 635mm

11 Finlandiya’nın Nüfusu
Finlandiya az nüfuslu bir ülkedir. Nüfus artış hızı çok düşüktür. Nüfusun çoğunluğu güneydeki şehirlerde yaşar. En büyük şehri başkent Helsinki'dir. Halkın tamamına yakını Fin asıllıdır.

12 Finlandiya’nın Ekonomisi
Elektrik enerjisi ihtiyacını su gücünden ve nükleer enerjiden karşılar. Finlandiya'da orman, metalürji ve makine sanayii başta gelir. Diğer önemli sanayi kollan; kimya, mobilya, makine, besin, dokuma, cam, gemi yapımı ve elektronik sanayiidir. Kereste, kâğıt hamuru ve kâğıt üretimi de çok gelişmiştir. Ülke ihracatında kâğıt en önemli yeri tutar. Finlandiya'nın ihracatında orman, metalürji ve makine sanayii ürünleri büyük paya sahiptir, ithalâtını ham maddeler, gıda ürünleri vb. oluşturur. En çok AB ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile ticaret yapar. Finlandiya'da, gelişmiş bir ulaşım sistemi vardır. Ulaşımda kara yolları en önemli yeri tutar. Demir yolları ile İsveç ve Rusya Federasyonu'na bağlanmıştır. Ticaretini daha çok deniz yolu ile yapar. Kış döneminde Fin ve Botni Körfezleri'nde bankiz oluşumu görülür. Ancak buzkıran gemile-riyle sorun çözülür. Doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ülke olan Finlandiya çok sayıda turist çeker.

13 Finlandiya’nın Ekonomisi
Elektrik enerjisi ihtiyacını su gücünden ve nükleer enerjiden karşılar. Finlandiya'da orman, metalürji ve makine sanayii başta gelir. Diğer önemli sanayi kollan; kimya, mobilya, makine, besin, dokuma, cam, gemi yapımı ve elektronik sanayiidir. Kereste, kâğıt hamuru ve kâğıt üretimi de çok gelişmiştir. Ülke ihracatında kâğıt en önemli yeri tutar. Finlandiya'nın ihracatında orman, metalürji ve makine sanayii ürünleri büyük paya sahiptir, ithalâtını ham maddeler, gıda ürünleri vb. oluşturur. En çok AB ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile ticaret yapar. Finlandiya'da, gelişmiş bir ulaşım sistemi vardır. Ulaşımda kara yolları en önemli yeri tutar. Demir yolları ile İsveç ve Rusya Federasyonu'na bağlanmıştır. Ticaretini daha çok deniz yolu ile yapar. Kış döneminde Fin ve Botni Körfezleri'nde bankiz oluşumu görülür. Ancak buzkıran gemile-riyle sorun çözülür. Doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ülke olan Finlandiya çok sayıda turist çeker.

14 Tarım Finlandiya'da tarıma ayrılan topraklar ülke yüz ölçümünün az bir bölümünü oluşturur. Tarımda makineleşme ve verim artırıcı tekniklerle üretim artışı sağlanmıştır. Tarım ürünleri; buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllarla, patates ve şeker pancarıdır.

15 Hayvancılık Hayvancılık gelişmiştir.
Süt ürünleri, et ve yumurta üretimi ihtiyacından fazladır. Sığır, domuz ve Laponya'da ren geyiği yetiştirilir. Baltık Denizi'nde balıkçılık yapılır.

16 Ormancılık İklim şartları ormanların gelişmesine çok elverişlidir.
Ülke yüz ölçümünün yarıdan fazlasını ormanlar kaplar.

17 Maden ve Enerji Finlandiya'da bakır, çinko, demir, nikel, krom ve kurşun gibi rezervi fazla olmayan maden yatakları vardır. Petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarından da yoksundur. Bu alandaki ihtiyaçlarını dışarıdan sağlar. Elektrik enerjisi ihtiyacını su gücünden ve nükleer enerjiden karşılar.

18 Sanayi Finlandiya'da orman, metalürji ve makine sanayii başta gelir.
Diğer önemli sanayi kollan; kimya, mobilya, makine, besin, dokuma, cam, gemi yapımı ve elektronik sanayidir. Kereste, kâğıt hamuru ve kâğıt üretimi de çok gelişmiştir. Ülke ihracatında kâğıt en önemli yeri tutar.

19 Turizm Doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ülke olan Finlandiya çok sayıda turist çeker.

20 Ulaşım Finlandiya'da, gelişmiş bir ulaşım sistemi vardır.
Ulaşımda kara yolları en önemli yeri tutar. Demir yolları ile İsveç ve Rusya‘ya bağlanmıştır. Ticaretini daha çok deniz yolu ile yapar. Kış döneminde Fin ve Botni Körfezleri'nde bankiz oluşumu görülür. Ancak buzkıran gemileriyle sorun çözülür.

21 Ticaret ihracatında orman, metalürji ve makine sanayii ürünleri büyük paya sahiptir, ithalâtını ham maddeler, gıda ürünleri vb. oluşturur. En çok AB ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile ticaret yapar.

22 Finlandiya - Türkiye İlişkileri
Türkiye – Finlandiya arasındaki ilişkiler istenilen düzeyde değildir.


"Finlandiya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları