Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okullarda Arkeoloji Kulüpleri Kurma ve Avrupa Kültürünü Tanıtma K1 PROJESİ Kaman Endüstri Meslek Lisesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okullarda Arkeoloji Kulüpleri Kurma ve Avrupa Kültürünü Tanıtma K1 PROJESİ Kaman Endüstri Meslek Lisesi."— Sunum transkripti:

1 Okullarda Arkeoloji Kulüpleri Kurma ve Avrupa Kültürünü Tanıtma K1 PROJESİ
Kaman Endüstri Meslek Lisesi

2 İtalya

3 İtalya Yüz ölçümü :301.252km2 Nüfusu :57.679.825
İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Roma Önemli şehirleri :Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Dili :İtalyanca Dini :Hıristiyanlık Para birimi :Euro, liret

4 İtalya’nın Tarihçesi italya zengin bir tarihe sahiptir, ilk Çağ'ın büyük devletlerinden biri olan Roma İmpara­torluğu bu topraklarda kurulmuştur. İlk Çağ'da Hristiyanlığı resmî din olarak kabul eden ital­ya. Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin merkezi durumuna gelmiştir, italyan şehir devletlerin­den Venedik ve Ceneviz Avrupa ticaretinin kontrolünü ellerinde tutmuşlardır. 1870'de si­yasî birliğini sağlayan İtalya sömürge arayı­şına girmiş, bu amaçla 1911 yılında Osmanlı Devleti ile Trablusgarp Savaşı'nı yapmıştır. I. Dünya Savaşına itilâf Devletleri yanında katılarak Anadolu'nun bazı bölgelerini işgal etmiş. Kurtuluş Savaşı sonunda Anadolu'dan çekilmiştir.

5 İtalya’nın Sınırları Akdeniz'de bir yarımada devletidir.
Kuzeyde İsviçre, kuzeydoğuda Avusturya ve Slovenya, kuzeybatıda Fransa, doğuda Adriya denizi, batıda Tiren denizi, güneyde de Akdeniz’e komşudur. Sicilya ve Sardinya adaları İtalya'nındır.

6 İtalya’nın Sınırları

7 İtalya’nın Yer Şekilleri
Kuzeyinde Alp dağları ve onun eteklerinde Po ovası bulunur. Alp dağlarında bulunan Cennis ve St. Bernard geçitleri önemlidir, İtalya Yarımadası’nın ortasında kuzey – güney doğrultulu Apenin dağları uzanır. Önemli akarsuları Po, Adige, Tiber ve Arno'dur.

8 İtalya’nın Yer Şekilleri

9 İtalya’nın Yer Şekilleri
İtalya Yarımadası’nın güneyinde, Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya bulunur. Bu adada Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna bulunur.

10 İtalya’nın Yer Şekilleri
Sardinya Adası da dağlar ve platolarla kaplıdır.

11 İtalya’nın İklimi Kuzey İtalya'da Alp dağlarının bulunduğu kesimlerde karasal iklim görülür. Alp dağları, Orta Avrupa'nın soğuk havasını engellediği için Alpler'in güney yamaçları nispeten ılımandır. Ülkenin yarımada kısmında Akdeniz iklimi hüküm sürer. Adalarda ve yarımada da makiler, Kuzey İtalya'da ise ormanlar ve Alp çayırları bulunmaktadır.

12 İtalya’nın Ekonomik Etkinlikleri
Ülkede tarım önemlidir. Avrupa'nın en çok pirinç üreten ülkesidir. Bağcılık gelişmiştir. Alp dağlarının eteklerinde mandıra hayvancılığı yaygındır. Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. Çok az miktarda petrol, doğal gaz ve linyit çıkarılır. Otomotiv sanayi çok gelişmiştir. Turizm önemli gelir kaynaklarındandır.

13 Tarım Ülke ekonomisinde tarım önemli bir yer tutar.
Özellikle Po Ovası'nda yapılan modern tarımla italya, Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Güneye gidildikçe artan kuraklık, tarımı güçleştirir. İtalya zeytin, üzüm, turunçgiller, sebze, meyve üretiminde AB ülkeleri arasında ön sıralarda yer alır.

14 Hayvancılık Ülkede hayvancılık da gelişmiştir.
Kuzey İtalya'da mandıracılık şeklinde yaygın olan büyükbaş hayvancılık yapılır. Güney İtalya'da ise küçükbaş hayvanlar beslenir. İtalya'yı çevreleyen denizler balık bakımından zengin değildir. Bu yüzden balıkçılığa gereken önem verilmemiştir. Balıkçılık daha çok adalarda yapılır.

15 Maden ve Enerji Ülke yer altı kaynakları bakımından fakirdir. En önemli madenleri kükürt ve cıvadır. Bunların ya­nında kurşun, çinko, demir ve magnezyum çıkartılır, italyan mermerleri dünyaca ünlüdür.

16 Sanayi İtalya, dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biridir.
Otomotiv, kimya, gemi, ulaşım araçları, tekstil ve gıda sanayii gelişmiştir. İtalya'da enerji üretimi yetersizdir. Enerji tüketiminin büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamaktadır.

17 Ulaşım Ülkede ulaşım ağı çok gelişmiş ve niteliklidir.
Kara ve deniz ulaşımının yanında, hava ulaşımı da önemlidir. Kuzeydeki Po Nehri üzerinde nehir taşımacılığı yapılır.

18 Ticaret İtalya ticaretinin büyük bölümünü AB ülkeleri ve ABD ile yapar. İhracatı: Çeşitli makineler, optik aletler, otomotiv, elektronik aletler, gıda, tekstil ve mermer başta gelir. İthalâtı: Çeşitli madenler, petrol, dokuma hammaddeleri ve kereste önemli yer tutar.

19 İtalya’nın – Türkiye İlişkileri
İtalya ile Türkiye arasında ekonomik alanda güçlü ilişkiler kurulmuştur. İtalya, Türkiye'nin dış ticaretinde üçüncü sırada yer alır. Türkiye'ye makineler, kimyasal ürünler, boya, kösele, suni elyaf, otomobil, optik aletler satar, Türkiye'den meyve, sebze, pamuk, pamuk ipliği, tekstil ürünleri krom ve demir alır.

20 Roma

21 Roma

22 Vatikan

23 Roma

24 Roma

25 Roma

26 Roma

27 Hidden Chapel

28 Roma

29 San Pietro

30 San Pietro

31 Roma

32 Venedik

33 Venedik

34 Milano

35 Floransa

36 Pisa Floransa


"Okullarda Arkeoloji Kulüpleri Kurma ve Avrupa Kültürünü Tanıtma K1 PROJESİ Kaman Endüstri Meslek Lisesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları