Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenen Örgütler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenen Örgütler."— Sunum transkripti:

1 Öğrenen Örgütler

2 Takdim Planı 1. Neden öğrenen örgütler ? 2. Öğrenen örgüt nedir ? 3. Öğrenen bir örgüt oluşturma 4. Sonuç

3 Giriş “Hiçbir problem kendisini ortaya çıkaran bakış açısı ile çözülemez; dünyayı yeni bir şekilde görmeyi öğrenmemiz gerekir” Albert EINSTEIN

4 Neden Öğrenen Örgütler ?
Çalışanların her geçen gün değişen ihtiyaç ve beklentileri Ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimler ÖĞRENEN ÖRGÜT Her geçen gün artan uluslararası rekabet Belirsizliklerle dolu bir çevre Kısa sürede değişen, gelişen ve eskiyen bilgi

5 Örgüt Tasarımının Değişen Paradigması
Mekanik Sistem Paradigması Doğal Sistem Paradigması Dikey Yapı Yatay Yapı Performans konusunda örgütsel değişim Rutin Görevler Katı Kültür AdaptifKültür Güçlendirilmiş Görevler Biçimsel Sistemler Rekabetçi Strateji Paylaşılan Bilgi İşbirlikçi Strateji Durağan Çevre Etkili Performans Değişken Çevre Öğrenen Örgüt

6 Öğrenen Örgüt Nedir ? Bir örgütün sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması, bunları aynı zamanda çalışanlarını geliştirebileceği bir sistem içinde değişen çevre koşullarına adapte edebilmesi ve tüm bunların sonucunda sürekli olarak değişen, gelişen ve kendini yenileyen dinamik bir örgüt olmasıdır (Senge, 1996) Öğrenen bir örgüt bilginin ortaya çıkarılması, edinilmesi ve transferi ile yeni bilgi anlayışlarının yansıtılması için davranış değiştirme becerisine sahip bir örgüttür (Garvin, 1993) Öğrenen örgüt, öğrenmeye öncelik verendir (Braham, 1998) Öğrenen bir örgüt, tüm üyelerinin öğrenmesini kolaylaştıran ve kendisini sürekli yenileyen örgüttür (Pedler, Burgoyne ve Boydell, 1991)

7 Öğrenen Örgütler Öğrenen Örgütler Düşünen Örgütler Anlayan Örgütler
Sistem Düşüncesi Kişisel Ustalık Zihni Modeller Takım Halinde Öğrenme Paylaşılan Vizyon Öğrenen Örgütler Senge (1990) Düşünen Örgütler Anlayan Örgütler Bilen Örgütler McGill ve Slocum (1993)

8 Öğrenen Bir Örgüt Oluşturma
Belirsizlikle Mücadele Ademi Merkezileşme Merkezileşme Her bir parçanın devamlılığı örgütün bütününün belirliliği ile sağlanır Bütünün devamlılığı her bir parçanın belirliliği ile sağlanır COCA COLA “Global düşün, yerel davran” HSBC “Dünyanın yerel bankası”

9 Öğrenen Bir Örgüt Oluşturma (2)
Bilgiyi örgüt içinde hızla ve etkin bir şekilde yayma Diğerlerinin tecrübe ve başarılarından öğrenme Kendi tecrübelerinden ve geçmişinden öğrenme Yeni yaklaşımlarla tecrübe kazanma Sistematik problem çözme Garvin (1993)

10 Öğrenen Bir Örgüt Oluşturma (3)
Sürekli Öğrenme Destekleyici Liderlik Diyalog ve Araştırma ÖĞRENEN ÖRGÜT Takım Halinde Öğrenme Sistemler Arası Bağlantı Paylaşımcı Sistemler Paylaşılan Vizyon Öğrenen Örgüt Alt Boyutları (Watkins ve Marsick, 1993)

11 Öğrenen Bir Örgüt Oluşturma (4)
Elde Et Kullan Yaygınlaştır Öğrenme Döngüsü (DiBella ve Nevis, 1998)

12 Öğrenen Bir Örgüt Oluşturma (5)
Bağlantı Odaklanma Stratejik Başarı Destek Arzu Kabiliyet Örgütsel Öğrenme Güçlendirme Anahtar Elemanlar Arası Bağlantı (Drew ve Smith, 1995)

13 Öğrenen Örgütlere Bazı Örnekler
Hewlett – Packard IBM Royal / Dutch Shell

14 Öğrenen Örgütlerin Önündeki Engeller
Aciliyet duygusu, telaş ve panik içinde sistematik olmayan adımlar atmak, bunlardan kısa sürede sonuçlar beklemek ve sonuçlar gecikince bunları uygulamaktan vazgeçmek, Stratejik düşünmek için zaman ayırmadan sistem ve süreçler üzerinde çok durmak, Öğrenen örgüt olmayı bir zihniyet veya kültür değişimi sürecinden çok, belirli sistem ve süreçlerin uygulanması olarak görmek, Özgün fikirlere değer vermeden, onları göz ardı ederek yerleşik fikirlere bağlı kalmak, Çok çalışmayı ödüllendirip, akıllı çalışma sistemini ödüllendirmemek, Yetkilendirmeyi olması gerektiği ölçüde uygulamamak,

15 Öğrenen Örgütlerde Liderlik
Geleneksel Örgütlerde : Tepedeki önemli kararları vermek ve kontrol mekanizmalarını işletmek Öğrenen Örgütlerde : Öğrenmeyi kolaylaştırmak ve öğrenme ortamı yaratarak kişilerin gizli yeteneklerini açığa çıkarmak Liderler tasarımcı rollerinin yanı sıra, öğrenme süreçlerinde aktif rol alan öğretici rolünü de oynarlar. Öğrenen örgütlerde liderlerin öğrenme potansiyeli ne bildiği ile değil; nasıl öğrendiği ile, yani öğrenme süreci ile değerlendirilir (McGill, Slocum ve Lei, 1992)

16 Sonuç ÖĞRENEN ÖRGÜT Çevreye kolay tepki gösterme ve uyum sağlama
Yeni ürün, süreç ve hizmet gelişiminin artması Diğer örgütlerden daha fazla öğrenme ÖĞRENEN ÖRGÜT Her seviyede çalışanın en verimli şekilde kullanılması Stratejik değişimler için gerekli zamanın azalması Örgütün her yerinde sürekli gelişimin sağlanması


"Öğrenen Örgütler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları