Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLİOFEMORAL HASTALIKLAR: Kronik Total Oklüzyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLİOFEMORAL HASTALIKLAR: Kronik Total Oklüzyonlar"— Sunum transkripti:

1 İLİOFEMORAL HASTALIKLAR: Kronik Total Oklüzyonlar
Prof. Dr. Barbaros Çil HÜTF Radyoloji A.D.

2 Periferal Arteriyel Oklüzif Hastalık
Görülme sıklığı: yaş: %3 >70 yaş: %20 A.B.D. popülasyonunda anjina kadar sık görülmektedir. Mortalite: 5 yıl %25 10 yıl %50 J Interv Cardiol 2004; 17: Cardiovasc Intervent Radiol 2008; 31:238–245

3 İlyak Arter Oklüzyonları
Periferal arteriyel oklüzyonların 1/3’ü aorto-ilyak lokasyonda En sık endikasyon: kladikasyo (<200m) İlyak darlıklarda endovasküler tedavi kılavuzlarca kabul edilmiş olmasına rağmen, oklüzyonların kılavuzlarca önerilen tedavisi büyük oranda hala cerrahi tedavidir.

4 Aorto-ilyak lezyonların sınıflandırılması: TASC II
TASC A TASC B TASC C TASC D ENDOVASKÜLER CERRAHİ Inter-society consensus for the treatment of peripheral arterial disease (TASC II) J Vasc Surg 2007; 45:S5-S67

5 Femoro-popliteal lezyonların sınıflandırılması

6 Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2009; 19:285-289
Cerrahi Tedavi CERRAHİ İŞLEM yıllık patensi Aorto-bifemoral (90-94) (ekstremite) (kladikasyoda) (85-89) (hasta) Aorto-bifemoral (80-88) (ekstremite) (kritik bacak iskemisinde) (72-82) (hasta) Femoro-femoral crossover (55-92) Axillo-unifemoral (44-79) Axillo-bifemoral (50-76) Endarterectomy Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2009; 19: J Vasc Surg 2007; 45:S5-S67

7 Cerrahi Tedavinin Olumsuz Yönleri
Mortalite: %3.3 (endovasküler tedavi ile benzer) Perioperatif morbidite: %11-30 Normal aktiviteye dönme süresi: uzun Cinsel fonksiyonlarda bozulma

8 İlyak Oklüzyonlarda Endovasküler Tedavinin Patensi Oranları
J Vasc Surg 2010; 52:

9 Endovasküler Tedavinin Zorlukları
Tıkalı segmentten güvenli geçiş: uygun girim planı, uygun malzemeler Retrograd, karşı femoral, brakiyal, kombine girim Subintimal alandan tekrar lümene giriş (tedavi başarısızlığının en sık nedeni) Oklüzyonların geçilmesinde, vakaların %20’sinde standart tel-kateter kombinasyonu başarısız. Rogers JH, Laird JR. Circulation 2007

10 Anjiyografik Malzemeler
Vasküler kılıflar: 4-7F, 9-11F Kateterler: Pigtail, vertebral, cobra, support kateterleri (CXI, Cook; Quickcross, Spectranetics) Teller: Hidrofilik, superstiff, vb Stentler: self exp, balon exp, kaplı, vb Pre, post PTA balonları Trombektomi ve re-entry cihazları Diğer malzemeler(snare, vb)

11 Re-entry Cihazları OutBack (Cordis) OffRoad (Boston)
Pioneer (Medtronic)

12 CTO Cihazları FrontRunner XP (Cordis) Crosser CTO (Bard)
TruePath (Boston) Viance (Covidien)

13 Sol eksternal ilyak arter oklüzyonu
Crossover girim (6F 45cm) Self expandable stentleme, Pre PTAØ

14 Rekanalizasyon: 4F Cobra, standart 0.035 açılı uçlu hidrofilik tel
Stentleme: 260cm Amplantz superstiff

15

16

17

18

19

20

21 Sağ ana ilyak arter oklüzyonu + eksternal ilyak stenozu
Bilateral retrograd girim (sağ 6F 45cm, sol 4F) Self expandable stentleme (8mm), post PTA (8mm)

22

23

24

25

26 Deloose K. Linc 2013, Leipzig

27

28 İlyak Oklüzyonda Kaplı Stentler
Viabahn ilyak arterlerde FDA onayı var. Advanta V12 (Atrium) :5-12mm (Large diameter V12: 12, 14, 16mm, 20’ye postdilate edilebiliyor) 9-10F Rasyoneli? Stent içi restenoz daha az Kaplı stentlerde uç restenozu Literatür: Advanta vs balon exp. bare stent Patensi oranları kaplı stentlerle daha yüksek (Sabri et al, COBEST trial, iCARUS trial, vb) EVToday/2011/04

29 Yüzeyel Femoral Arter Oklüzyonları
İlyak arterlere göre 3 kat daha sık. Lezyonlar genellikle uzun ve multiple TASC A: endovasküler, D: cerrahi, B ve C de kesin tavsiye yok. Endovasküler tedavi opsiyonları çok çeşitli PTA İlaç salınımlı balon Kriyoplasti (Polar Cath), Nitinol stentler İlaç salınımlı stentler(Zilver PTX) Stent-greftler(Viabahn), Aterektomi + İlaç salınımlı balon Aterektomi + stent

30 Femoropopliteal oklüzyonlarda cerrahi sonuçları
Siracuse et al. J Vasc Surg 2012 By-pass(113) vs. PTA-stent (106) 3 yıllık patensi %73 vs. %47 McQuade et al. J Vasc Surg 2010 1. yıl %76, 3. yıl %63

31 Cerrahi vs. Viabahn McQuade et al. J Vasc Surg 2010; 52:584-590
Randomize prospektif, 4 yıllık takip: Patensi oranları aynı Zeller T. Linc 2013, Leipzig

32 SFA oklüzyonlarında sonuç?
DEB patensiyi arttırıyor Uzun segment oklüzyonlarda DES ve ePTFE greftlerin sonuçları daha iyi ePTFE greftlerle 3 yılda >%67 patensi Literatürde 12 aydan uzun sonuç az Krupski-Berdien, Linc 2013, Leipzig

33

34

35 15 ay sonra stent oklüzyonu ve fraktür
Zeller T. Linc 2013, Leipzig

36

37

38

39 Sonuç Aorto-ilyak ve SFA oklüzyonlarında endovasküler tedavi uygulanabilir ve güvenli bir seçenektir. Primer patensi oranları cerrahi tedaviden düşük olsa da tekrar girişimlerle cerrahiye yakın bir açıkkalım sağlanabilmektedir. Artan tecrübe ve geliştirilen yeni cihazlarla, kronik total oklüzyonlarda endovasküler tedavi endikasyonları genişlemeye devam etmektedir.


"İLİOFEMORAL HASTALIKLAR: Kronik Total Oklüzyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları