Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi Yöntemleri
Dr. Levent Oğuzkurt Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana Konya 8 Mayıs 2014

2 Periferal arter hastalığı (PAH)
Tanım Sıklık: %3-10 >70 yaş: %15-20 Klinik bulgular Asemptomatik Intermitan Klaudikasyo Kritik bacak iskemisi (Critical limb ischemia) Dinlence ağrısı Minör doku kaybı Gangren

3 Kritik bacak iskemisi

4

5

6 DM ve PAH Diyabetiklerde PAH daha erken yaşta başlar
DM 1-5 yıldır var: Risk artışı 1.4x DM >25 yıldır var: Risk artışı 4.5x DM arter hastalığı Diz altı tutulum Krural arterlerde oklüzyon daha sık Medial kalsifikasyon Nöropati, iskemik bacak yakınmalarını saklayabilir

7 Ayak ülseri gelişiminde risk faktörleri
Daha önce ayak yarası + Nöropati Ayak deformiteleri PAH

8 Diyabetik ayak ülseri Ne kadarı iskemiktir? Nasıl tanı koyabiliriz?
İskemikse tedavi şansı var mıdır? Tedavi şansı varsa nasıl tedavi edilebilir?

9 Diyabetik ayak ülseri %50 nöropati %20 PAH %30 PAH+nöropati TASC II

10 İskemik yara oluşması için
Aortoilyak arter oklüzyonu Femoral arter oklüzyonu Popliteal arter oklüzyonu Krural arter oklüzyonu 1 damar 2 damar 3 damar

11 Diyabetik ayak yarası ile gelen bir hasta
Damar sorunu yok (%50) Damar sorunu var (%50) Büyük damar hastalığı (ilyak/femoral/popliteal) Küçük damar hastalığı (krural) Mikroanjiyopati

12

13 Hangi noninvazif testleri kullanabiliriz?
Görüntüleme RDUS BTA MRA Anjiyografi

14 Hangi noninvazif testleri kullanabiliriz?
Ayak bileği dirsek indeksi (ABİ) Ayak bileği basıncı Başparmak basıncı Transkütan doku oksijen basıncı (TcP02)

15 Anjiyozom (arteriozom+venozom)
Taylor & Palmer 1987 Endovasküler (ya da cerrahi) tedavi en kolay açılablen arter değil anjiyozom arterine yapılırsa: Ülserde daha iyi iyileşme Daha yüksek ayak koruma oranları Daha yüksek ampütasyonsuz sağkalım

16 Endovasküler tedavi

17 Tedavi Sonucu beklentiler
Birincil beklentiler Ayağın ampütasyondan korunması (Limb salvage) Ampütasyondan korunmuş sağkalım Toplam sağkalım

18 Tedavi basamakları Artere girim Oklüzyon geçme Damar açma
Kontralateral femoral (retrograd) İpsilateral femoral (antegrad) Ek popliteal arter girimi (retrograd) Ek tibial arter girimi (retrograd) Oklüzyon geçme Damar açma Damarı açık tutma

19 Damara erişim Standart yollar Alternatif yollar

20

21 Oklüzyon geçme Kılavuz teller Destek kateterleri
0.035 sistem 0.018 sistem Destek kateterleri Oklüzyon geçme cihazları Crosser aterektomi RF cihazı

22 Damarı açma: Total oklüzyon

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Endovasküler tedavi yöntemleri
Balon/ilaç kaplı balon anjiyoplasti Kriyoterapi (Polar balon) Stent /ilaç kaplı stent Aterektomi Excimer lazer

32 Basil çalışması (RCT) (Bypass versus angioplasty in severe ischemia of the leg)
Cerrahi PTA Sonuç Hastalar 195 216 RCT 30-günlük mortalite 11 7 p>0.05 Morbidite 57 41 P<0.05 Komplikasyon 56 ? Sağkalım (1 yıl) % 68 % 71 Sağklaım (3 yıl) % 57 % 52 İşlem maliyeti £23.000 £ Lancet 2005;366:

33 Basil çalışması “Uzun dönem takip”
2 yıldan fazla yaşayanlar için, ”safen ven ile yapılan by pass öncelikli tedavi stratejisi” daha yüksek sağkalım sunar J Vasc Surg :5S-17S Semin Vasc Surg 2012; 25:

34 İlaç kaplı (salan) balonlar
Kısa ve orta dönem teknik ve klinik başarıda ciddi iyileşme 1 yıl takip Klinik iyileşme %91 Bacak sağkalımı: %96 Schmidt A, et al. JACC, 2011;58:1105-9

35 Kriyoplasti Kesici balon 1 yıl primer açıklık: %56
1. yıl sonu bacak korunması: %95 Kesici balon 1. yıl primer açıklık %82 (yürüme ağrısı grubu) %64 (KBİ grubu) Bacak korunması %84 Canaud L, J Vasc Surg, 2008

36

37 Normal metal stentler İlaç kaplı stent PTA dan üstün değil
RKÇ Normal vs. ilaç kaplı stent (sirolumus-eluting) 1. yıl birincil açıklık Normal stent: %55.6 İlaç kaplı stent: %80.6

38 Perkütan aterektomi 1.5-7 cm ye kadar damarlar için
275 hastada 579 lezyon 199 YFA 110 PA 218 tibial 52 çoklu seviye 18 ay birincil ve ikincil açıklık: %52 ve %75 18 ay ayak koruma oranı %92 Tekrar girişim oranı %25-%30 McKinsey, Ann Surg, 2008

39 Endovasküler tedavi gerçekleri
Endovasküler tedavi sonrası açılabilen krural arter sayısı arttıkça bacak korunması artar 0 açık arter : 56% (1 yıllık açıklık) 1 açık arter : 73% 2 açık arter : 80% 3 açık arter : 83% Peroneal arter yerine bir tibial arterin revaskülarizasyonu daha iyi sonuç verir Lezyon krural arter proksimalindeyse bacak korunma oranı yüksek Anjiyozom konseptine göre tedavi daha iyi yara iyileşmesi sağlayabilir

40 Diyabetik ayak yaralarında…..
Endovasküler yöntemlerle iskemik diyabetik ayak ülserlerinin tedavisi mümkün Tedavi sonrası arter patensisi kısa ancak yara iyileşirse damarın tekrar rekanalize edilmesi gerekmeyebilir Endovasküler tedavi avantajları Tekrarlayan tedaviler mümkün Endovasküler tedavide birden fazla damar rekanalize edilebilir Anjiyozom konseptine göre tedavi yapılabilir

41 Teşekkürler…


"Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları