Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA LÖSEMİ HASTALIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA LÖSEMİ HASTALIĞI"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA LÖSEMİ HASTALIĞI
Lösemi normal kemik iliği hücrelerinin yerini olgunlaşmamış genç blast hücrelerin alması ile meydana gelen klinik tablodur.Çocukluk çağı hastalıklarının %40’ını oluşturur.Görülme sıklığı beyaz ırkta daha fazladır. a) Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL):Tüm lösemili çocukların %80’ini kapsar. b) Akut Myeloid Lösemi (AML):Tüm lösemili çocukların %17’sini kapsar.Beyaz kan hücrelerindeki ana hücrelerin (myeloblast) kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkan lösemi türüdür. c) Kronik Myeloid Lösemi (KML):Tüm lösemili çocukların %3’ünde görülür.Beyaz kan hücrelerinin blast şekillerinin yavaş olarak çoğalması ile ortaya çıkar.Sinsi bir gidiş gösteir.

2 Aşağıdaki tablolar bir çok devlet hastanesinden alınan verilerle 62 hastanın test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu lösemi teşhisi konulan ve sağlıklı olan hastaların teşhis,yaş ve cinsiyet oranlarını göstermektedir.

3 Yukarıdaki grafik lösemi şüphesi ile test yapılan 62 hastanın %24
Yukarıdaki grafik lösemi şüphesi ile test yapılan 62 hastanın %24.2’sine lösemi teşhisi konmuş %75.8’sinini ise sağlıklı olduğu görülmektedir.

4 Bu grafikte ise hastaların yaş aralıkları belirtilmektedir
Bu grafikte ise hastaların yaş aralıkları belirtilmektedir.62 hastadan %41.9’u 18 yaşının altında diğer %58.1’i ise 18 yaşının üstündedir.

5 Bu grafikte bize hastalık teşhisi konulan hastaların cinsiyetlerini göstermektedir.Bu hastalardan %33.3’ü bayan %66.7’si erkek hastalardır.Bu bayan hastalardan 3’ü 60 yaş ve üzeri kişilerdir.

6 Aşağıdaki grafiklerde ise 5 hastanın tedavi öncesi ve tedavi sonrası kan değerleri verilmiş ve tedavi sonrasındaki gelişmeler belirtilmiştir.Bu hastalar; Hasta numarası Yaş Cinsiyet Uygulanan tedavi Erkek Kemoterapi Bayan Kemoterapi Bayan İlik Nakli Erkek İlik Nakli Erkek İlik Nakli

7 WBC (White Blood Cells-Leukocytes) DEĞERLERİ
Normal değerleri / mm3 arasındadır. Grafikde’de görüldüğü gibi 5 hastanın tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri verilmiştir. Wbc vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yani lökositlerin toplamını gösterir. Enfeksiyon hastalığı veya lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda ve lösemi'de yükselir.

8 LENFOSİT DEĞERLERİ Normal değerleri %40-%60 arasındadır.
Lenfositler bir lökosit tipidir. Kanda dolaşan lökositlerin yaklaşık olarak yarısını oluştururlar.Savunma sistemi çöktüğü için lenfositlerin düşüklüğü lösemi belirtisidir

9 PMNL(Polimorf Nüveli Lökosit) DEĞERLERİ
Normal değerleri %40-%60 arasındadır. Pmnl belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir.Görüldüğü gibi ve 5. hastalarda lösemiden dolayı pmnl üretimi yine çok azdı ama tedaviden sonra özellikle 4. hasta ki bu hasta ilik nakli olmuştur ciddi anlamda bir gelişim göstermiştir.

10 MONOSİT DEĞERLERİ Normal değerleri <%10 dur.
Monosit bir çeşit akyuvar (lökosit) türüdür.Bağışıklığın en önemli öğelerinden biridir. Çünkü enfeksiyona karşı çabuk ve çoğunlukla da kesin bir koruma sağlar.Yukarıda da görüldüğü gibi ve 5. hastalarda monosit üretimi tedavi öncesi yok denilecek kadar azdır.Fakat uygulanan tedavi sonrası %300’lere yakın başarı elde edilmiştir.

11 BLAST DEĞERLERİ Normal değeri %0 dır.
Blast hep genç, ilkel kalan ve vazifesini göremeyen beyaz kan hücresine denir. Löseminin cinsine göre adlandırılırlar: Lenfoblast, miyeloblast, monoblast gibi. Lösemide hücrelerin hemen hepsi %20-%100'ü blast hücresidir. Sayı olarak hızla ve dengesiz bir artış gösterir.

12 ERITROSIT DEĞERLERİ Normal değerleri 3.500-5.500/1000mm3’dür.
Eritrositler yapılarındaki hemoglobinden dolayı kana kırmızı rengini veren hücrelerdir. Alyuvarlar, solunum organlarından aldıkları O2 yi dokulara taşır ve dokulardan alınan CO2 nin solunum organlarına taşınmasına yardımcı olurlar.

13 HEMOGLOBIN DEĞERLERİ Normal değerleri 12-14 gr/dl dir.
Hemoglobin, Kanda solunum organından dokulara oksijen, dokulardan solunum organına ise karbondioksit ve proton taşıyan proteindir.Yukarda da görüldüğü gibi uygulanan tedaviye bağlı olmaksızın artış miktarları hemen hemen aynıdır.

14 HEMATOKRİT DEĞERLERİ Normal değerleri %36-%46’dır.
Hematokrit bir çeşit kan testidir.Hematokrit kandaki eritrositlerin (Rbc) hacim olarak oranını ifade eden terimdir. Hematokrit yüzde olarak ifade edilir.Bazı lösemiler sinsi olduğu için eritrositlerin ölçümünden ziyade bu eritrositlerin hacim olarak değerleri hastalığa kesin bir teşhis koyma şansı vermektedir. Görüldüğü üzre eritrosit artışıyla doğru orantılı olarak eritrositlerin hacimleride artmıştır

15 TROMBOSIT DEĞERLERİ Normal değerleri 150-450 1000/mm3’dür.
Trombositler kanda pıhtılaşmayı sağlayan, zedeli damarı tıkayarak kanamayı durduran bir çeşit kan hücresidir.Lösemi hastalığı sırasında özellikle trombositlerde ciddi azalamalar görülür.Nedeni işe yaramayan blast hücrelerinin artmasıyla trombosit üretiminin neredeyse durma noktasına gelmesidir.Lösemi hastaları hastalık ve tedavi sırasında çok dikkali olmalı ve herhangi bir dış kanamaya mağruz kalmamalıdır.Aksi takdirde lösemi nedeni ile düşük olan trombositlerden ötürü kan kaybından ölüm çok yüksek bir ihtimaldir.

16 D-DİMER DEĞERLERİ Normal değeri < 150 mgr/dl’dir.
D-dimer testi trombin ve plasmin aktivitesini değerlendirir.Fibrinolizis sırasında oluşan fibrin yıkım ürünüdür.Doğal olarak lösemi hastalarında fazla kan hücresi üretiminden dolayı normal insanlara göre daha fazla fibrin yıkım ürünleri kanlarında birikmektedir.


"ÇOCUKLARDA LÖSEMİ HASTALIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları