Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgüt Külütü, İklimi ve Sağlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgüt Külütü, İklimi ve Sağlığı"— Sunum transkripti:

1 Örgüt Külütü, İklimi ve Sağlığı
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2 Örgüt Kültürü Genel olarak örgüt kültürünü “bir topluluğu bir arada tutan paylaşılmış inanç, varsayım, davranış, semboller ve değerler toplamı” olarak tanımlayabiliriz Kültür, örgütteki işler konusunda bir grup insan tarafından paylaşılan duygular ve anlamlar demetidir.

3 Örgüt Kültürünün Önemi
Toplumların temel yapısında önemli öğelerden biri olan kültür kavramı aynı zamanda örgütler için de çok büyük önem taşır. Nasıl ki toplumun üyeleri o topluma ait olan kültürü ve ona ait olan değerleri, davranışları ve normları kabul edip onlara göre yaşarsa, bir örgütte çalışan kişiler de örgütün kültürünü anlayıp işlerini ve iş dışındaki ilişkilerini de bu kültüre göre şekillendirirler. Çünkü örgüt kültürü örgüt üyelerinin örgütün amaçlarının benimsenmesini, kuralların kendileri ile içselleştirileceği, işgörenin motivasyonunu arttırıp yaptığı işten doyum almasını sağlayacaktır.

4 Örgüt Kültürünün Oluşumu (Robbins, 1994; 309).

5 Örgüt İklimi İklim kavramı her şeyden önce örgütlerin kişi ve kişilik üzerine etkisini anlamaya yardımcı olmaktadır. Örgüt iklimi; örgüt kültürünün örgütte yarattığı hava veya ortamdır. Örgüt ortamında yaratılan bu hava genelde süreklilik gösterir. Bu durum örgüte belli bir kişilik kazandırır. İklim, kültürün açığa çıkmasıdır.

6 Okul İklimi Okul iklimi, okul toplumunun üyelerinin kendi okullarına yönelik genel duygularını ifade etmek için kullanılmaktadır. Okula ilişkin genel duygu ise, okulun genel atmosferini ve iklimini yansıtmaktır. (Şişman, 2002) Okul iklimi okulun genel çalışma havasının öğretmenlerce algılanışı gösteren geniş anlamlı bir terimdir.

7 Örgüt kültürü ile iklimi arasındaki fark
Örgüt kültürü ile örgüt iklimini birbirinden ayıran önemli bir fark, kapsadıkları sürelerdir. Örgüt kültürüne göre daha kısa süreli olan örgüt iklimi, nispeten kısa zaman aralıkları içinde farklılık gösterebilir. Çalışanların üyesi olduğu örgütün kültürünü benimsemeleri durumunda güçlü bir örgüt iklimi meydana gelir.

8 Örgüt sağlığı Örgüt sağlığı kavramı ilk olarak yılında Miles tarafından eğitim kurumlarından olan okulların doğasının analizi için kullanılmıştır. Miles'e göre sağlıklı bir örgüt, sadece çevresinde yaşamını sürdürmekle kalmayan, bununla beraber uzun sürede devamlı olarak gelişen, baş etme ve yaşama yeteneklerini geliştiren bir örgüttür. (Miles'dan akt.Altun,2001)

9 Önemi Örgüt sağlığı kavramını daha çok eğitimciler, okulların yönetimi, etkinliği, kültürü ve iklimi çerçevesinde kullanarak, çalışan-çalıştıran, bir diğer ifade ile öğretmen-öğrenci-yönetim arasındaki uyum ve bunun sonucu ortaya çıkan verimlilik olarak kullanmışlardır.(Tsui, Cheng; 1999)

10 Örgütsel davranışla ilgilenenler ise; çalışan- çalıştıran, bir diğer ifade ile işçi-işveren arasındaki uyum, işbirliği ve tarafların birbirlerine olan davranışlarının örgüt sağlığını vurguladığı görüşündedirler. Cooper'e göre (1994) çalışanlar işyerlerine gelirler, ancak işyerlerindeki stres ve örgüt ikliminin sağlıksız yönlerinden dolayı örgüte katkı sağlamaz ya da çok az katkı sağlarlar. Bu da onların sırf orada bulunmuş olmaları için bulunduklarını gösterir (Presenteeism). Böylece bu tip örgütler sağlıksız olarak adlandırılır (Akt. Altun,2001).


"Örgüt Külütü, İklimi ve Sağlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları