Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN"— Sunum transkripti:

1 Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN
ABDOMİNAL ANJİNA Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN

2 Yaşlı hastalarda görülen kronik iskemi tablosu
En sık nedeni atherosklerotik vasküler hastalıktır. İnsidansı bilinmemektedir Kadınlarda 3x fazladır >60 yaş Sigara ilişkili risk faktörüdür (~%75-80) Hastaların ~1/2sinde bilinen vasküler hastalık veya KAH mevcuttur.

3 Ağrı için 2 olası açıklama ;
1.Splanknik kan akımı ve intestinal metabolik istem arası uyumsuzluk 2. Kanın mideye şantı nedeni ile intestinal hipoperfüzyon

4 Anamnez Yemekten ~10-15 dak. Sonra başlayan midepigastrik veya santral abdominal ağrı Ağrı iyi lokalize edilemez. Kramp, sızı, sabit veya intermittan karakterde olabilir. Şiddeti gittikçe artar, plato çizer yemekten 1-2 saat sonra azalır Başlangıçta sadece aşırı yemeklerden sonra olur, hastalık ilerledikçe az miktarda yemek ile de ağrı oluşur. Yemekten korkma Kilo kaybı

5 24 saatte 20 gramın üzerine çıkabilen steatore
Bazı hastalarda motilite bozuklukları mevcuttur. Diare, konstipasyon, şişkinlik, kusma .. Periferal vaskuler hastalık anamnezi sıktır. Sigara predominansı vardır.

6 Fizik Muayene Kilo kaybını yansıtır
Hastaların yarısından fazlasında epigastrik sistolik üfürüm alınabilir; tanıyı destekleyici bir bulgudur. Periferal vaskuler hastalık belirtileri mevcuttur.

7 Laboratuar Çalışmaları
Hiçbir laboratuar çalışması tanısal değildir. İskemik pankreatiti olan hastalarda amilaz ve lipaz seviyeleri artmış olabilir. Radyografide mezenterik damarlarda kalsifikasyon gösterilebilir yol göstericidir.

8 Görüntüleme Yöntemleri
Aertography standart testtir. Anjıografi öncesi hidrasyon önemlidir. Renal toksisiteden korunmak Kontrast madde enjeksiyonu visseral infarktı presipite edebilir. Tarama testiDupleks USG MR anjıografi

9 Tedavi II- PTA (perkütan translüminal anjografi)
I- Cerrahi revaskülarizasyon Tipik klinik semptom ve anjıografi bulguları olan hastalar için tercihi yöntemdir Bypass graft, endarterektomi, reimplantasyon gibiyöntemler mevcut olup birinin diğerine üstünlüğü gösterilmemiştir. II- PTA (perkütan translüminal anjografi) Tanısal verileri yeterli olamayan veya cerrahi iyi aday olmayan hastalar için alternatiftir. Başarı %80 İlk yılda restenoz, semptomlar tekrarlayabilir (1/2-1/3 hastada).

10 Hastalara sigaranın bırakılması önerilmelidir.


"Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları