Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSTGASTREKTOMİ SENDROMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSTGASTREKTOMİ SENDROMLARI"— Sunum transkripti:

1 POSTGASTREKTOMİ SENDROMLARI
DR EMRE TURGUT

2 Dumping Sendromu Erken Dumping Geç Dumping
Pilorun devre dışı kalması nedeniyle hiperosmolar kimus’un jejunuma hızla geçmesi sonucu barsak içine ani sıvı kaybı olması ve hipovolemi tablosuna bağlı vazomotor değişikliklerdir. Postprandial karınağrısı, terleme, çarpıntı, bulantı, kusma, ishal ve bayılma semptomları gözlenir. Erken Dumping Geç Dumping

3 Alkalen Reflü Gastritis
Pilorun devre dışı kalması nedeniyle gastroenterostomi hattından mideye safra reflüsü sonucu gastrik mukozada inflamasyon ve erozyonlar ortaya çıkar Yemeklerden sonra başlayan künt ve süregen yanma ve ağrı tablosu. Bulantı kusma ve bazen üst gastrointestinal kanama görülebilir. Endoskopik olarak safra reflüsünün gözlenmesi ve biopside gastritis tanısının konması ile tanı kesinleştirilir

4 Stoma ülseri (Marjinal ülser)
Gastroenterostomi bölgesinin jejunal kısmında oluşan peptik karakterde ülserlerdir Yetersiz vagotomi, hipergastrinemi ve hiperasidite nedenleriyle oluşur Karınağrısı, kanama, perforasyon ve gastro-jejuno-colic fistül yapabilir Komplikasyon yapmamışsa anti-ülser tedavi, komplikasyon yapmışsa cerrahi tedavi uygulanır

5 Afferent Ans Sendromu Gastroenterostomili hastalarda görülür.
Afferent (getirici) ans’ın uzun bırakıldığı olgularda bu ansın bükülmesi, kıvrılması, dönmesi veya internal herniasyon sonucu tıkanması na bağlı olarak safranın mideye regurjitasyonu veya duodenumda birikmesine bağlı semptomlar görülür. En tipik bulgu şiddetli safralı kusmalarla düzelen karınağrısı ve bulantı ataklarıdır

6 Efferent Ans Sendromu Etyolojide Efferent (götürücü) ansın tıkanmasına neden olan olaylar (herniasyon, yapışıklık, intussusepsiyon vb) sorumludur Üst seviyeli bir gastrointestinal obstruksiyon tablosu veya aynen afferent ans sendromunda olduğu gibi safralı kusma atakları ile seyreder Tedavisi regastroenterostomi veya distal Braun anastomoz yapmaktır

7 Roux-en-Y syndromu Roux-en-Y ameliyatı uygulanmış hastalarda mide boşalma güçlüğü tablosu gelişmesidir Temel etken vagotomidir Midede ve Roux ansında staza bağlı dilatasyon (gastroparezi) ve atoni vardır. Şişkinlik, ağrı, bulantı ve kusma olur. Gıdalar midede çok beklediğinden bezoar gelişebilir Tedavisinde Betanechole, Cisapride ve Eritromisin kullanılır

8 Post-Gastrektomik Anemi
Midenin total veya subtotal çıkarılmasına bağlı olarak B12 vitamini ve Folik asit emiliminin bozulması nedeniyle oluşur. Midede ve barsakta m.o. Sayısını artması emilimi daha da azaltır. Megaloblastik anemi gelişir Vit B12 ve Folik asit içeren preparatlarla tedavi edilir

9 Post-gastrektomik veya Post-vagotomik Diyare
Mide boşalması hızlı değildir, ancak; Midede ve barsakta m.o. sayısı artmıştır. Barsaklarda mucosal atrofi vardır Barsak hareketleri artmıştır Safra emilimi bozulmuştur, yağ emilimi bozulmuştur. Splahnik vazospazm ve intestinal iskemi olabilir Post vagotomik diyare tedavisinde süt ve alkaliler yasaklanır, tedavide Kolestramin ve Al ( OH )3 verilir.


"POSTGASTREKTOMİ SENDROMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları