Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir Tepecik EAH. Acil Tıp Kliniği Uzm. Dr. Deniz Oray

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir Tepecik EAH. Acil Tıp Kliniği Uzm. Dr. Deniz Oray"— Sunum transkripti:

1 İzmir Tepecik EAH. Acil Tıp Kliniği Uzm. Dr. Deniz Oray 14-09-2010
Batın Travmaları İzmir Tepecik EAH. Acil Tıp Kliniği Uzm. Dr. Deniz Oray

2 Olgu 1 36 yaş erkek, sürücü. TA: 83/57 mmHg Nbz: 102/dk.
Resüsitasyona yanıtsız hipotansiyon Abdominal Hassasiyet

3 Olgu 1 Sonraki adım? Exploratif laparotomi DPL Abdominal BT
Seri gözlem

4 Olgu 2 28 yaş bayan, sürücü. Stabil vital bulgular ve LUQ hassasiyet, fakat peritonit bulgusu yok. Sonraki adım? Exploratif laparotomi DPL Seri Gözlem Abdominal BT Abdominal USG

5 Epidemiyoloji Kafa, ekstremite > 3. sırada Multitravmada %25
Tüm travmatik ölümlerin %10’u %75 künt %60 dalak> Karaciğer ve barsaklar

6 Copyright © 2007, 2006, 2001, 1994 by Mosby, Inc
Copyright © 2007, 2006, 2001, 1994 by Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc.

7 Sınıflandırma Künt Motorlu araç %50-75 Darp, yüksekten düşme Penetran
Künt + Penetran

8 Yaralanma mekanizması
Tanı- öykü Fizik muayene !

9 Güvenilmez! Bilinç bozukluğu Kafa travması, alkol, ilaç,
Nonkoopere, M.Retarde Spinal kord yaralanması Gebe Yaşlı Distracting I.

10 Laboratuar Kan grubu- cross match TiT – BHCG…..

11 Diğer olası yaralanmalar
Servikal (AP-lateral- odontoid) PA akciğer Pelvis X-ray

12 Görüntüleme yöntemleri
E-FAST (expanded) BT DPL Anjiografi Diagnostik laporoskopi

13 FAST Avantajları Hızlı-yatak başı Tekrar Radyasyon yok- DPL’i….
Dezavantajları Retroperiton- solid organ Bakana bağımlı, doğruluk %92

14 FAST Algoritm + - stabil unstabil stabil unstabil BT ameliyathane
Kontrol USG/BT DPL

15 DPL Künt İnstabil Diafram rüptürü? Fm. Uyumsuz stabil Penetran
Periton irritasyonu yok, stabil Meme hizası altı Sırt v Böğür

16 DPL (+): Künt eritrosit 100.000<
Toraks, abdominal penetran < Torakoabdominal, ateşli silah < Lökosit< 500 Gaita, gıda vs.. Lavaj sıvısı tüplerden gelmiyor (geri gelmiyor) Lavaj sıvısı amilaz yüksek

17 BT

18

19

20 Retroperitoneal hava ve böbrek kontürleri

21

22

23 Kc lasere

24 Geniş psodoanevrizma

25 Kontrast ct splen lasere ve sıvı

26

27 Splenik arter extravaze

28 Extraperitoneal bladder rupture and normal bowel loops in a 77-year-old woman. (a) CT cystogram obtained after retrograde filling of the bladder shows an intravesicle air-contrast level (black arrow) and contrast material in the perivesicle extraperitoneal space (white arrows). (b) On a CT image obtained at a higher level, abdominal wall motion artifact blurs the outline of a small focus of air in the preperitoneal space (arrow). The air was introduced during retrograde bladder filling and mimics free intraperitoneal air.

29 ao

30 Anjiografi İntraparankimal damar yaralanması Embolizasyon
Selective renal angiogram

31 Acil laporotomi endikasyonları
Hipotansiyon ve şok: Penetran (+) DPL Serbest hava Diafram rüptürü Peritonit bulguları

32 Acil laporotomi endikasyonları
Penetran: Batına nafiz ateşli silah Derinde yabancı cisim Evisserasyon Periton irritasyon bulguları Kan!

33

34


"İzmir Tepecik EAH. Acil Tıp Kliniği Uzm. Dr. Deniz Oray" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları