Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖBREK NAKLİ DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖBREK NAKLİ DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 BÖBREK NAKLİ DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ACIBADEM SAĞLIK GRUBU INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

2 Plan Kronik böbrek hastalığı nedir? Neden böbrek nakli? Kim aday?
Zamanlama? Tipi? Öncesi değerlendirme? Sonrası izlem? Prognoz?

3 Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) Nedir?
Böbreklerdeki geri dönüşsüz hasar Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) azalabilir veya azalmayabilir. 3 aydan uzun sürer. Yapısal ve/veya işlevsel bozukluklarla gider. İdrar, kan ya da görüntüleme yöntemleri ile saptanır.

4 KBH-Evreleme Evre Tanım GFR (mL/dk/1.73 m2) 1 Böbrek hasarı 90 2
Hafif GFR azalması 60-89 3 Orta düzeyde GFR azalması 30-59 4 Ağır GFR azalması 15-29 5 Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) <15

5 KBH-Yaklaşım Evre GFR (mL/dk/1.73 m2) Yaklaşım 1 90
Tanı/Progresyonu yavaşlatma KVH risk azaltımı 2 60-89 Progresyonu saptama 3 30-59 Komplikasyonların saptanması/tedavisi 4 15-29 Renal replasman tedavisine hazırlık 5 <15 Renal replasman tedavisi

6 Renal Replasman Tedavileri (RRT)
Hemodiyaliz Aralıklı Periton Diyalizi Sürekli ayaktan Aletli Böbrek Nakli Canlı verici Beyin ölümü gerçekleşmiş (Kadavra) verici

7 Türk Nefroloji Derneği (TND) CREDIT Çalışması 2009
23 il, erişkin taraması KBH tanısı % 15.7 Tüm ülkede yaklaşık 7.5 milyon KBH hastası Her 6-7 kişiden biri KBH hastası Risk faktörleri HT DM * 2002:%7.2, 2009:%12 KVS hastalıkları Aile Öyküsü İleri yaş, sigara, obesite, taş, enfeksiyon

8 Türk Nefroloji Derneği (TND) CREDIT Çalışması 2009
SDBY hasta sayısı yaklaşık 60000 2016 da > Sağlık bütçesinin % 20’ si 3 milyar dolar

9 Neden Böbrek Nakli? Hasta sağkalımı açısından avantaj
Üremik komplikasyonlardan korunma Yaşam kalitesini iyileştirme Yıllık maliyet açısından avantaj

10 RRT-Mortalite Diyaliz: %6.3/yıl Kadavradan böbrek nakli: %3.8/yıl
Canlıdan böbrek nakli: %2/yıl

11 Türkiye’de Tedavilerin Maliyeti (USD/ yıl) *
Hemodiyaliz Periton diyalizi Transplantasyon yıl Transplantasyon yıl *Erek E et al. NDT, 2002. 11 11 11

12 Dünyada İlk Böbrek Nakli
1954 Prof. Dr. Joseph E. Murray Nobel Tıp Ödülü (1990)

13 Türkiye’ de İlk Böbrek Nakli
Prof. Dr. Mehmet Haberal 1975 Canlıdan böbrek nakli 1978 Kadavradan böbrek nakli

14 Türkiye’ de Organ Naklinin Yasalaşması
1979 yılında " 2238 SAYILI ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN" çıkarılmış ve bu yasa 1982 yılında yeniden düzenlenmiştir.

15 Türkiye’ de Böbrek Nakli Sayıları
TND-2009

16 Kim Aday? SDBY tanısı almış hastaların hepsi öncelikle böbrek nakli olabilirlikleri yönünden değerlendirilmelidir.

17 Böbrek Nakli Kontrendikasyonları (?)
Cerrahi girişime engel durumlar Hepatik yetmezlik* * Karaciğer-böbrek birlikte nakli

18 Böbrek Nakli Kontrendikasyonları (?)
İmmünsupresif tedaviye engel durumlar İnfeksiyon Malignensi* HIV* Madde bağımlılığı Yetersiz sosyal destek Yetersiz finansal destek *Tam remisyon, izlem süreleri *HIV böbrek nakli

19 Böbrek Nakli Kontrendikasyonları (?)
Çok küçük veya yaşlı olmak* En küçük alıcı En yaşlı verici *Yaş engel değil

20 Zamanlama? SDBY tanısı almış hastalar ne kadar erken nakil olurlarsa sağkalım süreleri o kadar çok artar.

21 Diyalize Başlamadan (Preemptif) Böbrek Nakli
Greft ve hasta sağkalımları üzerinde olumlu etkisinin belirgin olduğu bildirilmiştir. ABD’de preemptif nakil (erişkinde) Canlıdan böbrek nakillerinin %25’i Kadavradan böbrek nakillerinin %7-8’i Türkiye’ de preemptif nakil % 12

22 Tipi? Kadavra (Beyin ölümü gerçekleşmiş) Canlı Akraba Kalp atımı (+)
Akraba dışı Çapraz

23 Kadavra Vericili Böbrek Nakli
Hedef toplum ve sağlık çalışanlarının bilinçlenmesini sağlayarak kadavra verici sayısını arttırmak Beyin ölümü tanısının konulması, vericinin yoğun bakım izlemi Organ nakli koordinatörünün işlevi Transplant nefroloğunun alıcı adaylarını belirlemesi, izlemlerini yapması Transplant cerrahının vericinin ve alıcının operasyonlarını gerçekleştirmesi Hastane desteği (klinik, laboratuar, ulaşım) Zamana karşı yarış

24 Kadavra Verici Sayısının Arttırılması
Marjinal Donörler Kalp atımı olmayan vericiler >60 yaş >50 yaş HT öyküsü DM öyküsü >1.5 mg/dl kreatinin

25 Canlı Vericili Böbrek Nakli
Bekleme listeleri hızla artıyor Kadavra vericinin bu ihtiyacı tek başına karşılaması olanaksız Akraba, akraba dışı ve çapraz nakil

26 Canlı Vericili Böbrek Naklinin Avantajları
Operasyonun zamanlamasının yapılması Alıcı ve vericinin optimum hazırlanması Kısa iskemi süresi Düşük oranda primer nonfonksiyon Daha iyi kısa dönem sonuçları (Greft yaşam oranı: % 95’e karşın % 90) Daha iyi uzun dönem sonuçları (Greft yarı ömrü: yıla karşın yıl) Böbreğin daha erken fonksiyon görmesi ve hastanın daha kolay manipulasyonu

27 Böbrek Nakli Öncesi Değerlendirme
Potansiyel kontrendikasyonlar Temel immünolojik çalışmalar Olası nakil sonrası başarı

28 Böbrek Nakli Hazırlığı-I
Organ nakli koordinatörü tarafından yasal evrakların incelenmesi Nefroloji yönünden değerlendirme Cerrahi yönünden değerlendirme İmmunolojik testler Temel immünolojik çalışmalar Olası nakil sonrası başarı

29 Böbrek Nakli Hazırlığı-II
Laboratuar testleri Görüntüleme yöntemleri Konsültasyonlar

30 Böbrek Nakli Hazırlığı-III
Bekleme listesi için değerlendirme ve kayıt Canlı vericisi olan bireylerin Verici adayı ile yasal, immunolojik yönden değerlendirilmeleri Konseyde operasyon ve immunsupresyonun belirlenmesi

31 Böbrek Nakli Sonrası İzlem
Erken dönem Yatışta Ayaktan poliklinik kontrolleri Geç dönem

32 Prognoz Bir yıllık graft yaşam süreleri %80-95
Doku uyumu mutlak gerekli değil 6MM canlı vericili böbrek nakli, 0 MM kadavra böbrekten daha iyi

33 Beklenen Yaşam Süresi Excerts from the USRDS, Am J Kid Dis 42 (6) 2003

34 Böbrek Nakli Son dönem böbrek yetmezliğinde seçkin tedavi şeklidir.

35 ASG INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİNDEKİ İLK BÖBREK NAKLİ 11/10/2010 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.

36 ORGAN NAKLİ İLE İLGİLİ HERKES ADINA
İLGİNİZ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"BÖBREK NAKLİ DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları