Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirmeler Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı 1 Şubat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küresel Piyasalardaki Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirmeler Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı 1 Şubat."— Sunum transkripti:

1 Küresel Piyasalardaki Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirmeler Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı 1 Şubat 2012

2 İçerik  Uluslararası piyasalarda gelişmeler  Türkiye ekonomisinde son durum  Bankacılık sektörü  Beklentiler 2ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

3 Gelişmiş ülkelerde sorunlar  Mali bünye sorunu  Finansal piyasalarda düşük randıman  Kamunun yüksek borçlanma ihtiyacı  Kredi notlarında düşüş  Kamu borçlarının çevrilmesinde riskler  Çözüme duyulan güvensizlik 3ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

4 Hassas konu büyümenin sürdürülmesi  Piyasaların çalışması  Kamu borç stokunun çevrilmesi  Sistemik riskin önlenmesi 4ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012  Merkez bankaları likidite desteği  Düşük faiz  Finansal kurumlara devlet desteği

5 Gelişmekte olan ülkelerin rolü 5ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012 Uluslararası piyasalar ile entegre olmuş her ekonomiyi etkileyen küresel krizin derinleşmesini gelişmekte olan ülkelerin performansı sınırlandırıyor. Ancak, yavaşlayan dış ticaret hacmi ve çift yönlü sermaye hareketleri gelişmekte olan ülkelerde de sorunlara neden oluyor.

6 Büyüme yavaşlıyor 6ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

7 Kamu borç sorunu büyüyor 7ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

8 Sağlıklı işleyen bankacılık 8ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012  Sağlam kamu kesimi dengesi  Düşük kamu borcu  İşleyen finansal sektör  Düşük özel sektör borcu  Proaktif ekonomi politikası Küresel krizde başarılı performans

9 Büyüme sürüyor 9ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

10 Kamu borçlanması düştükçe krediler artıyor 10ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

11 Yatırımların finansmanında kredilerin önemi artıyor 11ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

12 Türkiye’nin performansı 12ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012 Bir çok ülkede yaşanan sorunların kaynağı haline gelen bankacılık; ülkemizde ekonomik faaliyeti finanse eden, risk algısının düşük düzeyde kalmasını sağlayan ve küresel düzeyde fark yaratan bir sektör olmuştur.

13 Kredi kullanımında yurtiçi bankaların ve TL’nin ağırlığı artıyor 13ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

14 14ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

15 Kredilerin yüzde 68’i kurumsal kredi 15ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

16 16ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

17 Kredi politikası 17ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012  Tasarruf açığını sınırlandırmak ve uluslararası piyasalardaki istikrarsızlıkların ülkemize yansımalarını azaltmak amacıyla alınan önlemler nedeniyle kredi maliyeti artmış, kredi büyüme hızı yavaşlamıştır.  İstihdam artışı sağlamak üzere yatırım, üretim ve ihracatın finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin önlemlerden muaf tutulması talep edilmiştir.

18 Kredilerin büyümesinde yavaşlama 18ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

19 Güçlü özkaynaklar 19ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

20 Risk yönetiminin artan önemi 20ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012 risklerin iyi yönetilmesi için; borç alanların kredi değerliliğinin ve ödeme güçlerinin doğru ölçülmesini sağlayacak bilgilerin kreditörler ile ile paylaşılması, özkaynakların güçlendirilmesi, hisse senedi ve tahvil ihracı yoluyla sermaye piyasalarından kaynak sağlanması önemli hale gelmiştir.

21 Riskler ve fırsatlar 21ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012

22 Beklentiler aynı 22ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012  Kredilerde büyüme  Uzun vade  Düşük maliyet  İstikrarlı ve yüksek büyüme  Kayıtdışılığın azalması, düşük vergi yükü  Güçlü rekabet  Düşük işsizlik

23 Tasarrufun önemi 23ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012  İç tasarrufa dayalı büyüme ve kalkınma, ekonomik, sosyal ve diğer alanlardaki sorunların çözümüne olumlu yönde katkı yapacaktır.  Bankacılık sektörü tasarrufların artırılması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak üretimin ve yatırımın finansmanında kullandırılmasına destek olmaya devam edecektir.

24 24ASO Toplantısı, TBB YK Başkanı, 0102012 Teşekkür ederim.


"Küresel Piyasalardaki Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirmeler Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı 1 Şubat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları