Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bankacılık sektörü 2012 İlk Yarıyıl Değerlendirmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bankacılık sektörü 2012 İlk Yarıyıl Değerlendirmesi."— Sunum transkripti:

1 Bankacılık sektörü 2012 İlk Yarıyıl Değerlendirmesi

2 Sunum Uluslararası piyasalardaki gelişmeler Türkiye ekonomisine ilişkin temel makro göstergelerin seyri Bankacılık sektörününde ilk yarıdaki gelişmeler Gündemdeki konular ve ikinci yarıya ilişkin beklentiler 2TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

3 Uluslararası gelişmeler  Gelişmiş ülkelerde finansal sektörde toparlanma yavaş, para politikası desteği devam ediyor  Riskler hala yüksek seyrediyor.  AB’de bankalar kaldıraçlarını düşürmeye devam ediyor, risk iştahı düşük. Bu ülkelerde kamu kesiminin borç yükü artıyor.  Gelişmiş ülkelerde büyüme hızının yavaş olması, uluslararası ticareti ve gelişmekte olan ülkelerin büyümelerini sınırlandırıyor.  Petrol ve enerji fiyatlarında düşüş oldu.  Bölgemizdeki gelişmeler ticaretimizi yavaşlatıyor 3TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

4 G20 Meksika  Büyüme ve yeni iş yaratma desteklenecektir.  Finansal piyasalarda yaşanan tansiyon hala yüksek seyretmektedir, global düzelmenin önünde hala zorluklar vardır.  Dış, mali ve finansal dengesizliklerin büyüme ve istihdam üzerinde ciddi etkisi hala devam etmektedir.  Küresel ekonomi hala kırılgandır ve bütün dünyada iş hacmi, ticaret, gelişme ve çevre etkilenmekte ve insanların günlük yaşamlarına olumsuz yansımaktadır.  Euro bölgesi G-20 üyeleri bölgenin finansal entegrasyonunu ve istikrarını himaye etmek, finansal piyasaların işleyişini iyileştirmek ve devlet tahvili ve bankalar arasındaki geribildirim döngüsünü (feedback loop) kırmak için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 4TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

5 Uluslararası politika öncelikleri  Politika seçeneklerinde ilk sıra; büyümenin sürdürülmesi, sert bir düşüş istenmiyor  FED ve ECB; faiz oranları uzun süre düşük düzeyde kalacak ve piyasalara likidide desteği sürecek  AB: Avrupa İstikrar Fonu kaynakları artırıldı, Arupa Kurtarma Fonu’nun banka ve ülke tahvillerini de kapsaması tartışılmaktadır.  AB: ortak bankacılık otoritesi tartışılmaktadır 5TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

6 Türkiye’deki gelişmeler  Büyüme hızı, yıllık bazda, ilk yarı sonunda yüzde 5 civarında  Tasarruf açığında, yavaş da olsa düşüş var, katkı özel sektörden  Cari işlemler açığı daha düşük, sermaye girişi de daha yavaş  Enflasyonda düşüş başladı, yıl sonunda hedefe doğru yaklaşma eğiliminde  Bütçe açığı geçen yıla göre daha yüksek, hedefin bir miktar üzerinde seyrediyor  Kamu borç stokunun gsyh’ya oranı düşüyor 6TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

7 Bankacılık sektöründeki gelişmeler  Faiz oranlarında yatay seyir var, eğilim aşağı yönlü  Para piyasaları geçen yıla göre daha istikrarlı  Para talebindeki artış yavaş, gsyh’ya oranı düşüyor  Zorunlu karşılıkların bir bölümünün yabancı para olarak tutulması TL üzerindeki baskıyı hafifletti, likiditeye katkı sağladı, bilançoyu etkiledi  Bankacılıkta aktif büyümesi reel olarak oldukça hızlı yavaşladı  Kredi büyümesi yavaşlıyor, özellikle tüketici kredilerinde 7TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

8  Tahsili gecikmiş alacak oranında düşüş durdu, yukarı yönlü baskı var.  TL mevduat artış hızı yavaş, yabancı para mevduat daha hızlı arttı.  Mevduatın vadesi 3 ay düzeyinde kaldı  Tahvil ve bono ihracı hızlandı  Kar hacmi yeniden artmaya başladı.  Sermaye yeterliliği rasyosu sınırlı da olsa düştü, Basel II uygulamasının etkisinin sınırlı olacağı tahmin ediliyor 8TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Bankacılık sektöründeki gelişmeler

9 9TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Büyüme hızında kontrollü yavaşlama

10 10TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Tasarruf açığında daralma

11 11TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Sermaye girişi cari açıktan daha hızlı yavaşladı

12 12TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Bütçe açığı geçen yıla göre yüksek

13 13TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Gsyh’ya oran olarak, para talebi yavaşlıyor, kamu borç stoku azalıyor

14 14TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Para politikası son üç çeyrekte daha sıkı

15 15TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Zorunlu karşılıkta yer değiştirme

16 16TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Fonlama faizinde eğilim aşağı yönlü

17 17TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Reel faiz oranı son çeyrekte yükseldi

18 18TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Kredi faizleri yatay seyrediyor; eğilim aşağı yönlü

19 19TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Mevduat faiz oranları yatay seyrediyor, eğilim aşağı yönlü

20 20TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 TL değer kazandı

21 Bankacılıkta gelişmeler 21TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

22 22TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Bilanço büyümesi yavaşladı

23 23TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Kredi büyümesinde para politikası etkisi

24 24TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Bilanço dağılımı oldukça hareketli

25 25TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Yavaşlamanın yansımaları

26 26TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Peformans göstergeleri

27 27TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Tasarruf ve bireysel krediler

28 28TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Kredi dağılımı aynı

29 29TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 İlk altı ayda kredi büyümesi

30 30TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 İlk altı ayda kaynaklarda büyüme

31 31TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Mevduat ve kredi büyümesi arasındaki fark azalıyor

32 32TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Yıllık kredi büyümesi yüzde 20’nin altına indi

33 33TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 TL mevduat artış hızı yavaş

34 34TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Mevduat kısa vadeli

35 35TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Menkul kıymet ihracı artıyor

36 36TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 TGA düşüş durdu, yukarı yönlü baskı var

37 37TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Özkaynak ve sermaye yeterliliği

38 38TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Özkaynak karlılığı

39 39TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Kar hacminin seyri

40 40TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Gelir/gider dengesi

41 41TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 İstihdam ve şube sayısı artıyor

42 42TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Piyasa değerine yansıma

43 İkinci yarıdan beklentiler 43TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

44  Büyümenin yüzde 4 civarında olması bekleniyor; son aylarda gözlenen sermaye hareketlerindeki eğilim büyümeyi yukarı yönde etkiler  Para politikasında beklenti, kontrollü gevşeme  Mevcut koşullarda kredi büyümesinin yüzde 15-18 olması bekleniyor  Yıllık karın yüzde 10 düzeyinde artması bekleniyor  Özkaynak karlılığının yüzde 13,5-13,8 civarında olması bekleniyor 44TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Tasarruf dengesinde iyileşme sürmeli

45 45TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Büyümenin yavaşlaması kredi talebini etkiliyor

46 Politikadan beklenti 46  büyüme hızı yavaşlıyor,  enflasyon düşüşte,  krediler yavaşlıyor ise  politika faizleri aşağı yönlü  faiz dışı araçlar aşağı yönlü  bankacılık önlemlerinde yumuşama TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

47 Gündemdeki konular  Küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve risklerin doğru yönetilmesi  Yurtiçi tasarruf düzeyinin artırılması  Kaynak vadesinin uzatılması  Büyümenin sürdürülmesinde dış kaynak (özellikle kısa vadeli) bağımlılığının azaltılması  Kamu kesiminde borç stokunun gsyh’ya oranının düşürülmesi  Finansal piyasaların büyütülmesi 47TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712

48  Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nundaki değişikliklere bankaların ve müşterilerin uyum süreci  Basel II’ye uyum  Pozitif çek bilgilerinin paylaşılması (başladı)  Risk merkezi (ilerliyor)  İpotekli konut finansmanında ikinci piyasanın oluşturulması (rapor hazırlandı, girişim sürdürülüyor)  SPK kurumsal yönetim ilkeleri (TBB görüşleri SPK ve BDDK’ya sunuldu)  FATF kararları ve yansımaları  FATCA 48TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Gündemdeki konular

49 49TBB-Basın, Bankacılık sektöründeki gelişmeler, 190712 Teşekkür ederiz.


"Bankacılık sektörü 2012 İlk Yarıyıl Değerlendirmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları