Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL SOSYOLOJİ. KIRSAL SOSYOLOJİ “Kırsal Alanda Yaşayan Her İnsan Geçimini Tarımsal Faaliyet İle Sağlar” “Geçimini Tarımsal Faaliyetlerden Elde Ettiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL SOSYOLOJİ. KIRSAL SOSYOLOJİ “Kırsal Alanda Yaşayan Her İnsan Geçimini Tarımsal Faaliyet İle Sağlar” “Geçimini Tarımsal Faaliyetlerden Elde Ettiği."— Sunum transkripti:

1

2 KIRSAL SOSYOLOJİ

3 “Kırsal Alanda Yaşayan Her İnsan Geçimini Tarımsal Faaliyet İle Sağlar”
“Geçimini Tarımsal Faaliyetlerden Elde Ettiği Gelirle Sağlayan Kişilerin Tamamına Yakını Kırsal Alanda Yaşar”

4 Toplum : Belli bir coğrafya parçası üzerinde yaşayan, üyeleri arasında etkileşim ve işbölümü olan insan topluluğudur. Aile:En küçük sosyal birim.

5 Sosyoloji (Toplum Bilimi): Toplumun meydana gelişini, gelişmesini, toplum içinde farklı kesimlerde görülen sosyal olayları, sosyal kurumları, sosyal ilişkileri, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme eğilimlerini inceleyen bilim dalıdır.

6 Kültür: Toplumsal gelişme sürecinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçlar bütünüdür. Medeniyet: Sosyal ve Kültürel Bütünleşme:

7 KIRSAL SOSYOLOJİ Kırsal alandaki toplumun yapısını, insan ilişkilerini, tutum ve davranışlarını, sorunları ve çözüm yollarını bütüncül bir açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. Köy Sosyoloji olarak ta adlandırılır?

8 Doğal Ekonomik Kültürel Psikolojik Yasal,Yönetsel
KIRSAL-KENT FARKLILIKLARI Doğal Ekonomik Kültürel Psikolojik Yasal,Yönetsel

9 Doğal Farklılıklar Kentlere göre daha dar bir alanı kapsar
Yerleşim yeri, biçimi ve konut yapısı seçiminde doğal etkenlerin rolü büyüktür. Evler daha küçük, daha az katlı ve düzensiz görünümdedir. Konut yapımında daha çok çevrede bulunan yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Köyler doğal çevre ile bütünleşmiş durumdadır. Kentlerle doğal çevre arasındaki sınır köylere göre daha belirgindir.

10 Sosyo-Ekonomik Farklılıklar
Nüfus yoğunluğu kentlere göre daha azdır. Mesleki yapı homojen olup, hakim meslek çiftçiliktir. Temel gelir kaynakları tarımsal üretimdir. Nüfus hareketliliğinin yönü köyden kente doğrudur.

11 Sosyo-Kültürel Farklılıklar
Sosyal tabakalar, bir toplumda birbirine yakın geliri, tahsili ve hayat tarzı olan kişilerin oluşturduğu sınıfları ifade eder. Sosyal tabakalaşmaya bağlı olarak oluşan sınıflar kendi aralarında kent yaşamında belirgin bir şekilde ayrılmakta iken köy yaşamında böyle belirgin bir ayrımdan söz etmek mümkün değildir.

12 Sosyal Hareketlilik İnsanların yer, meslek, iş ve sosyal tabaka değiştirme şeklinde meydana gelen durum değişikliği SOSYAL HAREKETLİLİK olarak adlandırılır.

13 Mesleki Hareketlilik Coğrafi Hareketlilik Yatay Hareketlilik
İTİCİ ve ÇEKİCİ Yatay Hareketlilik Dikey Hareketlilik

14 Sosyo-Psikolojik Farklılıklar
Muhafazakarlık Kadercilik Ailecilik Yörecilik Düşük Beklenti Düzeyi Şartlara Göre Sağlıklı ve Mutlu Olma İyi Vatandaşlık

15 Yasal ve Yönetsel Farklılıklar
07/04/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu Cami, Okul, Otlak, ve Yaylak gibi ortak mallar Bağ, Bahçe ve Tarlalar K Ö Y

16 (Sosyal yapı unsurlarının zaman içerisinde farklılık göstermesi)
Sosyal Değişme (Sosyal yapı unsurlarının zaman içerisinde farklılık göstermesi) Biyolojik Faktörler Çevresel Faktörler Fiziki Çevre Sosyal Çevre

17 ÜLKEMİZDE KIRSAL ALANDA SOSYAL DEĞİŞME
Yol Su Altyapı Coğrafi Hareketlilik Elektrik Kitle İletişim Sosyo-Psikolojik Farklılıklar KASD Modern Tarım Yöntemleri Çevre Sorunları

18 KIRSAL ALANDA YERLEŞME DÜZENLERİ
Toplu Köy Dağınık Köy Hat Köy Daire Köy Kamu Hizmetleri Güvenlik Sosyal İlişki Ulaşım

19 ARAZİ KULLANIM SİSTEMLERİ
Mülk Sahipleri Ortakçılar Kiracılar Karma İşletmeler Maraba Gündelikçi Mevsimlik İşçi


"KIRSAL SOSYOLOJİ. KIRSAL SOSYOLOJİ “Kırsal Alanda Yaşayan Her İnsan Geçimini Tarımsal Faaliyet İle Sağlar” “Geçimini Tarımsal Faaliyetlerden Elde Ettiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları