Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Büyümenin Bileşenleri Yada Belirleyicileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Büyümenin Bileşenleri Yada Belirleyicileri"— Sunum transkripti:

1 Büyümenin Bileşenleri Yada Belirleyicileri
M. Todaro’ya göre Büyümenin Temel Belirleyicileri 1. Sermaye Birikimi Nüfus Artışı Teknolojik Gelişme Sermaye Birikimi ; Sermaye birikimi, mevcut gelirin bir kısmının tasarruf edilip gelecekteki üretim ve geliri arttırmak amacıyla yatırıma dönüştürülmesi olayıdır. Hangi tür yatırımlar sermaye birikimi olarak kabul edilebilir? - Üretken Yatırımlar - Tamamlayıcı Yatırımlar - Sosyal Sabit Sermaye Yatırımları - Beşeri Sermaye Yatırımları Farklı Bir Bakış; Tüketim Harcamaları Sermaye Birikimine Katkıda Bulunabilir mi?

2 Az Gelişmiş Ülkeler Gelişmiş Ülkelere Oranla Daha Hızlı Sermaye Birikimi Sağlamak Zorundadırlar. Neden? Çünkü ; Bu Ülkelerde (AGÜ) işbölümü ve uzmanlaşma yetersizdir. Üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılabilmesi için daha fazla sermayeye ihtiyaç vardır. Bu ülkeler teknolojik yönden geri kalmışlardır. Teknolojik seviyenin artırılması için daha fazla sermayeye ihtiyaç vardır. Bu ülkelerde emek bol sermaye kıt faktör konumundadır. Kişi başına düşen üretimin artırılabilmesi için işçi başına düşen sermaye miktarının artırılması gerekir. Kıt olan üretim faktörünün verimliliği bol olan üretim faktörü verimine oranla daha yüksek olduğundan, üretim sürecinde kıt faktörün üretimi artırma etkisi daha fazladır. Bu ülkelerde az gelişmişlik yada fakirlik kısır döngüsü olarak adlandırılan kapalı döngü ancak sermaye birikimi halkasından kırılabilir.

3 Teknolojik Gelişme Çeşitleri ;
1. Nötr teknolojik gelişme ; Aynı miktarda girdi ile, girdi bileşimleri değiştirilmeden daha fazla çıktı elde edilmesi (Üretim ve organizasyon yöntemlerinde basit değişiklikler, işbölümüne gidilmesi gibi) 2. Emek tasarruf edici teknolojik gelişme ; (üretim faktörlerinin bileşiminin değiştirilmesi sonucunda) Daha az emek daha fazla sermaye kullanmak suretiyle üretimin artırılması 3. Sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme ; Olağandışı bir durumdur. Bu uygulamayı teknolojik gelişme olarak adlandırmak zordur. Daha çok Az gelişmiş ülkelerde işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla tercih edilir.

4 Modern Ekonomik Büyümenin Göstergeleri
S. Kuznets ; “ …… Ekonomik büyümenin modern anlamı, kendi nüfusuna değişik ekonomik mallar sağlama kapasitesindeki uzun vadeli artışlardır şeklinde olmalıdır. Büyüyen kapasite ileri teknoloji, kurumsal ve siyasal düzenlemeler üzerine oturmalıdır…

5 Büyüme Sürecini Temsil Edebilecek Temel Altı Karakteristik Özellik ;
A. Toplamlar düzeyinde iki ekonomik özellik; 1. Toplam faktör verimliliğindeki yüksek oranlı artış, 2. Kişi başına düşen üretimin yüksek oranda artması, B. Yapısal dönüşümü temsil eden iki özellik; 3. Ekonomide yüksek oranlı yapısal değişim, 4. Yüksek oranlı sosyal ve ideolojik değişim, C. Uluslararası yayılma oranını temsil eden iki özellik; 5. Gelişmiş ülkelerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve pazarlar için dünyanın diğer bölümlerine ulaşabilme yetenekleri, 6. Bu ekonomik büyümenin üçüncü dünya nüfusunu sınırlı düzeyde etkilemesi yani çok küçük bir nüfus grubuna sirayet etmesi.

6 Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkelerde Kalkınmanın Başlangıç Şartları Arasındaki Bazı farklılıklar
Fiziksel ve beşeri sermaye kaynakları, 2. Dünyanın diğer ülkelerine oranla kişi başına düşen gelir miktarı ve GSMH düzeyi, 3. İklim koşulları, 4. Nüfusun büyüklüğü, dağılımı ve artış hızı, 5. Uluslar arası göçün tarihsel rolü, 6. Uluslar arası ticaret kazançları, 7. Temel bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve gelişme yeteneği, 8. Politik kurumların istikrarı ve esnekliği.


"Büyümenin Bileşenleri Yada Belirleyicileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları