Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel dİnİ bİlgİler İbadet

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel dİnİ bİlgİler İbadet"— Sunum transkripti:

1 Temel dİnİ bİlgİler İbadet
Başlamak için “İbadet” butonuna tıklayımız.

2 Kullanma Kılavuzu Kategori Soruları Başlangıç Sayfası Sorunun Cevabı

3 İbadet Soruları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

4 İbadet 1) Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir? a) Hoca b) İmam c) Müezzin d) Cemaat ?

5 İbadet 2) İnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir?
a) Güzelce yaşamaktır. b) Çalışıp adam olmaktır. c) Okumak zengin olmaktır. d) Allah’ı tanımak ve O’na ibadet etmektir. ?

6 İbadet 3) Peygamberimizin yüce Allah ile görüştüğü ve 5 vakit namazın farz kılındığı geceye ne denir? a) Berat Kandili b) Kadir Gecesi c) Mevlid Kandili d) Miraç Kandili ?

7 İbadet 4) Kâbe’nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir? a) Tavaf b) Vakfe c) Say d) Mina ?

8 İbadet 5) Oruç ibadetinde, orucun başlama ve bitiş anı aşağıdaki ifadelerden hangisidir? a) Zeval ve iftar b) Tanyeri ve iftar c) İmsak ve iftar d) Kaza ve iftar ?

9 İbadet 6) Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir? a) Minber b) Hutbe c) Mihrab d) Kürsü ?

10 İbadet 7) Aşağıdakilerden hangisine bir Müslüman zekat veremez?
a) Kardeşine b) Yeğenine c) Anne babasına d) Teyze ve halasına ?

11 İbadet 8) Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?
a) Hacda Kurban kesmek b) İhrama girmek c) Arafatta vakfe yapmak d) Ziyaret tavafı yapmak ?

12 İbadet 9) İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir? a) Kürsü b) Minber c) Minare d) Mihrab ?

13 İbadet 10) Aşağıdaki hangi hayvan kurban edilemez? a) Koyun b) Keçi
c) Sığır d) Deve kuşu ?

14 İbadet 11) Namazın rükunlarını yerli yerinde ve düzenli yapmaya,(ruku, secde ve doğrulunca) dikkat edilmesi gereken hareketlere ne denir? a) Tadil-i erkan b) Allah-ü ekber c) Kıyam d) Rükun ?

15 İbadet 12) Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah’a hamd olsun b) Allah’ım bizi koru c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla d) Allah birdir. ?

16 İbadet 13) Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek gibi günahlardan temizlemesi hangi kısma girer? a) Manevi temizlik b) Hükmi temizlik c) Maddi temizlik d) Şahsi temizlik ?

17 İbadet 14) Vitir namazında kunut duası okumak nedir? a) Farz b) Vacip
c) Sünnet d) Müstehap ?

18 İbadet 15) Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?
a) Bedeni ibadet b) Mali ibadet c) Ruhi ibadet d) Bedeni ve Mali ibadet ?

19 İbadet 16) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki rukunlardan biri değildir? a) İftitah tekbiri b) Kıyam c) Necasetten taharet d) Secde ?

20 İbadet 17) Namazda kıbleye dönmek ne demektir? a) Kıyam
b) İstikbal-i kıble c) Hadesten taharet d) Niyet ?

21 İbadet 18) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?
a) İstikbali kıble b) Kıyam c) Subhaneke okumak d) Fatiha suresini okumak ?

22 İbadet 19) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin bağlayıcı tarzda istenilen emirlere ne denir? a) Vacip b) Sünnet c) Farz d) Müstehab ?

23 İbadet 20) Hangisi abdestsiz yapılabilir? a) Namaz kılınabilir
b) Tilavet secdesi yapılabilir c) Kabe tavaf edilebilir d) Camiye gidilebilir ?

24 İbadet 21) Minarede müezzinin ezan okuduğu, çıkıntılı bölümün adı nedir? a) Minare b) Şerefe c) Alem d) Mahya ?

25 İbadet 22) Zekat kimlere verilmez? a) Borçlu olanlara b) Yoksullara
c) Fakir olan dedemize d) Yolda kalmışlara ?

26 İbadet 23) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? a) Bayılmak
b) Yatarak veya dayanarak uyumak c) Yıkanmak d) Vücudtan irin ve su çıkması ?

27 İbadet 24) Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere ne denir?
a) Mekruh b) Mübah c) Müfsit d) Haram ?

28 İbadet 25) İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmalarına ne denir? a) Kıyas b) İcma c) Kitap d) Sünnet ?

29 İbadet 26) Mükellefin görevleri kaçtır ve nelerdir?
a) 5 tir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah b) 4 tür. Kitap, farz, vacip, sünnet c) 3 tür. Farz, vacip, sünnet d) 8 dir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh, müfsid ?

30 İbadet 27) Cuma namazının hükmü nedir? a) Farz b) Sünnet c) Vacip
d) Mübah ?

31 İbadet 28) Abdestsiz yapılmayan şey hangisidir?
a) Tilavet secdesi yapılmaz b) Uyunmaz c) Yemek yenmez d) Oruç tutulmaz ?

32 İbadet 29) Namazda secdeye kapandığımızda, okuduğumuz tesbihat aşağıdakilerden hangisidir? a) Subhane Rabbiyel âzim b) Rabbena lekel hamd c) Subhane Rabbiyel âla d) Allah’ü Ekber ?

33 İbadet 30) Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz? a) Namaz kılınamaz
b) Yemek yenmez c) Evde kimseyle konuşulmaz d) Uyku uyunmaz ?

34 İbadet 31) Haram neye denir? a) Yapılması uygun olan şeylere denir.
b) Yapılması hoş olmayan şeylere denir. c) Yapılması Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış şeylere denir. d) Yapılması Allah tarafından emredilen şeylere denir. ?

35 İbadet 32) İstemeyerek bozulan orucun yerine, Ramazan ayından sonra, gün sayısınca tutulan oruc nedir? a) Kefaret b) Kaza c) Borç d) Nafile ?

36 İbadet 33) Peygamberimizin dünyaya geldiği geceye ne denir?
a) Regaib kandili b) Mevlid kandili c) Berat kandili d) Kadir gecesi ?

37 İbadet 34) Hangisi gusül abdesti olmadan yapılabilir?
a) Dua edilebilir b) Namaz kılınabilir c) Kur’an’a el sürülebilir d) Kâbe tavaf edilebilir ?

38 İbadet 35) İslamın şartlarından olup mali ibadettir. Dinen zengin sayılan, erkek-kadın her müslümanın senede bir defa malının kırkta birini niyet ederek Müslüman fakire vermesi farzı ayın olan bir ibadettir. Bu ibadet hangisidir? a) Hac b) Namaz c) Oruç d) Zekat ?

39 İbadet 36) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
a) Kolları yıkamak b) Başının dörtte birini mesh etmek c) Ağzı yıkamak d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak ?

40 İbadet 37) Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu, akıllı ve büluğ çağına eren Müslümana ne denir? a) Mükellef b) Alacaklı c) Borçlu d) Müşkül ?

41 İbadet 38) Farz neye denir?
a) Peygamberimizin sözlerine ve fiillerine denir. b) Peygamberimizin emirlerine denir. c) Allah’ın tavsiyelerine denir. d) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin olan emirlere denir. ?

42 İbadet 39) Hangi hayvanlardan kurban kesilmez? a) Koyun keçi
b) Sığır-Manda c) Deve d) At-Eşek ?

43 İbadet 40) Ayakları topukları ile birlikte yıkamak abdestin neyidir?
a) Abdestin sünneti b) Abdestin vacibi c) Abdestin mekruhu d) Abdestin farzı ?

44 İbadet 41) Kabenin etrafında yedi defa dönmeye ne denir? a) Şavt
b) Say c) Reme d) Tavaf ?

45 İbadet 42) Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılabilir?
a) Namaz kılmak b) Tilavet secdesi yapmak c) Ezbere Kuran okumak d) Kâbe’yi tavaf etmek ?

46 İbadet 43) Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest almasına ne denir? a) Hadesten taharet b) Setr-i avret c) Necasetten taharet d) İstikbali kıble ?

47 İbadet 44) Ramazan ayında kişi başına verilmesi vacip olan sadaka aşağıdakilerden hangisidir? a) Zekat b) Sadaka c) Fitre d) Sadaka-ı cariye ?

48 İbadet 45) Sabah namazının sünneti hangi sünnet çeşidindendir?
a) Sünneti müekkede b) Sünneti gayri müekkede c) Sünneti zevaid d) Sünneti kifaye ?

49 İbadet 46) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet şekli hangisidir?
a) Namaz b) Hac c) Oruç d) Zekat ?

50 İbadet 47) Sehiv secdesi nedir? a) Şükür secdesidir.
b) Okuma secdesidir. c) Kâbe’de yapılan bir secdedir. d) Namazda yanılmadan dolayı namaz sonunda yapılan secdedir. ?

51 İbadet 48) İlk ezanı kim okumuştur? a) Hz. Peygamber b) Hz. Ebubekir
c) Hz. Ömer d) Bilal-i Habeşi ?

52 İbadet 49) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez? a) Fakirlere
b) Borçlulara c) Yolda kalmışlara d) Ana, baba ve çocuklara ?

53 İbadet 50) Namaz ne zaman farz kılınmıştır? a) Medine döneminde
b) Uhud savaşından sonra c) Hicretten 1.5 yıl önce, Miraçta. d) Mekke’nin fethinde ?

54 İbadet 51) Aşağıdakilerden hangisi namazda iken ayakta (kıyam) okunur?
a) Salli-Barik duaları b) Rabena Atina duası c) Ettehiyyatü duası d) Kunut duaları ?

55 İbadet 52) Namaza başlanınca ilk olarak ne okunur? a) Besmele
b) Fatiha c) Subhaneke d) Euzu ?

56 İbadet 53) Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ne denir?
a) Mevlit b) Hatim c) Kur’an d) Merasim ?

57 İbadet 54) Bir günde kılınan farz ve vacip namazların toplamı kaç rekattır? a) 30 b) 20 c) 40 d) 17 ?

58 İbadet 55) Ramazan ayında oruçlu iken 3 gün bilerek ve sebepsiz yere orucunu bozan kişi ramazandan sonra ne kadar oruç tutmalıdır? a) 60 gün b) 61 gün c) 63 gün d) 183 gün ?

59 Cevaplar İbadet

60 İbadet Cevapları

61 İbadet 1) Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir? a) Hoca b) İmam c) Müezzin d) Cemaat

62 İbadet 2) İnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir?
a) Güzelce yaşamaktır. b) Çalışıp adam olmaktır. c) Okumak zengin olmaktır. d) Allah’ı tanımak ve O’na ibadet etmektir.

63 İbadet 3) Peygamberimizin yüce Allah ile görüştüğü ve 5 vakit namazın farz kılındığı geceye ne denir? a) Berat Kandili b) Kadir Gecesi c) Mevlid Kandili d) Miraç Kandili

64 İbadet 4) Kâbe’nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir? a) Tavaf b) Vakfe c) Say d) Mina

65 İbadet 5) Oruç ibadetinde, orucun başlama ve bitiş anı aşağıdaki ifadelerden hangisidir? a) Zeval ve iftar b) Tanyeri ve iftar c) İmsak ve iftar d) Kaza ve iftar

66 İbadet 6) Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir? a) Minber b) Hutbe c) Mihrab d) Kürsü

67 İbadet 7) Aşağıdakilerden hangisine bir Müslüman zekat veremez?
a) Kardeşine b) Yeğenine c) Anne babasına d) Teyze ve halasına

68 İbadet 8) Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?
a) Hacda Kurban kesmek b) İhrama girmek c) Arafatta vakfe yapmak d) Ziyaret tavafı yapmak

69 İbadet 9) İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir? a) Kürsü b) Minber c) Minare d) Mihrab

70 İbadet 10) Aşağıdaki hangi hayvan kurban edilemez? a) Koyun b) Keçi
c) Sığır d) Deve kuşu

71 İbadet 11) Namazın rükunlarını yerli yerinde ve düzenli yapmaya,(ruku, secde ve doğrulunca) dikkat edilmesi gereken hareketlere ne denir? a) Tadil-i erkan b) Allah-ü ekber c) Kıyam d) Rükun

72 İbadet 12) Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah’a hamd olsun b) Allah’ım bizi koru c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla d) Allah birdir.

73 İbadet 13) Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek gibi günahlardan temizlemesi hangi kısma girer? a) Manevi temizlik b) Hükmi temizlik c) Maddi temizlik d) Şahsi temizlik

74 İbadet 14) Vitir namazında kunut duası okumak nedir? a) Farz b) Vacip
c) Sünnet d) Müstehap

75 İbadet 15) Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?
a) Bedeni ibadet b) Mali ibadet c) Ruhi ibadet d) Bedeni ve Mali ibadet

76 İbadet 16) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki rukunlardan biri değildir? a) İftitah tekbiri b) Kıyam c) Necasetten taharet d) Secde 1-İftitah 2- Kıyam 3- Kıraat 4- Rüku Tekbiri 5- Secde 6- Kede-i Ahire ( Son Oturuş)

77 İbadet 17) Namazda kıbleye dönmek ne demektir? a) Kıyam
b) İstikbal-i kıble c) Hadesten taharet d) Niyet

78 İbadet 18) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?
a) İstikbali kıble ( Farz ) b) Kıyam ( Farz ) c) Subhaneke okumak ( Sünnet ) d) Fatiha suresini okumak

79 İbadet 19) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin bağlayıcı tarzda istenilen emirlere ne denir? a) Vacip b) Sünnet c) Farz d) Müstehab

80 İbadet 20) Hangisi abdestsiz yapılabilir? a) Namaz kılınabilir
b) Tilavet secdesi yapılabilir c) Kabe tavaf edilebilir d) Camiye gidilebilir

81 İbadet 21) Minarede müezzinin ezan okuduğu, çıkıntılı bölümün adı nedir? a) Minare b) Şerefe c) Alem d) Mahya

82 İbadet 22) Zekat kimlere verilmez? a) Borçlu olanlara b) Yoksullara
c) Fakir olan dedemize d) Yolda kalmışlara

83 İbadet 23) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? a) Bayılmak
b) Yatarak veya dayanarak uyumak c) Yıkanmak d) Vücudtan irin ve su çıkması

84 İbadet 24) Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere ne denir?
a) Mekruh b) Mübah c) Müfsit d) Haram

85 İbadet 25) İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmalarına ne denir? a) Kıyas b) İcma c) Kitap d) Sünnet

86 İbadet 6) Mükellefin görevleri kaçtır ve nelerdir?
a) 5 tir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah b) 4 tür. Kitap, farz, vacip, sünnet c) 3 tür. Farz, vacip, sünnet d) 8 dir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh, müfsid 12 Yaşında

87 İbadet 27) Cuma namazının hükmü nedir? a) Farz b) Sünnet c) Vacip
d) Mübah

88 İbadet 28) Abdestsiz yapılmayan şey hangisidir?
a) Tilavet secdesi yapılmaz b) Uyunmaz c) Yemek yenmez d) Oruç tutulmaz

89 İbadet 29) Namazda secdeye kapandığımızda, okuduğumuz tesbihat aşağıdakilerden hangisidir? a) Subhane Rabbiyel âzim b) Rabbena lekel hamd c) Subhane Rabbiyel âla d) Allah’ü Ekber

90 İbadet 30) Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz? a) Namaz kılınamaz
b) Yemek yenmez c) Evde kimseyle konuşulmaz d) Uyku uyunmaz

91 İbadet 31) Haram neye denir? a) Yapılması uygun olan şeylere denir.
b) Yapılması hoş olmayan şeylere denir. c) Yapılması Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış şeylere denir. d) Yapılması Allah tarafından emredilen şeylere denir.

92 İbadet 32) İstemeyerek bozulan orucun yerine, Ramazan ayından sonra, gün sayısınca tutulan oruc nedir? a) Kefaret b) Kaza c) Borç d) Nafile

93 İbadet 33) Peygamberimizin dünyaya geldiği geceye ne denir?
a) Regaib kandili b) Mevlid kandili c) Berat kandili d) Kadir gecesi

94 İbadet 34) Hangisi gusül abdesti olmadan yapılabilir?
a) Dua edilebilir b) Namaz kılınabilir c) Kur’an’a el sürülebilir d) Kâbe tavaf edilebilir

95 İbadet 35) İslamın şartlarından olup mali ibadettir. Dinen zengin sayılan, erkek-kadın her müslümanın senede bir defa malının kırkta birini niyet ederek Müslüman fakire vermesi farzı ayın olan bir ibadettir. Bu ibadet hangisidir? a) Hac b) Namaz c) Oruç d) Zekat

96 İbadet 36) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
a) Kolları yıkamak b) Başının dörtte birini mesh etmek c) Ağzı yıkamak d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak

97 İbadet 37) Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu, akıllı ve büluğ çağına eren Müslümana ne denir? a) Mükellef b) Alacaklı c) Borçlu d) Müşkül

98 İbadet 38) Farz neye denir?
a) Peygamberimizin sözlerine ve fiillerine denir. b) Peygamberimizin emirlerine denir. c) Allah’ın tavsiyelerine denir. d) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin olan emirlere denir.

99 İbadet 39) Hangi hayvanlardan kurban kesilmez? a) Koyun keçi
b) Sığır-Manda c) Deve d) At-Eşek

100 İbadet 40) Ayakları topukları ile birlikte yıkamak abdestin neyidir?
a) Abdestin sünneti b) Abdestin vacibi c) Abdestin mekruhu d) Abdestin farzı

101 İbadet 41) Kabenin etrafında yedi defa dönmeye ne denir? a) Şavt
b) Say c) Reme d) Tavaf

102 İbadet 42) Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılabilir?
a) Namaz kılmak b) Tilavet secdesi yapmak c) Ezbere Kuran okumak d) Kâbe’yi tavaf etmek

103 İbadet 43) Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest almasına ne denir? a) Hadesten taharet b) Setr-i avret c) Necasetten taharet d) İstikbali kıble

104 İbadet 44) Ramazan ayında kişi başına verilmesi vacip olan sadaka aşağıdakilerden hangisidir? a) Zekat b) Sadaka c) Fitre d) Sadaka-ı cariye

105 İbadet 45) Sabah namazının sünneti hangi sünnet çeşidindendir?
a) Sünneti müekkede b) Sünneti gayri müekkede c) Sünneti zevaid d) Sünneti kifaye

106 İbadet 46) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet şekli hangisidir?
a) Namaz b) Hac c) Oruç d) Zekat

107 İbadet 47) Sehiv secdesi nedir? a) Şükür secdesidir.
b) Okuma secdesidir. c) Kâbe’de yapılan bir secdedir. d) Namazda yanılmadan dolayı namaz sonunda yapılan secdedir.

108 İbadet 48) İlk ezanı kim okumuştur? a) Hz. Peygamber b) Hz. Ebubekir
c) Hz. Ömer d) Bilal-i Habeşi

109 İbadet 49) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez? a) Fakirlere
b) Borçlulara c) Yolda kalmışlara d) Ana, baba ve çocuklara

110 İbadet 50) Namaz ne zaman farz kılınmıştır? a) Medine döneminde
b) Uhud savaşından sonra c) Hicretten 1.5 yıl önce, Miraçta. d) Mekke’nin fethinde

111 İbadet 51) Aşağıdakilerden hangisi namazda iken ayakta (kıyam) okunur?
a) Salli-Barik duaları b) Rabena Atina duası c) Ettehiyyatü duası d) Kunut duaları

112 İbadet 52) Namaza başlanınca ilk olarak ne okunur? a) Besmele
b) Fatiha c) Subhaneke d) Euzu

113 İbadet 53) Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ne denir?
a) Mevlit b) Hatim c) Kur’an d) Merasim

114 İbadet 54) Bir günde kılınan farz ve vacip namazların toplamı kaç rekattır? a) 30 b) 20 c) 40 d) 17 17 3 40

115 İbadet 55) Ramazan ayında oruçlu iken 3 gün bilerek ve sebepsiz yere orucunu bozan kişi ramazandan sonra ne kadar oruç tutmalıdır? a) 60 gün b) 61 gün c) 63 gün d) 183 gün


"Temel dİnİ bİlgİler İbadet" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları