Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HZ.MUHAMMED'İN ÇAĞRISI :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HZ.MUHAMMED'İN ÇAĞRISI :"— Sunum transkripti:

1 HZ.MUHAMMED'İN ÇAĞRISI :
MEKKE DÖNEMİ

2 Hz. Muhammed (s. a. s. ), 40 yaşında Peygamber oldu
Hz. Muhammed (s.a.s.), 40 yaşında Peygamber oldu. İlk vahiy, Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayının Kadir Gecesinde geldi. 23 yıllık Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de geçti.

3 Peygamberimize ilk gelen ayetlerden
YAKIN ÇEVREYE ÇAĞRI Peygamberimize ilk gelen ayetlerden sonra ikinci olarak Yüce Allah’ın “Ey örtüsüne bürünüp yatan Peygamber! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et” ayeti Üzerine Hz Peygamber gizli gizli yakın akraba ve dostlarını ilk defa İslam’a çağırmaya başladı.Bu çağrının neticesinde ilk Müslümanlar şunlardır: 1-Hz Hatice, 2-Hz Zeyd, 3-Hz Ali, 4-Hz Ebubekir Bu gizli davet tam 3 yıl sürdü. Bu surenin sonunda Müslümanların sayısı 40’a ulaştı.

4 ÇAĞRININ YAYGINLAŞMASI
Yüce Allah, 3 yılın sonunda Hz Muhammed (s.av) den “Sana emrulanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme” ayetiyle İslam dinine daveti açıkça yapmasını istedi. Bu emir üzerine Hz Peygamber, Safa tepesine çıkarak açıktan açığa halkı uyardı. Sevgili peygamberimizn bu daveti Mekkeli Müşiklerin hiç hoşlarına gitmedi. Gün geçtikçe Müslümanların sayısı arttıkça Mekkeli Müşriklerin zülüm ve işkenceleri de arttı. Hatta 3 yıl Müslümanlara ekonomik ve sosyal baskı uyguladılar.

5 İLK HİCRET Müşriklerin baskı ve işkenceleri dayanılmaz hale gelince adaletli bir kralı olan Habeşistan’a hicret etmeleri için Hz Peygamber bazı Müslümanlara izin verdi. Bu göç Miladi yıllarında gerçekleşmiştir.

6 Mekke Devri'nin 10'uncu yılı Şevvâl ayında önce peygamberimizin amcası Ebû Tâlib, üç gün sonra da eşi Hz. Hatice vefât etti. Bu nedenle bu yıla “Hüzün Yılı” denir.

7 HİCRET 622 Mekke de geriye kalan Müslümanlara Müşriklerin zülüm ve işkenceleri dayanılmaz hale gelince Hz Peygamber Taif’e akrabalarına gidip dini anlatsa da beklediği ilgi ve yardımı alamadı. Hatta hayatında uğramadığı hakaret ve işkencelere maruz kaldı. Bunun üzerine Medine’den Mekke’ye ticaret yapmak için gelenlere İslam’ı anlatmaya başladı.

8 Mekke Devri'nin 11'inci yılında "Birinci Akabe Biat’ı”, 12'inci yılı hac mevsiminde “İkinci Akabe Biat’ı” gerçekleşti. Mekke Devri'nin 11'inci yılı Recep ayının 27'inci gecesi Peygamber Efendimizin "İsrâ ve Mîrâc" mucizesi gerçekleşti.

9 HİCRET 622 İşte bu anlatmaların neticesinde Sevgili Peygamberimiz ile Medineli bir grup genç Miladi 620 ve 621 yıllarında Akabe de görüşme ve sözleşmeler yaptı. Tarihte bu olaya Akabe Biatları denir. Bu biatların sonunda Mekkeli Müslümanlar gruplar halinde Medine’ye göç ettiler. En sonunda da Hz Peygamber 622 yılında yanına Hz Ebubekir’i alarak Medine’ye hicret etti.

10 HİCRET’İN SONUÇLARI 1-Hicret sayesinde Müslümanlar, Mekkeli Müşriklerin zülüm ve işkencelerinden kurtulmuşlardır. 2-İslam dininin daha hızlı ve kolay yayılmasını sağladı. 3-Hz Peygamber için Mekke dönemi bitti, Medine dönemi başladı. 4-Hz Ömer döneminde Hicri takviminin başlangıcı kabul edildi.

11 PEYGAMBER MESCİDİ VE SOSYAL İŞLEVİ
MEDİNE DÖNEMİ PEYGAMBER MESCİDİ VE SOSYAL İŞLEVİ 1-Müslümanlar burada topluca ibadet ediyorlardı. 2-İnsanlar arasındaki problemler burada halledilirdi. 3-Yabancı ülke temsilcileri ile burada görüşülürdü. 4- Yardımlaşma derneği olarak zekat ve sadakalar burada toplanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. 5- Eğitim-öğretim faaliyetleri burada görülürdü (Ashabı Suffa) 6- Askeri karargah olarak kullanırdı. 7-Hz Peygamberin evi de burada idi.

12 MEDİNE ANTLAŞMASI Hz Muhammed (s.a.v) Medineye geldiğinde ikinci olarak Medineli Müslümanlarla(Ensar) Mekkeli Müslümanları(Muhacir) kardeş ilan etti. Daha sonra Medine halkları arasında toplumsal barışı sağlamak için barış antlaşması imzalattırdı. Bu antlaşmaya göre: 1-Din ve kabile ayrımı olmaksızın tüm insanların can ve mal güvenlikleri dokunulmayacak. 2-Herkes kendi dinini özgürce yaşayacak. 3- Herkes barış içerisinde yaşayacak 4-Medine’ye dışarıdan bir saldırı olursa hep birlikte savunulacak. 5-Eğer bir anlaşmazlık çıkarsa Peygamberimiz hakem tayin edilecek.

13 İslam dininin her geçen gün Medine de yayılıp güçlenmesiyle Mekkeli müşrikler korkuya kapıldılar. Medine de güçlenen Müslümanların, Mekkeyi ellerinden almasından endişe ettikleri için Medine’yi ele geçirip Müslümanları yok etmek istediler.

14 Daha sonra Mekkelilerle sırasıyla BEDİR SAVAŞI ( 13 Mart 624 ) UHUD SAVAŞI ( 27 Mart 625 ) HENDEK SAVAŞI ( Şubat 627 ) yapıldı

15 VE HUDEYBİYE ANTLAŞMASI
MEKKE’Yİ ZİYARET VE HUDEYBİYE ANTLAŞMASI Hendek savaşından sonra Sevgili Peygamberimiz, yaklaşık 1500 kişi ile 628 yılında Kabe’yi ziyaret edip hac yapmak istese de Hudeybiye denilen yere geldiklerinde Mekkeli Müşrikler, elçi göndererek bunu istemediklerini Hz Peygambere ilettiler. Bu nedenle aralarında Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı.

16 HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASINA GÖRE:
1- Müslümanlar, o yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler, 2- Ertesi yıl, 3 gün sureyle Kabe’yi ziyaret edebilecekler, bu ziyaret esnasında Müslümanlar yanlarında kılıçtan başka silah bulundurmayacak, 3- Mekkeli bir Müslüman, Medineye sığınma talebinde bulunursa bu isteği kabul edilmeyecek; Medineli biri eğer Mekke’ye sığınma talebinde bulunursa bu hak kendisine verilecek, 4- Diğer Arap kabileleri, istedikleri taraf ile antlaşmaya katılma hakkına sahip olacak. HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASINA GÖRE: 1- Müslümanlar, o yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler, 2- Ertesi yıl, 3 gün sureyle Kabe’yi ziyaret edebilecekler, bu ziyaret esnasında Müslümanlar yanlarında kılıçtan başka silah bulundurmayacak, 3- Mekkeli bir Müslüman, Medineye sığınma talebinde bulunursa bu isteği kabul edilmeyecek; Medineli biri eğer Mekke’ye sığınma talebinde bulunursa bu hak kendisine verilecek, 4- Diğer Arap kabileleri, istedikleri taraf ile an tlaşmaya katılma hakkına sahip olacak. .

17 MEKKE’NİN FETHİ 630 Hz Muhammed’in (s.a.v) tüm barışcı çabalarına rağmen 2 sene sonra anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Mekke’nin fethi için Allah’ü Teala izin verdi. Daha sonra Hz Peygamber kişilik bir ordu toplayarak Mekke üzerine yürüdü. Bu arada Mekkelilere haber göndererek kimseye zarar verilmeyeceğini, kendilerine yapılan zülüm ve haksızlıkları affettiğini bildirdi. Bu iyi niyetin karşılığında ciddi bir direnişle karşılaşmadan 630 yılında Mekke fethedildi.

18 Peygamber efendimiz, 632 yılında hac esnasında Mekke’de bir konuşma yaptı. İslam düşüncesinin bir özeti olan ve İnsan Hakları bakımından çok mükemmel prensipler içeren bu konuşmaya “ VEDA HUTBESİ ”denir.

19 Sevgili Peygamberimiz, 27 Mayıs 632 Çarşamba günü hastalandı.
Hastalığı 13 gün sürdü. 8 Haziran 632 Pazartesi günü öğleden sonra vefat etti…

20 HAZIRLAYAN: MELİKE YAVUZER


"HZ.MUHAMMED'İN ÇAĞRISI :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları