Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 3 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 3 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte."— Sunum transkripti:

1 Kazanım 3 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

2 İslamiyetin geldiği sıralarda hangi
devletler vardır?

3 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Bu uygulama için neler söylersiniz?
Kız çocuklarının dünyaya gelmesini bir felaket, bir yüz karası sayılırdı Bu uygulama için neler söylersiniz?

4 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
Kabileler arasında kan davasından dolayı sürekli savaşlar olurdu Arap yarım adasında siyasi birlik var mıdır?

5 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
Taşlardan veya ağaçlardan yaptıkları putlara inanırlardı Lat, Menat, Hubel ve Uzza en önemli putlarıydı Her kabilenin kendisine ait putları vardı. Kabileler, putlara tapar, onlardan yardım diler, yağmur ister, zafer taleb ederlerdi

6 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Büyücülük ve falcılık yaygınlaşmıştı

7 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
Köle ticareti yapılırdı İnsanlar arasında eşitlik var mıdır?

8 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
Ekonomik hayat ticarete dayalıydı Kimlerle ticaret yapmışlardır?

9 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
İslamiyet öncesi Arap yarımadasında sözlü edebiyat gelişmiştir Ukaz adı verilen panayır düzenlenir, ticaret eğlence ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Panayırın olduğu aylarda savaş yapılmazdı

10 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
İslamiyet'in gelmesi ile Arap Yarımadasındaki bu özelliklerden hangileri yasaklanmış olabilir?

11 571’de Mekke’de doğan peygamberimizin Annesi Amine Babası Abdullah’tır
Çöle İnen Nur Böyle bir ortam Hz. Muhammed (s.a.v) tüm insanlara Peygamber olarak gönderilmiştir. 571’de Mekke’de doğan peygamberimizin Annesi Amine Babası Abdullah’tır

12 Çöle İnen Nur Doğmadan önce babasını,6 yaşında annesini 8 yaşında dedesini kaybetti. Bu yaştan sonra amcası Ebu Talib’in himayesinde yaşadı. 25 yaşında Hz.Hatice ile evlendi. 610 yılında 40 yaşında iken Hira Mağarasında ilk vahiy ile Peygamber oldu.

13 Orta Asya’daki Türklerin göç etme sebeplerine benziyor mu?
Hicret 622 Mekke’den Medine’ye göç edenlere Muhacir Medine’deki Müslümanlara da Ensar denir Müslümanlara yapılan eziyet ve baskıların artması üzerine Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye göç etmesine Hicret denir Hicri Takvimin başlangıcı sayılmıştır Orta Asya’daki Türklerin göç etme sebeplerine benziyor mu?

14 Oklar Hz. Muhammed’in Hicret ederken gittiği yolları göstermektedir.
Sizce Medine’ye giderken neden bu yolu tercih etmiş olabilir?

15 Hicretin Sonuçları Medine’de İslam Devleti kuruldu
Hicri takvimin başlangıcı sayıldı Müslümanlarla Medinedeki Yahudiler arasında Medine Sözleşmesi yapıldı İslamiyetin yayılması için uygun bir ortam oluştu

16 Bedir Savaşı 624 Müslümanların kazandığı ilk zaferdir
Müslümanların güveni artmıştır Mekkeli esirler okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılmıştır Müslümanların Kureyş kervanının yolunu keserek Mekke’de bıraktıkları mallarının zararlarını karşılamak istemeleri üzerine çıkan bir savaştır Esirlerin okuma yazma öğretme karşılığı serbest kalması neyin göstergesi olabilir?

17 Uhut Savaşı 625 Mekke’lilerin hem Bedir savaşının intikamını almak istemesi hem de İslamiyeti yok etmek istemesi ile Uhut Dağı eteklerinde yapılan savaştır Bu savaşta Hz Muhammed’in yerleştirdiği okçuların yerini terk etmesi üzerine Müslümanlar yenilgiye uğramıştır.

18 Hendek Savaşı 627 Yine Mekkelilerin Müslümanları yok etmek için saldırısı ile başlayan savaştır. Selmani Farisi’nin önerisi ile Medine’nin etrafı hendek kazılarak savunulmuştur. Hz Muhammed’in Hendek kazılması fikrini kabul etmesi, insanların görüşlerine değer verdiğini gösterir

19 Bu anlaşmanın önemi nedir?
Hudeybiye Anlaşması 628 Medine’deki Müslümanların haram aylarda Mekke’yi ziyaret için yola çıkması üzerine Mekkelilerle Hudeybiye’de yapılan anlaşmadır. -İki taraf birbiri ile 10 yıl savaşmayacak - Müslüman olup Medine’ye giden kişiler Medine’ye alınmayacak, Medine’den Mekke’ye gelenler ise geri verilmeyecek. Bu anlaşmanın önemi nedir?

20 Mekke’nin Fethi 630 Mekkelilerin Hudeybiye Anlaşmasının şartlarına uymaması üzerine Müslümanların Mekke üzerine yaptığı seferdir

21 Veda Haccı ve Hutbesi 632 Hz Muhammed 632 yılında Mekke’ye gelerek Hac görevini yerine getirdi Burada kalabalık bir topluluğa hutbe okudu. Bu hac dönüşü rahatsızlanarak 632 yılında vafat etti. MEKKE’NİN FETHİ 630

22 Türkler İslamiyet ile tanışmış olabilir mi?
Hz Muhammed Döneminde Türkler İslamiyet ile tanışmış olabilir mi?

23 Dört halife devrine neden Cumhuriyet dönemi de denilmektedir?
Hz Muhammed vefat ettikten sonra, onun yerine İslam devletinin başına geçenlerin seçimle belirlendiği döneme Dört Halife Dönemi denilmektedir 1 Hz Ebu Bekir 2 Hz Ömer 3 Hz Osman Dört halife devrine neden Cumhuriyet dönemi de denilmektedir? 4 Hz Ali

24 Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinin
Hz Ebu Bekir Dönemi 1 Kur’an-ı Kerim Kitap haline getirildi 2 Hz Muhammed öldükten sonra çıkan karışıklılar önlendi Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinin önemi nedir? 3 Arap Yarım Adası dışında fetihler başladı

25 fethedilen yerleri söyleyiniz
Hz Ömer Dönemi 1 İlk divan teşkilatı kuruldu 2 İlk adli teşkilat oluşturuldu 3 Alınan yerler eyaletlere ayrıldı Hicri takvim oluşturulmuştur Sınırların genişlemesi ve nüfusun artması ile .yönetim, adalet, ordu, ve maliye gibi alanlarda düzenleme yapıldı Hz Ömer döneminde fethedilen yerleri söyleyiniz

26 Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasının
Hz Osman Dönemi 1 İlk donanma oluşturularak Kıbrıs Adası alındı 2 Yeni fetihler yapıldı 1 Kur’an’ı Kerim çoğaltıldı. Devlet kademelerine kendi soyundan olanları alması toplumda huzursuzlukların çıkmasına neden olmuştur Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasının sebebi neler olabilir?

27 Hz Ali Devri Cemel Vakası, Sıffın Savaşı ve Hakem Olayı gibi iç karışıklılar yüzünden fetih hareketi olmamıştır. 661 yılında Hz Ali’nin öldürülmesi ile Dört halife Devri sona ermiştir

28 ORTA ASYA ARABİSTAN 552 yılında Kök Türk Devleti kuruldu
550 552 yılında Kök Türk Devleti kuruldu 570 yılında Hz. Muhammed Mekke’de doğdu. 600 610 yılında Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldi. Hz.Muhammed peygamber oldu. 622 yılında Hicret gerçekleşti. 624 Mekkelilerle Medineli Müslümanlar arasında Bedir Savaşı yapıldı. 625 yılında Mekkelilerle Medineli Müslümanlar arasında Uhud Savaşı yapıldı. 627 yılında Mekkelilerle Medineli Müslümanlar arasında Bedir Savaşı yapıldı. 628 yılında Mekkelilerle Müslümanlar arasında Hudeybiye Antlaşması yapıldı. 630 yılında Kök Türklerin Doğu kanadı Çin hâkimiyetine girdi. 630 yılında Müslümanlar Mekke’yi fethetti. 632 yılında Hz. Muhammed vefat etti. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Hz. Ebu Bekir’in halife seçilmesi ile Dört Halife Devri başladı. 650 682 yılında Kök Türkler tekrar bağımsızlıklarını elde ettiler. 661 tarihinde Emevi Devleti kuruldu. Dört Halife devri sona erdi.

29 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
İslamiyet öncesinde insan haklarına uygun hareket edilirdi Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ensar denilmektedir Hz Muhammed farklı görüşlerin ortaya çıkarılmasını sağlayıp uygun olanı uygulayabilirdi Fetih hareketleri devlet yönetiminde yeniliklerin olmasını sağlamıştır İç karışıklıklar fetih hareketlerini olumlu etkiler

30 SBS 2009 A) Eğitime B) Adalete C) İbadete D) Yardımlaşmaya

31 SBS 2009 Medine’ye hicretten sonra imzalanan yukarıdaki sözleşme, Hz. Muhammed’in en çok hangi özelliğinin sonucudur? A) Toplumsal barışa verdiği önemin B) Müslümanlar arasında kardeşliğe verdiği önemin C) İnsanların can ve mal güvenliğini koruma isteğinin D) İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma yeteneğinin

32 Dört halife devrinde : I. Ülke yönetim birimlerine ayrılmıştır II. İllere kadılar gönderilmiştir. III. Kur’an_ı Kerim kitap haline getirilmiştir Bu geliş-elerden hangisi veya hangileri ülke yönetimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalardandır? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız I


"Kazanım 3 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları