Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

                                                                                                                      ALMANYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "                                                                                                                      ALMANYA."— Sunum transkripti:

1                                                                                                                       ALMANYA

2 ALMANYA Tam Adı: Federal Almanya Cumhuriyeti Yüzölçümü: 357 021 km²
Başkenti: Berlin Para Birimi: Euro Dili: Almanca Nüfusu: 82,400,996 kişi (2007 tahmini) Ortalama Yaş: 43 yıl (2007 tahmini) Okur Yazarlık Oranı: % 99 (2003 tahmini) Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 31,400 $ (2006 tahmini) Yönetim Şekli:Federal Cumhuriyet Kurtuluş Günü: 18 Ocak 1871 (Alman Birliği)

3

4 ALMANYA’NIN TARİHİ Baltık kıyılarında yaşayan Almanlar, Batı Roma Devleti'nin çökmesi ile Alman Krallığı'nı kurdular. Ancak devletin şekli ve sınırları sürekli olarak değişti. Hıristiyanlıktaki mezhep ayrılıkları yüzünden zaman zaman uzun süren savaşlar oldu. 1907'de Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan devletleri ile; Britanya, Fransa ve Sovyetler Birliği kendi aralarında ittifak kurdular ve 1914'te dünyayı sarsan ve Osmanlı Devleti'nin de da katıldığı 1. Dünya Savaşı meydana geldi. Bu savaş, Almanların yenilgisi ile sonuçlandı. Almanya'nın ekonomisi göktü, enflâsyon arttı. Nasyonel Sosyalist Partisi lideri Hitler, 1933'te Almanların başına geçti. 2. Dünya Savaşı sonunda da Almanya yenik düştü. 1949'da Batı Almanya Federal Cumhuriyeti kuruldu. 1990'da ise Doğu Almanya ile birleşerek şimdiki Almanya Federal Cumhuriyeti oluştu.

5 Brandenburg Kapısı

6 ALMANYA DA BULUNAN EYALETLER
Ülke toplam 16 eyaletten oluşmaktadır. Bu eyaletler; Bu eyaletler; Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen'dir.

7

8 YERŞEKİLLERİ ; Almanya'nın yeryüzü şekilleri üç kısımda incelenebilir. Ülkenin kuzeyinde geniş ovalar uzanırken, orta kısımları platoluk, güneydeki Bavyera çevresi ise Alp Dağları ile kaplıdır Daha güneyde Karaorman dağları yer alır. Tuna nehrinin kaynağını aldığı saha­da Alp dağlarının kuzey uzantısına geçilir; burada yükseklik 3000 m ye yaklaşır. Ülkenin önemli akar suları ,Kuzey denizine dökülen Ems.weser ve Elbedir. Rejimleri düzenli ve kanallarla birbirine bağlı olan bu akarsular üzerinde taşımacılık yapılır. Denize döküldükleri yerlerde delta oluşmamaktadır.

9 Bavyera Alpleri

10

11 ALMANYANIN İKLİMİ Almanya'da ılıman okyanus iklimi görülmektedir. İklim soğuk, yıl boyunca bulutlu ve yağışlıdır. Alp Dağları üzerinde yer alan kısımlarında karasal şartlar görülmektedir. Zaman zaman Alplerden sıcak Fön rüzgarları esmektedir. Ülkenin orta bölümünden geçen nehirlerin zaman zaman donması ulaşımı engeller. Bitki Örtüsü; Almanya'nın alçak düzlüklerinde yaprağını döken ormanlar görülür. Ancak ülkenin büyük bir bölümü doğal bitki örtüsünü kaybetmiştir. Yapay yollardan yetiştirilen ormanlar yaygındır. Güneye doğru yüksekliğin artması ile birlikte soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar (sarıçam, huş ve melez) görülür. Ormanlar güneyde Bavyera ve Alplerin kuzey eteklerinde özellikle Salzburg civarında yer alır.

12

13 ALMANYANIN NÜFUS YAPISI
Nüfus Yapısı; Nüfusu 82 milyona yakın olan ülkede nüfus artışı durmuştur Ülkede yaklaşık 7,3 milyon civarındaki nüfusu, başka ülkelerden (ispanya, Portekiz, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye) gelen işçiler ve aileleri oluşturur. Aileleri ile birlikte 2 milyonu aşan Türk işçileri, diğer ülkelerin işçilerine göre çoğunluktadır Nüfus yoğunluğu sanayi merkezlerinde fazladır. Nüfusun yaklaşık yansı, Ruhr vadisinden Bonn'a kadar uzanan sahadaki kentlerde toplanmıştır. Ulaşım ağının iyi olması, kentlerde fazla nüfusun toplanmasını engellemektedir. Nüfus: 82,400,996 kişi (2007 tahmini)

14

15 YERLEŞME Almanya'nın önemli kentleri; başkent Berlin, önemli bir liman kenti Hamburg, Münih, Frankfurt, Essen, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf ve Bremen'dir. Kentlerin çevresinde kasaba tipinde toplu yerleşmeler görülür.

16 BERLİN

17

18

19 ALMANYA’NIN EKONOMİSİ
Ekonomik güç bakımından Avrupa'da ve dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Almanya, sahip olduğu demokratik rejim sayesinde hızla kalkınmıştır. Batı Almanya, Avrupa'da en yüksek işçi ücreti ödeyen, sosyal adalet, refahı sağlayan, düşük enflâsyon ve satın alma gücü fazla olan, işsizlik oranı en düşük bir ülke durumundadır. Almanya, ticaret hacmi açısından dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Gelişmiş ve çok iyi düzenlenmiş deniz ve hava ulaşımı ile dünyanın her yerine bağlantı sağlanmaktadır. Hamburg ve Bremen limanları ile Frankfurt Hava Limanı'nın uluslararası taşımacılıkta önemli yeri vardır. Bankacılık, borsa, sigorta işleri, bilimsel ve teknolojik araştırmalar, eğlence, pazarlama, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve turizm alanlarında da çok başarılı hizmetler vermektedir.

20

21 ALMANYA DA TARIM Almanya, modern tarım usulleri kullanarak yüksek verim alan bir ülkedir. Almanya'da yetiştirilen tarım ürünleri, ülkenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır Önemli tarım ürünlerini buğday (18 milyon ton), arpa, yulaf, çavdar, şeker pancarı, patates, meyve, lahana ve şerbetçi otu oluşturur. Büyük bir bölümü orman, çayır ve otlaklarla kaplıdır. Ülkede büyükbaş hayvanlar, domuz ve kümes hayvanları yetiştirilmektedir. Ülkenin üçte birini kaplayan ormanlardan elde edilen ürünlerin (yıllık kereste üretimi 46 milyon m3'tür) milli ekonomiye katkısı da bir hayli fazladır.

22

23 ALMANYA’NIN SANAYİSİ Almanya dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden birisidir. Almanya'daki sanayiinin gelişmesinde, Ruhr ve Saar havzalarındaki kömür yataklarının önemli etkisi olmuştur. Ruhr Havzası, Almanya'nın en büyük ve dünyanın sayılı sanayi bölgeleri arasındadır. Burada üretilen demir ve çeliğin bir bölümü, makine ve motorların üretiminde kullanılır Aşağı Saksonya, Frankfurt, Mannheim ve Stuttgart, önemli sanayi tesislerinin yer aldığı merkezlerdir Sanayi dalları; demir, çelik, kömür, çimento, kimyasal maddeler, makine, taşıt, makineli aletler, elektronik aletler, gemi inşası, tekstil, gıda ürünleri ve başta bira olmak üzere çeşitli içeceklerdir.

24

25

26 ALMANYA İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerde 1962 tarihli “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Geliştirilmesi Anlaşması” ile 1985 tarihli “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” dayanak teşkil etmektedir Almanya’yla ticari ilişkilerimizde Türkiye’den  5000’in üzerinde firma ya da kuruluş tarafından ihraç edilen ürünlerimizin, tekstil, konfeksiyon ve  elektronikten gıda maddelerine kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer aldığı görülmektedir.  Almanya’nın Türkiye’ye yönelik ihracatına bakıldığında, çeşitli makinelerin ön sırada yer aldığı görülmekte, bunu elektrik ve elektronik ürünler, otomotiv ürünleri, sanayide kullanılan diğer hammadde ile yarı mamuller, demir çelik ürünleri, eczacılık ürünleri ile  plastik izlemektedir.

27

28


"                                                                                                                      ALMANYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları