Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Etkinlikleri   Darendeliler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Etkinlikleri   Darendeliler."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Etkinlikleri   Darendeliler F., Aydın Z., Bulut A., Erkan F., Dinççağ A İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi , İstanbul Türkiye edu.tr       Tarihçe ve Yapı İstanbul Tıp Fakültesinde 1977 yılında Prof. Dr. Güngör Ertem tarafından Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Enstitüsü olarak kurulan yapı 1982 de Tıp Eğitimi Araştırma Uygulama Merkezi adını almıştır.1997 yılından bu yana etkinliklerini aktif olarak sürdüren TEAUM’ da her ana bilim dalından seçilen iki öğretim üyesinin katılımıyla oluşan genel kurulun seçtiği dört kişilik bir yönetim kurulu ve dekanın atadığı müdür idari birimi oluşturmaktadır. Merkezin kuruluş amacı, tüzüğünde de belirtildiği gibi,yurt koşulları ve sağlık sorunlarımızın öncelikleri göz önüne alınarak, tıp eğitim ve öğretiminin etkinliğini belirlemek, yöntemler geliştirmek ve amacına uygun araştırmalar yapmaktır. Merkezin dört alt çalışma grubu vardır: 1) Amaç ve hedef belirleme ve entegrasyon 2)Eğitim kursları ve toplantı düzenleme 3) Değerlendirme 4) Beceri laboratuarı ve alt yapı geliştirme grupları   ) Amaç ve Öğrenim Hedeflerini Belirleme Grubu: Fakültemizin eğitim amaçlarını netleştirebilmek amacıyla tümevarım yöntemi kullanan bir çalışma 2000 yılı Mayıs Ayında başlatıldı. Birinci aşamada fakültedeki tüm Ana bilim Dallarında öğretim üyelerinden anlattıkları her dersin amaç ve hedeflerini ve eğitim programlarını yazmaları istendi. Gelen veriler amaç ve hedef yazım tekniği açısından değerlendirildi ve ana bilim dallarına gönderilerek onayları istendi. Bu çalışmanın sonucunda tek tek ana bilim dallarının amaç ve hedeflerinin ayrıntılı dökümü olarak 3 ciltlik bir kitap oluşturuldu (Ek 1). Amaç Belirleme Grubu bundan sonraki çalışmalarını Belirlenen amaçlardaki yinelemelerin azaltılması, ana bilim dalları arasında eş güdümün sağlanması doğrultusunda sürdürmeyi hedefliyor )Eğitim Kursları Toplantı Grubu Eğitim ile ilgili olarak çeşitli konularda toplantılar düzenlendi. İ.Ü.Çocuk Sağlığı Enstitüsünden Prof. Dr. Ayşen Bulut’un başkanlığında üreme sağlığında eğitici eğitimi programlarından geliştirilen Eğitim Becerileri Kursları 1997 Ekim ayından bu yana düzenli olarak sürdürüldü. Bugüne dek 8 Kez yapılan bu kurslardan aralarında Trakya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin de bulunduğu 160 öğretim üyesi yararlandı.  Bu kurslarda Erişkin Eğitiminin ilkeleri, İletişim Becerileri, Grup Dinamikleri, Değerlendirme, Görsel araç hazırlama, Demonstrasyon ve yetiştiricilik gibi modüller, etkileşimli eğitim teknikleriyle tartışıldı. Kurslar hem katılımcılar hem de yönetim tarafından çok olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca araştırma yönetimi, probleme dayalı öğrenme ve değerlendirme kursları planlandı. İTF web sayfasında TEAUM a ait sayfa açıldı. Tıp Eğitimi Dünyası Başlığı altında 3 ayda bir yayınlanan bir bülten çıkarılmaya başlandı Eğitim Becerileri Kurslarından Görüntüler...   )Değerlendirme Grubu: Değerlendirme grubu ilk aşamada var olan öğrenci anketlerinin sonuçlarını derlemiştir. İkinci aşamada 6. Sınıflara uygulanacak kapsamlı bir anket çalışması planlandı ) Beceri Laboratuarı ve Alt Yapı Oluşturma Grubu : Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Ertan Onursal’ın desteğiyle eğitim alt yapısının geliştirilmesi çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda modellerin yer aldığı bir beceri laboratuarı ve bilgisayar kütüphanesi oluşturulmuştur Sonuç ve Hedeflerimiz:1997 yılından bu yana çalışmalarını fakülte öğretim üyelerinin etkin katılımıyla sürdüren İTF TEAUM, etkinlikleri fakültemizde bu konuda duyarlığı ve ilgiyi artırmanın yanı sıra öğretim üyelerinin öğrencilerle daha iyi iletişim kurmasına, amaca yönelik daha sistemli bir eğitim vermelerine yardımcı olmuştur. Geleceğe dönük çalışmalar bu temellerde sürecektir. TEAUM önündeki dönemde kurumsallaşmayı, müfredatın entegrasyonunu ve sistematik bir eğitim değerlendirmesine geçişi hedeflemektedir. Değerlendirme Grubu Her Ana Bilim Dalından Seçilen İki Temsilci Beceri Lab. ve Alt Yapı Grubu Genel Kurul Müdür ve 4 Kişilik Yönetim Kurulu Eğitici Eğitimi Grubu Amaç Belirleme Grubu


"İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Etkinlikleri   Darendeliler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları