Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİRKETLERDE ÖNERİ SİSTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİRKETLERDE ÖNERİ SİSTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ŞİRKETLERDE ÖNERİ SİSTEMLERİ
Selin ERTÜRK Fatma ÖZATMACA

2 ŞİRKETLERDE ÖNERİ YAĞMURU
Öneri sistemi; Çalışanlara fikirlerini iletmede kolaylık sağlayacak, buluşçuluğa, yenilikçiliğe teşvik edecek, iş doyumlarını artıracak, yöneticilere katılımcı yönetim uygulama şansı verecek, kuruluşa küçük adımlarla sürekli iyileştirme sağlayarak rekabet üstünlüğü kazandıracak bir sistemdir.

3 Pek çok şirkette çalışana verilen önemi göstermek için kurulan öneri sistemleri bugün fikirlerin yarıştığı bir platforma dönüşüyor. Çalışanlardan gelen öneriler süreçlere inovatif çözümler getiriyor. Müşteri memnuniyetini, kaliteyi ve verimliliği artırıyor.

4 Öneri sistemleri yoluyla; çalışanlar, iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma avantajını kullanırken, organizasyonlar da bu önerilerden organizasyon hedeflerine uygun ve o hedeflere ulaşma konusunda katma değer sağlayacak olanlarını hayata geçirme avantajına sahip oluyor.

5 Öneri Sistemi; Çalışanların iyi fikirlerini ortaya çıkaran, değerlendiren ve uygulayan bir sistemdir. Çalışanların yaratıcı düşüncelerini toplayan ve şirketin geleceğini sağlayan bir sistemdir. İsletme sistemlerini geliştiren bir yönetim aracıdır. Ayrıca, sürekli gelişimin en etkin ve en ucuz yoludur. Öneri sisteminin çıkış noktası İşi en iyi, o işi yapan bilir felsefesidir.

6 Öneri sistemleri ile her yıl yüzlerce şirket, milyonlarca dolarlık kazanımlar yaratıyor. Yaptıkları tek şey, çalışanlarının işi iyileştirme yönündeki önerilerini dinlemek ve doğru olanları uygulamak.

7 Kabul Edilecek Önerilerin Cevaplandırma Süreci Aşağıdaki Gibi Olmalıdır
Önerinin adınıza yönlendirilmesi Öneri sahibi ile görüşülerek önerinin ön değerlendirilmesinin yapılması Öneri tamamlandıktan sonra ilgili açıklamalar girilerek kapatılır. Önerinin gerçekleştirilmesi için istek, iç talep, support talep, firma teklif alınması, ilgililere mail atılması vb Önerinin somut olarak uygulanması, gerçekleştirilmesi

8 Kabul Edilmeyecek Önerinin Cevaplandırma Süreci Aşağıdaki Gibi Olmalıdır
Önerinin adınıza yönlendirilmesi Öneri sahibi ile görüşülerek önerinin ön değerlendirilmesinin yapılması Önerinin ilgili açıklamalar girilerek kapatılması Önerinin gerçekleştirilmesi için iş, istek , iç talep, support talep açılması, firmadan teklif alınması, ilgililere mail atılması vb Fizibilite çalışmaları sonucunda önerinin neden kabul edilmeyeceğinin kanıtlanması

9 ÖNERİ SİSTEMLERİ İLE KAR SAĞLAYAN ŞİRKETLER
TOYOTA Toyota, öneri sistemi uygulamalarına 1951 yılında başladı. 1986’dan itibaren 200 bin çalışanından toplam 16,2 milyon öneri aldı. Çalışanların öneri programlarına katılım oranı ise yüzde 98’e ulaştı. Fikirler sadece bir departman ya da bir gruptan gelmedi, tüm şirket çalışanlarından fikirler alındı.

10 Peki Toyota bunu nasıl başardı?
Öncelikle çoğu şirketin yaptığı gibi öneri sistemini sadece bir “program” olarak değil, çalışanların motivasyonunu artırıcı bir “araç” olarak gördü. En üst yönetici, en alt çalışanın getirdiği öneriyi titizlikle dinledi. Gelen fikirler yöneticiler tarafından 24 saat içinde incelendi, 72 saat içinde de uygulanabilir olup olmadığı çalışanların kendilerine açıklandı. Toyota öneri sistemi ile çalışanlarının kendilerini “değerli” hissetmesini sağladı.

11 İŞ BANKASI Bankacılık sektöründe öneri sistemini en etkin kullananlardan biri İş Bankasıdır. Banka, öneri sistemini uygulayarak çalışanlarını daha yaratıcı ve katılımcı kılabilmeyi amaçlıyor. “Bir teklifim var” isimli internet sistemiyle banka çalışanları, önerilerini hem yöneticileriyle hem de birbirleriyle paylaşabiliyor. Fikirler “Teklif İnceleme Ekibi” tarafından sürekli takip ediliyor ve değerlendiriliyor.

12 Değerlendirme sürecinde gelen öneriler genellikle bankaya yeni hizmet sahaları bulmak ve yeni ürünler geliştirmek gibi kriterlere göre ele alınıyor. Bunun yanında bankanın kurumsal kimliğini ve imajını güçlendirmek, müşterilere daha iyi ve kaliteli hizmet etmek gibi yenilik getirici birtakım kriterler de değerlendirme sürecinde devreye giriyor.

13 İş Bankası’na çalışanlarından bu yolla ayda 300 ile 400 arası öneri geliyor. Banka yetkilileri, bunlar arasından son 3 yılda 400’e yakın çalışan önerisi uygulanabilir bulunduklarını belirtiyor. Yetkililer değerlendirme sonrasında uygulanabilir önerilerin nasıl hayata geçtiğini de şöyle açıklıyorlar: “Uygulanmaya uygun olan teklifler, içerdikleri konu itibariyle hangi birimin görev tanımı içerisinde yer alıyorsa o birime aktarılıyor. Önerilerin fayda maliyet analizi sonucunda çıkan fayda oranında fikir sahibi ödüllendiriliyor.”

14 ARÇELİK Türkiye’nin en yenilikçi şirketi olma misyonu taşıyan Arçelik’te çalışan önerileri şirketin yenilikçi yaklaşımının önemli bir parçası. Şirket gerek üretim gerekse üretim dışı süreçlerle ilgili olarak bireylerden gelen önerileri uzun süre yönetiyor. Yani yıllardır Arçelik, Bireysel Öneri Sistemi ile yönetiyor. İnternet destekli bir platform olan “Fikir Bankası” uygulaması ile çalışanlar önerilerini anında diğer çalışanlar ve yöneticilerle paylaşabiliyor. Örneğin, Türk kahvesi makinesi “Telve”nin üretimine ilişkin ilk tartışmalar ve bu fikrin olgunlaşması da bu platformda gerçekleşmiş. Arçelik, yaratıcı problem çözme ve yenilikçi özelliklerin ürüne kazandırılması amacıyla öneri sistemleri dışında farklı teknikler de uyguluyor.

15 Arçelik yetkilileri, şirkette bu zamana kadar her yıl ortalama süzülmüş fikir ve bunların sonucunda 10’un üzerinde patent başvurusu yapıldığını söylüyor. Yetkililer, “Farklı fikirler prototip üzerinde denendi ve gerekli görülenler pazardan gelen geribildirimler doğrultusunda hayata geçirildi” diyor.

16 Arçelik çalışanlarını dinlediği gibi tüketicilerini de dinliyor
Arçelik çalışanlarını dinlediği gibi tüketicilerini de dinliyor. Bu amaçla tüketiciye en yakın bayilerden öneri almak için de bir öneri sistemi oluşturulmuş durumda yılında hayata geçen bu sistem aracılığıyla Arçelik bayilerinden yüzlerce öneri toplandı ve bu fikirlerin yüzde 60’ı uygulamaya geçti.

17 BORUSAN Borusan Lojistik, tüm çalışanların öneri sistemine dahil olması için 2006 yılında “Online Öneri Sistemi”ni hayata geçirdi. Önerilerin değerlendirmeleri sonucunda da her yıl VOC (Voice of Customer) komitesi tarafından belirlenen en başarılı müşteri odaklı öneri ödüllendiriyor. Ayrıca her yıl önerisi 6 Sigma projesi haline gelen çalışanlar onur plaketi ve fikir sahibi rozeti alıyorlar. Borusan Lojistik’te çalışanlardan ayda ortalama 15 öneri geliyor. Son 3 yılda toplam 53 öneri hayata geçirildi yılına kadar Borusan Lojistik çalışanlarından gelen ve hayata geçen önerilerden elde edilen maddi gelir yaklaşık 500 bin dolar civarında.

18 ÜLKER Ülker Grubu, 1990 yılından bu yana çalışanlarını öneri sistemine dahil ettiği “Akıl Küpü” uygulamasını gerçekleştiriyor. Çalışanlar kalite artırmadan verimliliğe, müşteri şikayetlerinden servislere kadar organizasyonların iyileştirilmesine yönelik her türlü öneriyi “Akıl Küpleri”ne atıyor Bu öneriler daha sonra değerlendirme kurullarında tartışılıyor. Ve önerinin şirkete sağlayacağı katkıya göre çalışanlar ödüllendiriliyor.

19 Ayrıca, Ülker, “Özel Konulara Özel Ödüller” başlığı altında uzun soluklu çalışmalar da yürütüyor.
Bu kapsamda yönetim takımı olarak her 3 ayda bir konu başlıkları belirleniyor ve tüm çalışanların yenilikçi fikirleri toplanıp fizibilite çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ürünlerle ilgili inovasyon çalışmaları Ar-Ge ve pazarlama birimleri tarafından koordine ediliyor.

20 Örneğin, “Biskrem Dolgu Çubuk” bir çalışan önerisi.
Bu kapsamda “Akıl Küpü” ve “Ülker Gelişme Grupları” gibi uygulamalarla çalışanlar da sisteme dahil oluyor.

21 Ülker Gıda Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, öneri sisteminin önemini şu şekilde dile getiriyor:
’’Ülker’de yeni fikirler bir yandan rekabet avantajı sağlayabilme temeli üzerine oturtulurken, diğer taraftan da tüketici için değer yaratma ve fayda sağlama misyonuna hizmet edebilme potansiyeli açısından değerlendirilmeye alınıyor.”

22 TEKNOSA Satılan tüm ürünlerde müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeyi, sunduğu tüm hizmetlerde bizlerin memnuniyetini artırmayı hedeflediği için, müşterilerden gelen yaratıcı ve yenilikçi önerilerin şirkete yol göstereceğine inanmaktadır. Teknosa, öneri sistemlerinde müşterilerinin turuncu kart sahibi olması gerektiğini dile getirmektedir.

23 Peki Neden Turuncu Kart Sahibi Olmamız Gerekmektedir?
Yapılacak değerlendirme sonucu ödül almaya hak kazanan önerilerin sahiplerine ulaşabilmeleri için bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duymaktadır.Bu açıdan öneride bulunacak müşterilerin turuncu kart sahibi olmaları gerekmektedir.Böylece hem ödül kazandığı taktirde kolayca ulaşılabilecek hem de kampanya ve promosyonlardan faydalanabileceklerdir.

24 Teknosa’ya Nasıl Öneride Bulunabiliriz?
Teknosa.com/oneri sayfasının yanı sıra önerilerinizi aşağıdaki sayfalardan da gönderebilirsiniz. Teknosaoneri.com  Teknosaonerisistemi.com   Teknosayaonerimvar.com

25 Öneriniz, ilgili yöneticilerden oluşan, Teknosa Öneri Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.Getirilen öneriler aşağıdaki 7 kategori arasından uygun olan hangisi ise o kategori üzerinden değerlendirmeye alınır. Ciro / Gelir Artışı: Doğrudan Teknosa cirosunu / gelirini veya karlılığını arttırıcı önerilerin değerlendirileceği kategoridir.

26 Maliyet / Gider Düşüşü: Doğrudan Teknosa maliyetlerini / giderlerini düşüren önerilerin değerlendirileceği kategoridir. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini arttıracak ve / veya müşteri şikâyet yönetim sistemini iyileştirecek önerilerin değerlendirileceği kategoridir.

27 Çalışan Motivasyonu: Teknosa çalışanlarının çeşitli uygulamalarla motivasyonunu arttıracak önerilerin değerlendirileceği kategoridir.   Rekabet Üstünlüğü: Teknosa'nın piyasada rakiplerine karşı üstünlük elde etmesini sağlayacak önerilerin değerlendirileceği kategoridir.

28 Verimlilik: Kalite, zaman, süreç ve benzeri konularda verimliliği arttırmaya yönelik önerilerin değerlendirileceği kategoridir. Çevreye / Topluma Katkı: Çevremize ve toplumumuza fayda sağlamaya yönelik her türlü önerinin değerlendirmeye alınacağı kategoridir.

29 Öneriniz, Teknosa Öneri Komitesinin ön değerlendirmesi sonucunda, şirketimizdeki ilgili yöneticiye yönlendirilir ve öneriniz hakkındaki görüşleri alınır. Gerekli görülmesi durumunda öneriniz birden fazla yöneticiye de yönlendirilebilir. Önerinizi uygulamaya alacak yöneticilerin görüşleri sonrasında, Teknosa Öneri Komitesi, önerinizi uygun bularak uygulanmasına karar verebilir veya uygun bulmayarak ret kararı verebilir.

30 Teknosa'ya Öneride Bulunmak Bize Ne Gibi Faydalar Sağlayacak?
Uygun bulunan öneriler iki şekilde ödüllendirilecektir. Öneriniz, Öneri Komitesi tarafından değerlendirilerek uygun bulunduğu anda 100 TL Teknosa hediye çeki ile ödüllendirileceksiniz. Kazandığınız Teknosa hediye çek numarası, Teknosa Kartınızda bize verdiğiniz bilgiler doğrultusunda e-posta adresinize ve cep telefonu numaranıza en kısa zamanda gönderilecektir. Yıl içinde, uygun bulunan tüm öneriler arasından bir değerlendirme yapılacak ve kategorilerden birinci seçilen öneriler 1000TL’lik Teknosa hediye çeki almaya hak kazanacaktır.

31 Hangi Önerilerden Hangi Ürünler Doğdu?
T-Box markası 2003 yılında Boyner Grubu çalışanlarının önerileri doğrultusunda oluşturuldu. Arçelik’in portföyünde yer alan kartuşlu buzmatik, “Telve” kahve makinesi, iç içe geçebilir tel şişelik, kapı rafında kolalık gibi ürünler çalışanların önerileri ile geliştirildi. Ülker’de çalışanlardan gelen öneriler, Fındıklı Cafe Crown, Soyet Soya Kıyması, Biskrem Dolgulu Çubuk, Hazır Pilav, yeni çorba çeşitleri gibi birçok farklı ürünün çıkışına neden oldu.

32 Kurulacak bir öneri sisteminin sağlayacağı yararlar
Ürün ve hizmet kalitesinde iyileşme  Maliyetlerin düşmesi  Rekabet gücünün artması  Çalışanların katılımı  Ortak geleceği paylaşma bilinci  Görüşlerine değer verilen çalışanlar  Motivasyon ve verimlilik artışı  Bir ailenin bireyi olma bilinci  Sürekli gelişimin bir yasam biçimi haline gelmesidir.

33 Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz


"ŞİRKETLERDE ÖNERİ SİSTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları