Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜTÜNSÜZ KURUM PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜTÜNSÜZ KURUM PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 TÜTÜNSÜZ KURUM PROJESİ
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü Tel: (0224) E-posta:

2 SUNUM PLANI Tütünsüz Kurum nedir? Tütünsüz Kurumun amacı
Neden Tütünsüz Kurum olunmalı? 1-İşveren Açısından 2-Çalışan Açısından Tütünsüz Kurum olmak için yapılması gerekenler ? a- Tütünsüz Kurum olmak için kuruma yönelik uygulamalar b- Tütünsüz Kurum olmak için personele yönelik uygulamalar Tütünsüz Kurum Projesi işleyiş şeması

3 Tütünsüz Kurum Nedir? Kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alan farkı gözetmeksizin tütün ve benzeri ürünler kullanılmaması konularında düzenlemeler getiren, böylece çalışanlarını pasif içiciliğin zararlarından koruyan, kurumunda tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tedavilerini destekleyen ve teşvik eden, tütün zararları ve bırakma yolları gibi sağlıklı yaşam bilincinin kazandırıldığı eğitim hizmetleri ile kurumu içerisinde yeni kullanıcılar olmasını engelleyerek tütün kontrol çalışmalarına destek veren bilinç düzeyi yüksek kurumlardır.

4 Tütünsüz Kurumun Amacı
Kamu veya özel kurum fark etmeksizin kurumlarda, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında farkındalık oluşturmak, insanları pasif tütün dumanı etkileniminden korumak, tütün ürünleri kullanımına yeni başlayışları engellemek ve tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenleri desteklemektir.

5 Neden Tütünsüz Kurum Olunmalı?
1-İşveren Açısından; Tütün ürünü tüketen çalışanın çalışma süresinde kayıpların önüne geçilir.   Çalışanlar arasında çalışma düzeni sağlanır,çalışma motivasyonları artar. Çalışanların daha az hasta olarak izin/rapor kullandıkları gün sayısında azalma sağlar.  Sigara nedenli ortamda çıkan yangın/yanık risklerinin-zararlarının azalması sağlanır.  Ortamın fiziki koşullarında düzelme olur. İş veriminin artmasını sağlar.  İsviçre’de yapılan bir araştırma, çalışma ortamlarında çalışanların sigara içmemelerine bağlı olarak çalışan başına ortalama olarak 1000 CHF (yaklaşık TL) para tasarrufu yapılabildiğini ortaya koymuştur. ARAŞTIRMADAN BAHSET!!!!!!!

6 Neden Tütünsüz Kurum Olunmalı?
2-Çalışan Açısından Sigara dumanı bulunmayan bir ortamda daha sağlıklı ve güvenli çalışma olanağı sağlar. Sigara içmeyenlerin pasif etkileniminin önüne geçer. Sigara içenlerin zaman içinde bu bağımlılıktan vazgeçmesine olanak sağlar.

7 Nasıl Tütünsüz Kurum Olunur ?
a- Tütünsüz Kurum Olmak İçin Kuruma Yönelik Uygulamalar 1) Kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alan farkı gözetmeksizin her türlü çalışma ve dinlenme sahasında mevcut çalışan, hizmet sunan, hizmet alan veya misafir olarak yer alan kişilerin tütün kullanmasına izin vermemek 2) Kurum sınırları içerisinde bu kuralların yer aldığı bilgilendirici ve uyarıcı levhaların veya kurum politikasının görünür yerlerde bulunmasını sağlamak 3) Kurum sınırları içerisinde hiçbir tütün ürünlerinin satışına veya teminine izin vermemek.

8 Nasıl Tütünsüz Kurum Olunur ?
a- Tütünsüz Kurum Olmak İçin Kuruma Yönelik Uygulamalar 4) Kurum sınırları içerisinde tütün kullanmayı özendirecek, hatırlatacak veya kolaylaştıracak her türlü küllük vb. araç ve gereçten yoksun olmak 5) Tütün kullanımına ayrılacak davranışlara alternatif olacak ve sağlıklı yaşamı destekleyecek spor aktivitelerine teşvik etmek.

9 Nasıl Tütünsüz Kurum Olunur ?
b- Tütünsüz Kurum Olmak İçin Personele Yönelik Uygulamalar   1. Personeline tütün kullanımının zararlarının anlatıldığı periyodik eğitimler düzenlemek. 2. Tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen personele bilgi verebilecek, danışmanlık hizmeti sunabilecek bir ilk başvuru birimine ve yetkin personele (işyeri hekimi, hemşire vb.) sahip olmak. 3. İlk başvuru birimi üzerinden isteyen şahsı farmakolojik veya psikolojik danışmanlık hizmeti alabileceği merkezlere yönlendirebilmek. Sigara bırakma merkezlerinden randevularını almak ve randevu saatlerinde ücretli izinli sayılmasını sağlamak.

10 Nasıl Tütünsüz Kurum Olunur ?
b- Tütünsüz Kurum Olmak İçin Personele Yönelik Uygulamalar 4. Tedavi sürecini izleyerek bir yılın sonunda tütün alışkanlığını terk etmiş personeli saptayarak o yıl içinde bunu başarmış personele ikramiye veya idari izin gibi teşvik edici ödül vermek. 5. Kuruma yeni personel alımında şahsın tütün kullanmayışını bir pozitif ayrım kriteri olarak göz önünde bulundurmak.

11 Tütünsüz Kurum Projesi İşleyiş Şeması
Tütünsüz kurum projesi hakkında ilgili kurumun bilgilendirilmesi yapılır Tütünsüz kurum projesini uygulayacak kurumun tütünsüz kurum olma kriterlerine ne kadar uyduğunun değerlendirilmesi amacıyla proje değerlendirme komisyonu tarafından ön değerlendirme yapılır

12 Tütünsüz Kurum Projesi İşleyiş Şeması
Kurumda projeden sorumlu personeller belirlenir ve bilgilendirilmesi yapılır Kurumun ve çalışanların profilini çıkartmak amacıyla tüm kurum çalışanlarına anket uygulanır Tütünsüz kurum ile ilgili afiş, broşür ve görsellerin kurum içerisinde dağıtımı sağlanır

13 Tütünsüz Kurum Projesi İşleyiş Şeması
Tüm kurum çalışanlarına yönelik Tütünsüz Kurum Projesi hakkında seminer düzenlenir Anket verileri toplanıp Halk Sağlığı Müdürlüğü değerlendirilerek raporlanır Yapılan anketle sigara içme durumu belirlenen personelden sigara kullanıp da bırakmak isteyenlere yönelik sigara bırakma programı hazırlanır

14 Tütünsüz Kurum Projesi İşleyiş Şeması
Sigara Bırakmak isteyenlere yönelik planlama yapılır Sigara bırakmak isteyenlerin Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirilmesi yapılır Sigara Bırakma Polikliniğinde ilk görüşme yapılır Sigara Bırakma Polikliniğinde ikinci görüşme yapılır

15 Tütünsüz Kurum Projesi İşleyiş Şeması
Sigara bırakma polikliniğinde tedavi gören hastalar kurum hekimi veya kurumun sağlık personeli tarafından belirli periyotlarla izlenir Sigara Bırakma polikliniğinde tedavi olan personelin sigara bırakma izlem raporları Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından değerlendirilir

16 Tütünsüz Kurum Projesi İşleyiş Şeması
Proje değerlendirme komisyonu tarafından kurum değerlendirilir Değerlendirilen kurumun belgelendirme işlemi yapılır Rutin denetimler yapılır

17


"TÜTÜNSÜZ KURUM PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları