Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

2 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

3 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Eğitimde Farklı Program İhtiyacının Doğuşu PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

4 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Bilim ve sanayi devrimleri ve demokratik hayatın gelişmesi, eğitim-öğretim programlarında çeşitlenmeye gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

5 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Psikolojinin ve “çağdaş eğitim akımlarının” gelişmesi ile çocuğun incelenmesi ve okulların bireysel ihtiyaçları dikkate alacak şekilde organize olması görüşü önem kazanmıştır. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

6 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Herkes için zorunlu eğitime geçişin yarattığı öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak okula gelen öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarındaki büyük boyutlardaki farklılıklar da bu ihtiyacı pekiştirmiş ve okul programlarında farklılıkların yaratılmasını gerekli kılmıştır. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

7 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Hızla artan bilgi ve gelişen teknolojinin de eğitim uygulamaları üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtmek gerekir. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

8 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Eğitim programı, eğitim faaliyetlerinin hedeflerini-genel amaçlarını ve davranışsal amaçlarını; bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak yolları, araçları, etkinlikleri; bu çabaların başarısını ölçmek için gerekli metot ve araçları tanımlayan bir eğitim projesidir. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

9 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Türkiye’de müfredat programı, eğitim programı, öğretim programı, ders programı gibi kavramlarla karşılaşılmaktadır. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

10 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Türkiye’de eskiden, basılı okul programlarına müfredat programı denilirdi. Müfredat programı, eğitim kurumlarında okutulacak derslerin isimlerini ve ders saatlerini içeren listelerdir. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

11 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Eğitim programı, okulun ve öğretmenin yol göstericiliği altında, okul içi ve okul dışındaki bütün öğrenme ve öğretim faaliyetlerini içine alır. Dersler kol faaliyetleri, geziler, anma günleri, kurslar, ders dışı etkinlikler, okul-endüstri veya işyeri ilişkileri, rehberlik, sağlık v.b. hizmetler ve etkinlikler ve hatta ev ve işyerine kadar uzanan planlanmış çalışmalar bu çerçeve içinde düşünülür. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

12 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Öğretim Programı, okul içi deneyimlerle sınırlıdır ve okulda okutulan dersleri veya kursları kapsayan bir kılavuz kitap veya dokümandır. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

13 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Ders programı, öğretim programında yer alan bir dersin amaçlarının öğrenci davranışına dönüştürülmesini, bunların gerçekleşmesi için içeriğin konulara ve alt başlıklara ayrıştırılmasını, buna dayalı öğrenim ortamının organizasyonunun ve değerlendirme araçlarını kapsayan detaylı bir plandır. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

14 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Program Türleri Ders ve Konu Merkezli Programlar Disiplinlerin Yapısına Dayalı Programlar Çocuğu Merkeze Alan Programlar Aktiviteye-Etkinliklere Dayalı Programlar Sosyal ve Toplumsal Problemleri Merkeze Alan Programlar Yeterliğe Dayalı Programlar PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

15 Ders ve Konu Merkezli Programlar PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Genelde alan uzmanı ders öğretmenleri tarafından hazırlanır. Sınıfta öğretim ağırlıklıdır. Bireysel farklılıklar dikkate alınmaz. Öğrenilenlerin gerçek hayata transferi önemli görülmez. Dersler arası ilişki pek aranmaz. Hazırlanması ve uygulanması kolaydır. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

16 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Disiplinlerin Yapısına Dayalı Programlar Eğitimde amaç, disiplin yapısının öğretilmesi olmalıdır. Çünkü yapı, bir alandaki bilgiyi bütünleştirir, organize eder, sınırlılıklarını gösterir ve boşlukların görülmesi için temel oluşturur. Her disiplin bilgi türlerinden oluşur. Her disiplinin kendine özgü kavramları, kanunları, ilkeleri, araştırma metodları vardır Disiplinlere dayalı program yaklaşımında eğitim-öğretim programında, bilgi alanı, disiplinin temel yapısını yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. Fen Lisesi, liselerdeki kol ayrımları, üniversitelerdeki kürsüler buna örnektir. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

17 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Çocuğu Merkeze Alan Programlar “Çocuktan hareket akımı” Çocuk programın odak noktasını oluşturur. Programın kaynağı çocuğun kendisidir. Öğrencinin öğrenmeye aktif olarak katılması esas alınmıştır. Program, çocuğun ilgi ve ihtiyaçları yönünde, bireyin kendisini ifade edebileceği rahat bir ortamın yaratıldığı bütünüyle bireysel bir programdır (özgür ortam ve yaratıcılık). Çocuk belirli bir programın ve öğretmenin baskısından kurtulur ve daha mutlu bir kişilik geliştirebilir. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

18 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Aktiviteye-Etkinliklere Dayalı Programlar İstendik öğrenmelerin, bireyin kendi çevresi içindeki aktif katılımının ürününü olabilir. Problem çözme ve aktif katılma esastır. Ayrıca, öğrencilerin sosyalleşmesi için büyük ölçüde okul-toplum ilişkisine önem verilmemiştir. Okul programları, gerçek hayat problemleri ile ilişkili olmalıdır; amaçlı faaliyetler mümkün olduğunca gerçek yaşamdakine uygun olmalıdır. Etkinliklere dayalı programların sakıncaları olarak uygulaması çok zaman gerektirir. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

19 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Sosyal ve Toplumsal Problemleri Merkeze Alan Programlar Okulların ve programların, öğrencilerin toplumsal sorunları ortaya koyabilmeleri, bunları analiz edebilmeleri, çözüm için çeşitli alternatifler üretebilmeleri ve uygun karar verebilme yollarını öğrenmeleri olanağı verecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sosyal ve toplumsal problemleri merkeze alan programlarda en kritik nokta incelenecek problem alanlarının belirlenmesidir. Bu yaklaşımda bilgi bir amaç değil, fakat problemlere çözüm ararken başvurulacak önemli bir kaynak ve araçtır. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

20 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Yeterliğe Dayalı Programlar Yeterlilik daha çok kapasite ve yetenek tarafından belirlenmekte; bilişsel, devinsel ve duyuşsal davranışların sergilendiği sonuçlarla ilgilenmektedir. Bu nedenle öğrenci başarısı, bir konu hakkında ne bildiğine bakılarak değil, fakat o bilgi ile ne yapılabildiğine bakılarak değerlendirilmelidir. Bunun için varılmak istenen amaçların gerektirdiği yeterlikler tespit edilir; sonra öğrenciye bu yeterlikler kazandırılmaya çalışılır. Bu arada öğrencinin yeterliklerinin ölçülmesi ve amaçlara uygun olarak geliştirilmesi de önemlidir. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

21 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
Yeterliğe Dayalı Programlar Yeterliğe dayalı eğitim modelinde, geleneksel programların esasını oluşturan ders ve disiplin sınırlarının dışına çıkılmıştır. Yeterliğe dayalı eğitim programı, yeterlilikler etrafında düzenlendiğinden ve her bir yeterlilik için çeşitli disiplinlerle ilgili bilgi ve beceriye bir arada gereksinim duyulmaktadır. Her öğrenci, ulaşılması öngörülen yeterlilikler etrafında kendi ihtiyacına göre programı, danışmanı ile beraber hazırlar. Bu ara zaman planlaması da yapar. Bunun için programı uygulamak ve tamamlamak için gerekli olan yeterlilikleri sergilemeye hazır duruma gelmekten öğrenci sorumludur. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

22 Ödev: Yukarıdaki program çeşitlerine göre Türk eğitim sistemindeki programları değerlendiriniz.


"PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları