Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ösefagus ve Mide hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ösefagus ve Mide hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Ösefagus ve Mide hastalıkları

2 Gastro ösefageal reflü hastalığı
Mide içeriğinin ösefagusa kaçması Etyopatogenez • Alt özofagus sfinkter (AÖS) bütünlü¤ünün bozulmas› • Noktürnal reflü artış • Özofageal klirensin aksaması • Karın içi basınç artışı • Mide içi hacim ve asidite artışı • Gecikmiş gastrik boşalma • Duodenogastrik reflü • Midede hiperasidite • Özofageal doku bariyerinin hasar görmesi • Hiatus hernisi

3

4 Son yıllarda yapılan çalışmalarda GÖR’nün şu 3 mekanizmadan bir tanesi ile
oluştuğu tespit edilmiştir: 1. Atonik sfinkter ve serbest reflü 2. Geçici alt özofagus sfinkter relaksasyonu ile birlikte spontan reflü 3. Karın kaslarındaki kasılmalara bağlı olarak geçici intraabdominal basınç artışı sonucu stres reflüsü.

5 GÖRH’DA SEMPTOMLAR Tipik • Heartburn (pyrozis) • Asit regürjitasyonu
• Waterbrash=Aşırı tükrük salgılanması • Odinofaji • Tıkayıcı olmayan disfaji Atipik • Angina benzeri görüş ağrısı • Öksürük • Allerjik olmayan astım • Ses kısıklığı • Horlama • Halitozis • Larenjit • Pnömoni (aspirasyon) • Bronşit • Hıçkırıkk

6 REFLÜ ÖSOFAJİTTE TANIDA KULLANILAN TESTLER
• Uzun süreli (24 St’lik) pH izlemesi • AÖS manometresi • Özofagus gövdesinin manometresi • Endoskopi (bx ile birlikte) • Baryumlu özofagogram • Asit perfüzyon testi (Bernstein) • Gastroözofageal sintigrafi

7 GORH KOMPLİKASYONLARI
• Erozif/ülseratif özofajit • Striktür • Barrett ösofagusu • Hemoraji • Pulmoner bulgular

8

9 Peptik ülser hastalığı ve tedavisi
Normal midede asid ve pepsinin (agresif faktörler) zararlı etkisi ile, koruyucu faktörler (defansif faktörler: müküs, bikarbonat sekresyonu, mide epitel hücrelerinin bütünlü¤ü, yenilenmesi ve kanlanması) arasında denge vardır. Bu denge agresif faktörler lehine bozulduğunda ülser oluşur.1-3 Son yıllarda kaydedilen gelişmelere rağmen bugün hala ülser patogenezinde Açıklanamamış sorular bulunmaktadır.

10 NEDENLER Helicobacter pylori Aspirin ve nsai kullanımı Asit salınımı
Genetik Sigara Alkol Stress Diyet Steroid

11 Tanı Endoskopi Biopsi Ömd

12 komplikasyonlar Kanama Perforasyon Penetrasyon Darlık

13 Tedavi Medikal Cerrahi H2 reseptör blokeri Proton pompa inhibitörü
Medikal tedaviye direnç komplikasyonlar


"Ösefagus ve Mide hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları