Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZOFAGUS NEOPLASMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZOFAGUS NEOPLASMLARI"— Sunum transkripti:

1 ÖZOFAGUS NEOPLASMLARI
YASSI HÜCRELİ KARSİNOM ADENOKARSİNOM

2 İnsidans: 100 000 de 2,5 ile 5 arasında değişir.
Yüksek insidansı olan bölgeler: Kuzey Çin (en sık 150/ ile) , Hindistan, Kuzey İran, Hazar denizinin kuzey ve doğusu, Güney Afrika Bazı bölgelerde fazla görülmesi çevresel faktörlerin önemini gösterir. Düşük sosyoekonomik seviye Zencilerde daha sık (Ancak barret özofagusa bağlı adeno CA beyazlarda daha sıktır) Erkelerde 2-3 kat fazla görülür (İran ve Plummer-Vinson sendromu istisna). 50 yaş üzerinde daha sıktır. Yaş ilerledikçe sıklık artar.

3 predisposan faktörler
Sigara ve alkol Diyetle alınan karsinojenler (nitrat, mantar toksinler) Mukoza hasarı yapan fiziksel ajanlar (sıcak çay, kostik maddeler, radyasyon, Akalazya) Tylosis Plummer-Vinson syndrome Adenokarsinom için kronik reflü ve Barret

4 Sigara ve alkol birlikte olduğunda tek başına olmalarına göre çok daha fazla oranda (18-26 kat fazla) özofagus kanser riski taşırlar. Vitamin A, molibden ve çinko eksikliği Batı toplumlarında SCC azalırken adenokarsinom sıklığı artmaktadır

5 klinik Lokalizasyon: % 15 üst 1/3 kesimde yer alır
% 35 orta 1/3 kesimde yer alır % 50 ise alt 1/3 kesimde yer alır Özofagusun yassı hücreli karsinomu en sık üst 2/3’lük kısımdadır, adenokarsinomu ise distal 1/3.

6 klinik Erken özofagus kanseri bir bulgu vermeyebilir. Displaziden malignansiye geçiş yıllarca sürer. Ancak semptomatik olduktan sonra ilerleyiş ve sonlanış ortalama 9,5 ayı bulur. Hastalık ilerledikçe %90 vakada disfaji ve %50 vakada odynofaji görülür. Disfaji lumen ganişliği 13 mm altına düştüğünde başlar. Disfaji progresiftir başlangıçta katı daha sonra sıvı gıdalara karşı Kilo kaybı

7 klinik Retrosternal ağrı ve ağrının sırta yayılması mediatinal yayılımı gösterebilir. Diğer bulgular regürjitasyon kusma ve aspirasyon pnömonisi Yayılım: komşu lenf nodları, akc, Kc, supraklavikular lenf nodları, plevra Trakeaözofajial fistül Hiperkalsemi (PH ilişkili peptid)

8 tanı granuler bir mukoza, yer yer küçük ülserasyonlar ve küçük dolma defektleri şeklindedir

9 ileri vakalarda en sık karşılaşılan form lümene sarkmış polipoid vegetan bir kitle halidir. Ayrıca omuz işareti veya "apple core" ısırılmış elma manzarası görülebilir

10 sitoloji ve toluidine blue , aniline blue 1 veya lugol ile boyama tanısal hasadı artırır. lugol ile normal özofagus mukozası siyah görülür. erken karsinomun endoskopik görünümü; yüzeyel eroziv ülser, kabarık plak tarzında, kırmızı odaklar halinde konjestif alanlar şeklinde ve küçük polipoid lezyonlar şeklinde olabilir.

11 tedavi 5 yıllık sağkalım %5 dir tedavi palyasyona yöneliktir
Hastaların ancak %45 ı cerrahi olabilecek durumdadır ve bunlarında 2/3 ü resekte edilebilir. Total rezeksiyon sonrası 5 yıllık yaşam şansları %20 dir. Komplikasyonlar; anostomoz sızıntısı, pnomoni, pulmoner emboli, MI, ampiyem, şilotoraks, reküren sinir zedelenmesi Özofagus interpozisyonu için mide ve sol kolon kullanılır. RT radikal cerrahi ile sonuçları itibariyle karşılaştırılabilir ancak obstrüksiyonun palyasyonu daha düşüktür. RT ve KT kombine neoadjuvan KT şu an en çok faydalı olandır. Cisplatin+5 FU kullanılan ajanlardır. Palyasyonda, cerrahi ve RT den ziyade diğer modaliteler tercih edilir. balon dilatasyonu tekrarlamak gerekebilir. Laser. Stent

12


"ÖZOFAGUS NEOPLASMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları