Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU & AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU & AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU & AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

2 AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa halklarının sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaşmasını öngören, Avrupa devletlerinin ve vatandaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu uluslarüstü bir yapıdır.

3 AB’NİN KURUMLARI (ORGANLARI)
1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Avrupa Parlamentosu Komisyon Avrupa Konseyi Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay 2.Danışma Organları a. Ekonomik ve Sosyal Komite b. Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar a. Avrupa Yatırım Bankası b. Avrupa Merkez Bankası

4 Avrupa Birliğini yöneten kurumlar
Parlamento AB Konseyi Adalet Divanı Sayıştay AB Komisyonu Ekonomik Ve Sosyal Komite Avrupa Birliğini yöneten kurumlar

5 AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU
AB halklarının demokratik iradesini temsil eder Avrupa Birliği’nin direkt seçimle göreve gelen tek organıdır Dünyada Hindistan’dan sonra, 380 milyon seçmen ile en geniş tabanlı demokrasi tarafından şekillendirilen kurumdur

6 Strasbourg Brüksel &

7 AB PARLAMENTOSU’NUN YETKİLERİ
Yasama Yetkisi Bütçe Yetkisi Demokratik Denetim Yetkisi

8 Avrupa Parlamentosu’nun 3 temel görevi bulunur
1. Konsey ile birlikte yasama görevini paylaşır. Tek dereceli genel seçim ile seçilmiş olan parlamento üyeleri Birliğin demokratik yapısını garanti altına alır. 2. Birlik kurumlarının ve özellikle de Komisyon’un demokratik bir şekilde çalışmasını denetler. Komisyon üyelerinin tayinini onaylama yada reddetme yetkisine sahiptir.   3. Birliğin bütçesinin hazırlanması sırasında Konsey’e yardım eder ve bütçeyi onaylar.

9 Parlamento ombudsmanı tayin eder.
Her üye ülke önceden belirlenmiş sayıda milletvekilini parlamentoya gönderir. Parlamento ve Konsey birlik içindeki yasama işlemlerini müşterek bir biçimde yürütürler. Bazı politikaları ortak karar mekanizmasını kullanarak yönlendirirler. Parlamento ayrıca, Komisyon'un ve Avrupa Birliği bütçesinin aldığı kararları reddetme ya da eleştirme hakkına da sahiptir. Parlamento ombudsmanı tayin eder.

10 Avrupa Birliği Parlamentosunda;
Başkanlık Resmi etkinliklerde ve uluslararası ilişkilerde Parlamentoyu temsil eder, genel kurul oturumlarına başkanlık eder, Büro ve Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir Büro Parlamentonun bütçesinden, idari, kurumsal ve personel işlerinden sorumlu, düzenleyici bir organdır. Başkanlık Divanı Parlamento Başkanı ile politik grupların başkanlarından oluşan politik yönetim organıdır. Sekreterlik Parlamentonun çalışmaları, sekreterlik tarafından düzenlenir.

11 Parlamento & Komisyon İlişkisi
Komisyon Başkanı adayının onaylanmasının ardından Komisyon Üye adaylarıyla da görüşmelerde bulunduktan sonra Parlamento, güven oylaması yaparak Komisyonu atar. Bu yetkiye ek olarak, Parlamentonun Komisyona karşı gensoru yetkisi de vardır

12 Parlamento Seçimleri Ve Siyasi Katılım
Parlamento’nun yetkileri arttıkça AB vatandaşlarının seçimlere katılımı giderek düşmektedir 1979 yılında katılım oranı %63.0 1999 yılında katılım oranı %49.8 2004 yılında katılım oranı %45.7 2009 yılında katılım oranı %43.0

13 ÜLKELERİN PARLAMENTODAKİ ÜYE SAYILARI (2009 – 2014 Parlamento Dönemi)
ALMANYA 99 AVUSTURYA 17 FRANSA 72 BULGARİSTAN İTALYA DANİMARKA 13 BİRLEŞİK KRALLIK FİNLANDİYA İSPANYA 50 SLOVAKYA POLONYA İRLANDA 12 ROMANYA 33 LİTVANYA HOLLANDA 25 LETONYA 8 BELÇİKA 22 SLOVENYA 7 PORTEKİZ LÜKSEMBURG 6 YUNANİSTAN ESTONYA MACERİSTAN GÜNEY KIBRIS ÇEK CUMHURİYETİ MALTA 5 İSVEÇ 18 TOPLAM 736

14 AB Parlamentoda ki Siyasal Gruplar
Ulusal parlamentolarda ki durumun aksine Avrupa Birliği Parlamentosunda grup disiplini ve grup kararlarına uyulmasındaki baskı çok ta fazla değildir. Tüm milletvekilleri, kendi ülkelerinde ulusal çapta düzenlenen seçimler ile iş başına gelmelerine karşın, Parlamento'daki koltuklarında ulusal kimliklerinden çok politik görüşlerine göre gruplanırlar

15 EPP- ED Avrupa Halkları (Merkez sağ ve Hristiyan Demokratları ) Grubu 278 PES Avrupa Sosyalistleri Parti Grubu 199 EDD Avrupa Demokrasileri Grubu 67 ELDR Avrupa Liberal, Demokratik ve Devrimci Parti Grubu 41 Greens/EFA Yeşiller/Avrupa Bağımsızlar İttifakı Grubu 39 EUL/NGL Birleşik Avrupa Solu/Kuzey Yeşil Solu Konfedere Grubu 27 UEN Avrupa Uluslar Birliği Grubu 15 NI Diğerleri 66

16 MAAŞLAR VE HARCAMALAR Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal parlamentolarındaki milletvekilleriyle aynı maaşı alır. Bu nedenle İtalyan bir Avrupa Parlamentosu üyesi, İspanyol meslektaşından dört, yeni AB üyelerinin çoğundan da ortalama 14 kat fazla maaş alır. Parlamento üyeleri ayrıca, kendi ülkelerinden yaptıkları seyahetlerin parasını da AB'den alır. İndirimli uçuş imkanı sağlayan havayolu şirketleriyle yaptıkları yolculuklarda da dahi, parlamento üyelerine "Business Class" seyahat ücreti ödenir.

17 AB üyesi ülkelerin vatandaşları seçimlerde niçin oy kullanmalı
AB üyesi ülkelerin vatandaşları seçimlerde niçin oy kullanmalı? Avrupa Parlamentosu onların hayatını nasıl etkiliyor?

18 Avrupa Parlamentosu seçimleri AB'nin gündemini değiştirebilir mi?

19 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
The Consey of Europe Dünya savaşının bitimiyle İnsan haklarını korumak amacıyla 1949 yılında kurulan ve merkezi Strasbourg’ ta bulunan hükümetler arası bir kuruluştur European Council Devlet yada Hükümet Başkanlarının katılımıyla yılda en az iki kez toplanan bir topluluk organdır. Burada başkanlar önemli siyasal girişimlerde bulunurlar ve Bakanlar Konseyinde çözüme kavuşturulamayan sorunları çözmeye çalışırlar. Avrupa Konseyi Birliğe siyasi yön verir. Bu bir topluluk kurumu değildir ve yasama yetkisi de yoktur . Council Of The European Union Avrupa Birliğinin karar alma sürecinde özellikle yasama ile ilgili konularda etkili olan ve üye devletlerin bakanlarından meydana gelen AB organıdır

20 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
Üye devletlerin bakanlarından oluşan bir organdır Yasama konusunda geniş yetkilere sahiptir Bakanlar konseyi olarak da tanımlanır

21 KATILIMCI BAKANIN KİM OLACAĞI İSE KONSEYİN GÜNDEM MADDELERİNE BAĞLIDIR
ÖRNEĞİN: GÜNDEMDE ORTAK TARIM POLİTİKALARI VARSA, KONSEYE HER ÜLKENİN TARIM BAKANLARI KATILIR

22 Konsey’in 6 temel görevi vardır
1. Üye ülkeler tarafından birliğe devredilen yetkiler çerçevesinde yasama görevini parlamento ile birlikte yürütür. 2. Üye devletlerin iktisadi politikaları arasındaki koordinasyonu sağlar. 3. AB ve üçüncü ülkeler veya uluslararası organizasyonlarla antlaşmalar yapar. 4. Parlamento ile birlikte bütçeyi onaylar. 5. Birliğin dış politikasını ve ortak savunma politikasını belirler. 6. Mahkemeler ve üye devletlerin polis güçleri arasındaki ilişkileri koordine eder. Konsey’in 6 temel görevi vardır

23 Daimi Temsilciler Komitesi
Yapısı Üyeler Başkanlık Daimi Temsilciler Komitesi

24 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEY BAŞKANININ GÖREVLERİ
AB Konseyinin Yönetimi Diğer Topluluk Organları Ve Kurumlarıyla İlişkileri Temsil Yetkisi Kurucu Anlaşmalar Üzerindeki etkisi

25 Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper)
Üye devletlerin büyükelçi düzeyindeki temsilcilerinden oluşur. Konsey Toplantıları için gerekli alt yapıyı hazırlayarak , Konsey tarafından verilen görevleri yerine getirir

26 ÜYELER Birliğe üye ülkelerin bakan seviyesindeki temsilcilerinden oluştuğu için otomatik olarak ta bu bakanlar Konseyin üyesi konumundadırlar. Bu üyeler hem kendi ülkelerini temsil etmekte , hem de aldıkları kararlarla Birliğin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda hareket ederek , birliği de temsil etmektedirler.

27 KONSEY TOPLANTILARI Konseyin görevini daha iyi yapabilmesi ve işlerlik kazanabilmesi için oluşturulmuş olan üç örgütlenme ; Ecofin (Teknik Konsey ) ve Genel işler Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesindeki toplanma (Zirve ) Hükümetler Konferansı (Intergovernmental Conference)

28 KARAR ALMA USULLERİ BASİT ÇOĞUNLUK
Bir karar alınırken kabul oylarının ret oylarından daha çok olması demektir. Burada topluluğa üye her devletin bir oy hakkı vardır yani bu sitem de üye devletlerin büyüklükleri dikkate alınmamaktadır. NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK Ağırlaştırılmış çoğunluk Topluluk Anlaşmalarının karar alırken bu sistemi aradığı durumlarda uygulanır. Bu sistem de Birliğin dört büyük ülkesi ; Almanya , Fransa , İngiltere , İtalya birleşip karar alamazlar. OYBİRLİĞİ Avrupa topluluğunu kuran anlaşmalarda oybirliğinin açıkça öngörüldüğü durumlarda kullanılır bunlar ; AB vatandaşlarının yerleşme hakkının düzenlenmesi , AP seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının düzenlenmesi , AB vatandaşlarının haklarının düzenlenmesi …

29 Konsey Ve Parlamento İlişkileri
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin ilişkilerini iki bölümde inceleyebiliriz. 1. Bilgi alışverişi - Parlamentoya danışmanlık yapar 2.Ortak karar alma usulune katılım

30 GRUP MERDİVEN GÖKSEL GÜNGÖR 2005463036 FATMA AYKANAT 2006463016
SEMA ALTINÖZ NAZMİ TARIM


"AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU & AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları