Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyolojide Kullanılan Bazı Kavramlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyolojide Kullanılan Bazı Kavramlar"— Sunum transkripti:

1 Sosyolojide Kullanılan Bazı Kavramlar

2 Sosyoloji toplumu araştırırken, pek çok kavram hakkında da bilgi verir
Sosyoloji toplumu araştırırken, pek çok kavram hakkında da bilgi verir. Örneğin Sosyalleşme(Sosyalizasyon): Kişinin toplumda geçerli olan kuralları öğrenmesi ve topluma ayak uydurması anlamına gelir. Sosyalleşme doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Sosyalleşmenin neden insanın ömrü kadar uzun bir süreç olduğu düşünün..

3 Sosyoloji, modern toplumların bilimi olduğundan, Modernizm kavramı, ilgilendiği konuların başında gelmektedir.

4 Modernlik, 17.yy.da Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerini ifade eder. Modernizmle birlikte toplumsal ilişkiler dünyası, eskiye göre değişmiş ve her türlü geleneksel düzenden pek çok açıdan farklılaşmıştır. Modernizmin kendisi, etkileri ve sonuçları halen tartışılan konuların başında gelmektedir. Modernleşme; pek çok alanda kendisini göstermektedir. Bu alanlar; endüstrileşme, pazar sistemlerinin oluşumu, bilimsel devrim, teknolojik ilerleme, ve ulus-devletlerin gelişimi olarak özetlenebilir. Modernite, toplumsal ve bireysel hayatın her aşamasını hem derinden, hem de geniş bir açıdan sarsmış ve değiştirmiştir(Giddens 2000).

5 Modern dönemin en önemli özelliklerinden birisi, geleneğin isteklerinin yerini aklın getirilerine bırakmasıdır. Bahsi geçen akıl, önceki dogmaların ve inançların sağladıklarından çok daha fazla bir kesinlik duygusu sunuyormuş gibi görünmektedir. Ancak pek çok düşünür açısından “Aydınlanma Düşüncesi” olarak adlandırılan bu durum, bir çok felaketin sorumlusu olarak gösterilmektedir.

6 Akıl çağı basit bir doğruyla başlamıştı: Aklın düzeni
Akıl çağı basit bir doğruyla başlamıştı: Aklın düzeni.. Akıl, insanlara aradıklarını verme gücündedir. Modernlikte, benzer bir güdüyle başlamıştır. Aklın kendinden başka yolu yoktur. Dayanacağı bir gelenek-mit yoktur. Akıl, modernitenin özünü oluşturacaktır. Ancak akıl, içeriğin gerçekleşmesine değil, formun gerçekleşmesi şeklinde uygulandığında, negatif bir karakter kazanır. Böylece akıl, araçsal kullanımıyla özdeşleştirilip, akıl-olmayan taraftan dönüştürülmekte ve giderek ona tabi kılınmaktadır (Çiğdem 1997:66).

7 Modernizm düşüncesinin olumsuz yanları neler olabilir
Modernizm düşüncesinin olumsuz yanları neler olabilir? Hangi durumlarda düzeltilebilir? Weber “ Bürokrasi demirden kafestir. Kaçacak yer yoktur” demiştir. Bu cümleyi modern toplum yapısının şartlarını dikkate alarak düşününüz.

8 Bir başka kavram, Yabancılaşma; insanın düşünmeden sadece isteneni yapması sonucunda oluşan bir durum..Kişi bu durumda dış dünya ile bağlantısını kaybediyor. Bu durumunda insanın kendisine ve çevresine karşı olan duygularında isteksizlik ve soğukluk görülmektedir. Buna fabrikalarda ki işçileri örnek verebiliriz.

9

10


"Sosyolojide Kullanılan Bazı Kavramlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları