Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Analitik Eğitim Felsefesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Analitik Eğitim Felsefesi"— Sunum transkripti:

1 Analitik Eğitim Felsefesi

2 Analitik eğitim felsefesi, eğitim felsefesinin ikinci türünü temsil eder.
Analitik eğitim felsefesi, klasik eğitim felsefesi gibi normatif önermeler ortaya koymaz. Bunun yerine eğitimle ilgili kavram, yöntem ve argümanların analizi ile uğraşır.

3 Analitik eğitim felsefesi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.
Diğer felsefe disiplinlerinden elde edilen bulgulardan da yararlanarak eğitimle ilgili sistematik bir sorgulama işine girişmiştir.

4 Analitik eğitim felsefesinin en önemli sorgulamaları eğitimin anlamı, eğitimin amaçları ve eğitimi belirleyen temel ölçütlerle ilgili olanlardır.

5 Eğitim teriminin anlamı Eğitim terimi bir başarı ve kazanım kavramıdır.

6 Analitik eğitim felsefesinin sorgulamalarına göre eğitimin farklı yönleri bulunmaktadır.
Eğitim terimi üç farklı biçimde kullanılmaktadır. Bunlar; sosyolojik kullanım kurumsal kullanım aydınlanmaya dayalı kullanımdır.

7 Bunlardan birincisi değerler bütününün bireylere aktarılmasıyla yani insanlarla ilgilidir. Bu bakış açışsı eğitime sosyolojik bir bakışı ifade etmektedir.

8 Analitik Eğitim Felsefesi
Sosyolojik kullanıma göre, eğitim terimi bir topluluğun insan yetiştirme pratiklerini tanımlamak için kullanılır. Toplumun bireyleri eğitim yolu ile kültürlenir ve sosyalleştirilirler.

9 Eğitim teriminin sosyolojik kullanımına göre eğitim toplumsal işbölümü ve tabakalaşmada etkin ve belirleyicidir.

10 Eğitimin diğer yönü ise eğitim işinin yürütüldüğü kurumlarla yani kurumsal yapı ile ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında eğitim terimi ile okulda yani örgün eğitim kurumlarında geçirilen zaman kast edilmektedir.

11 Eğitim teriminin aydınlanmaya dayalı kullanımı ise bireyin zihinsel ve entelektüel ve karakter açılarından gelişimine vurgu yapmaktadır. Aydınlanma anlamında kullanılan eğitim terimi eğitimi insanlığın büyük bir başarısı olarak görür.

12 Aşağıdaki ifadeleri eğitimin sosyolojik, kurumsal ve aydınlamaya dayalı kullanımları açılarından eleştiriniz: Türkiye ilkokul 3’ten terk. Eğitim kasıtlı kültürleme sürecidir. Eğitim modern ulus devletlerde milli bilincin aktarılması işlevini de görmektedir. Eğitim ile ahlaklı, erdemli insanlar yetiştirilmelidir? Eğitiminiz nedir?

13 Uygulama Eğitim kavramının sosyolojik, kurumsal ve aydınlamaya dayalı kullanımları ile ilgili sloganlar oluşturunuz.

14 Eğitimin amaçları Analitik eğitim felsefesinin ilgilendiği diğer önemli bir konu da eğitimin amaçları yani hedefleridir.

15 Eğitimin amaçları genel olarak iki grup altında incelenmektedir
Eğitimin amaçları genel olarak iki grup altında incelenmektedir. Bunlar eğitimin özsel (asli) ve araçsal (arızi) amaçlarıdır.

16 Eğitimin özsel amaçları söz konusu olduğunda eğitimin amaçları eğitim alan kişi temele alınarak sorgulanır. Bu anlayışa göre eğitim bireyin gelişimi için istenir.

17 Eğitimin özsel amaçları modern eğitim anlayışını da temsil etmektedir
Eğitimin özsel amaçları modern eğitim anlayışını da temsil etmektedir. Özsel amaçlar arasında özgürleşme, özerklik, eleştirel düşünme, ahlak gelişimi başta gelmektedir.

18 Eğitimin araçsal amaçlarından eğitimin kendisi dışındaki başka bir amaca katkıda bulunması anlaşılır.

19 Eğitimin araçsal araçları daha çok toplumla ilgilidir
Eğitimin araçsal araçları daha çok toplumla ilgilidir. Eğitimin araçsal amaçları arasında iyi yurttaş yetiştirme, kalifiye eleman yetiştirme gibi amaçlar anlaşılmaktadır.

20 Eğitimi belirleyen temel ölçütler
Analitik eğitim felsefesinin incelediği diğer önemli bir konu da eğitimli insanın özellikleri ya da tanımlanmasıdır.

21 Analitik eğitim felsefesi kapsamında yapılan sorgulamalara göre eğitimli insan tanımlanması farklı biçimlerde anlaşılmaktadır.

22 Bu anlamalardan ilki eğitimli insanın değer sahibi insan olduğudur.
Diğer bir deyişle eğitimin temel ölçütlerinden birincisi değerdir.

23 Eğitimde ikinci temel ölçüt bilgidir
Eğitimde ikinci temel ölçüt bilgidir. Bu anlayışa göre eğitimli insan bilgi sahibi insan anlamına gelmektedir.

24 Eğitimin üçüncü ve son temel ölçütü ise usuldür
Eğitimin üçüncü ve son temel ölçütü ise usuldür. Bu ölçüt eğitimli insanın belli bir kavrayışa sahip olması, bilişsel bir perspektife sahip olması, doğru ve uygun yöntemleri kullanmasını ifade etmektedir.

25 Uygulama Eğitim terimi ile ilgili tanımlamaları inceleyerek analiz ediniz. Eğitim terimi ile ilgili farklı bakış açılarını ortaya koyan bir yazıyı kaleme alınız.


"Analitik Eğitim Felsefesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları