Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güzel DİŞCİGİL, Ayfer GEMALMAZ, Serpil DEMİRAĞ, Okay BAŞAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güzel DİŞCİGİL, Ayfer GEMALMAZ, Serpil DEMİRAĞ, Okay BAŞAK"— Sunum transkripti:

1 Güzel DİŞCİGİL, Ayfer GEMALMAZ, Serpil DEMİRAĞ, Okay BAŞAK
SAĞLIK HİZMETLERİYLE TANIŞMA VE TOPLUMA UYUM AİLE ÇALIŞMASI MODÜLÜ ADÜ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DEĞERLENLENDİRME SONUÇLARI Güzel DİŞCİGİL, Ayfer GEMALMAZ, Serpil DEMİRAĞ, Okay BAŞAK

2 SAĞLIK HİZMETLERİYLE TANIŞMA VE TOPLUMA UYUM AİLE ÇALIŞMASI MODÜLÜ
eğitim öğretim yılında başladı 1 ve 2. sınıflarda 5 ders kurulunda yer alıyor. Modülün amacı; erken klinik temasın sağlanması birey inanış ve davranışlarını etkileyen bir sistem olan ailenin anlaşılması, ailelerin ve toplumun sağlık gereksinimlerinde çözüm arayışlarının irdelenmesi, birinci basamak sağlık hizmet sunumunun kavranması

3 SAĞLIK HİZMETLERİYLE TANIŞMA VE TOPLUMA UYUM AİLE ÇALIŞMASI MODÜLÜ
5-7 kişilik küçük gruplar Her gruba birer aile verilmektedir. Aileler “Aile Hekimliği Uygulama Merkezi”ne kayıtlı ve modüle katılmayı kabul edenler arasından seçiliyor. Ailenin sosyodemografik bilgileri ve mevcut sağlık durumlarını sorgulayan anket formu dolduruluyor. Her kurulda bir kez aile ziyareti yapılması planlanıyor. Son ders kurulu grup sunumları tüm sınıfla paylaşılıyor.

4 YÖNTEM eğitim öğretim yılı son ders kurulunda çalışmaya katılmayı kabul eden 2. sınıf öğrencilerine kısa sosyodemografik özellikleri ile modül hakkındaki bilgi ve düşüncelerini içeren sorulardan oluşan anket formları dağıtıldı. Öğrencilerin kimlik bilgileri sorgulanmadı. Anket formu oniki kapalı uçlu ve iki açık uçlu sorudan oluşmaktaydı. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar kategorize edildi. Veriler SPSS 14.0 paket programı kullanılarak değerlendirildi. Kategorik veriler ki kare testi ile sürekli değişkenler ise student t-testi ile analiz edildi.

5 Anket Formu Alan çalışmaları: Aile Hekimliği Sağlık Hizmetleriyle Tanışma ve Topluma Uyum Modülü Anket Formu Yaş: Cinsiyet: K E Tıp Fakültesine giriş tarihi: Mezun olduğu lise (şehri belirtiniz): Bu yılki not ortalamanızı (yaklaşık) yazınız: Ailenizi kaç kez ziyaret edebildiniz? Aile değişimi yaşadınız mı? Evet Hayır Yaşadıysanız kaç kez aile değişimi oldu? Topluma Uyum Modülünün amacı sizce aşağıdakilerden hangileridir? (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) Toplumun sağlık hizmetlerini kullanışını gözlemek Toplum içinde var olan sağlık için kullanılabilecek kaynakları fark etmek Toplumun sağlık hizmetlerine bakış açısını incelemek Toplumun sağlık inanışlarını tanımak Toplum içinde yer alan aile yapılarını tanımak Ailelerin hastalığa yaklaşımlarını gözlemek Ailedeki hasta bireyin aile üzerine olan etkilerini gözlemek Ailedeki kayıpların (ölüm) aile üzerine olan etkilerini gözlemek Ailenin toplumla etkileşimini gözlemek Farklı aile içi iletişim yollarını tanımak Bireyleri toplum içinde kendi ortamlarında tanımak Bireyleri toplum içinde çevreleriyle birlikte tanımak Ekip çalışması yapmak Öğrencilerin kendilerini doktor olarak hissetmelerini sağlamak Öğrencilerin gelecekte meslek hayatlarında karşılaştıkları hastalarını toplum içinde yaşayan bireyler olarak değerlendirebilmelerini sağlamak Tıp uygulamasının sosyolojik boyutlarını gözlemek Temel iletişim becerilerini kullanmaya başlamak Bilgi toplama, irdeleme ve gruba sunma becerileri kazanmak

6 Anket Formu Topluma Uyum Modülünün bitiminde aşağıdaki bilgi ve becerilerden hangilerini kazandığınızı veya kazanacağınızı düşünüyorsunuz? (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) Toplumun sağlık hizmetlerini kullanışını gözlemek Toplum içinde var olan sağlık için kullanılabilecek kaynakları fark etmek Toplumun sağlık hizmetlerine bakış açısını incelemek Toplumun sağlık inanışlarını tanımak Toplum içinde yer alan aile yapılarını tanımak Ailelerin hastalığa yaklaşımlarını gözlemek Ailedeki hasta bireyin aile üzerine olan etkilerini gözlemek Ailedeki kayıpların (ölüm) aile üzerine olan etkilerini gözlemek Ailenin toplumla etkileşimini gözlemek Farklı aile içi iletişim yollarını tanımak Bireyleri toplum içinde kendi ortamlarında tanımak Bireyleri toplum içinde çevreleriyle birlikte tanımak Ekip çalışması yapmak Kendinizi doktor olarak hissetmenizi sağladı Meslek hayatınızda karşılaştığınız hastalarınızı toplum içinde yaşayan bireyler olarak değerlendirebilmenizi sağlayacak Tıp uygulamasının sosyolojik boyutlarını gözlemek Temel iletişim becerilerini kullanmaya başlamak Bilgi toplama, irdeleme ve gruba sunma becerileri kazanmak Aile Hekimliği Topluma Uyum Modülünün 1. ve 2. Sınıflarda uygulanmaya devam etmesini ister misiniz? Evet Hayır Yanıtınızın nedenini açıklayınız Aile Hekimliği Topluma Uyum Modülünün ileriki sınıflarda da (3, 4, 5 ve 6. Sınıflar) uygulanmasını ister misiniz? Evet Hayır

7 Bulgular 105 öğrencinin 65 i çalışmaya katıldı. 26 kız, 39 erkek
Yaş ortalaması 20.6 (19-28) Not ortalamaları 71.6 (45-92) Topluma uyum modülünün bitiminde hangi bilgi ve becerileri kazandığınızı düşünüyorsunuz? ekip çalışması yapmak (n=58, %89.2), bilgi toplama, irdeleme ve gruba sunma becerileri kazanmak (n=55, %84.6) toplumun sağlık hizmetlerine bakış açısının incelemek (n=50, %76.9)

8 Bulgular En az kazanıldığı düşünülen hedefler
bireyleri toplum içinde çevreleriyle birlikte tanımak (n=20, %30.8) toplum içinde var olan sağlık için kullanılabilecek kaynakları fark etmek (n=22, %33.8) ailedeki kayıpların aile üzerine olan etkilerini gözlemek (n=25, %38.5)

9 Bulgular Kız öğrenciler, kazanılan bilgi ve beceri olarak “ekip çalışması yapmak” şıkkını erkek öğrencilere göre daha fazla işaretlemişlerdi. 65 öğrencinin 59 u (%90.8) topluma uyum modülünün 1. ve 2. sınıflarda devam etmesini istediklerini belirtmişler Ancak 3. sınıf ve sonrasında uygulamaya konması ile ilgili görüşleri sorulduğunda sadece 28 kişi (%43.1) evet yanıtı vermiş ve sıklıkla klinik stajların yoğunluğu gerekçe olarak gösterilmişti.

10 Sonuç Bu modül tıp öğrencilerinin ekip çalışması yaparak, bilgi toplama ve irdeleme becerileri kazandıkları ve toplumun sağlık hizmetlerine bakış açısını inceleyebildikleri bir çalışma örneği olmuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğu modülün 1 ve 2. sınıflarda devam etmesini istemektedir.

11 YAMAN AİLESİ

12

13

14 KEYKUBAT AİLESİ

15 Arda ailesi bizi çok sevecen karşıladı
Arda ailesi bizi çok sevecen karşıladı. Sorduğumuz sorulara çekinmeden cevap verdiler.


"Güzel DİŞCİGİL, Ayfer GEMALMAZ, Serpil DEMİRAĞ, Okay BAŞAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları