Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMATOPOEZ Kan Hücrelerinin Yapımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMATOPOEZ Kan Hücrelerinin Yapımı"— Sunum transkripti:

1 HEMATOPOEZ Kan Hücrelerinin Yapımı
Kan Yapım Yeri Kemik İliği Karaciğer-Dalak Yolk Kesesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AY

2 STEM CELL: KÖK HÜCRE Tüm Kan hücreleri
STEM CELL: KÖK HÜCRE adını verdiğimiz ana hücreden gelişir Kök Hücrelerin Diferansiyasyon: farklı hücrelere dönüşme ve Proliferasyon: çoğalma yeteneği vardır Bu özelliklerinden dolayı: Pluripotent Stem Cell adını alır

3 HEMATOPOEZ: KAN YAPIMI Stem Cell Gelişimi

4 HEMATOPOEZ Pluri Potent STEM CELL: (KÖK HÜCRE)
Lenfoid ve Myeloid Stem Cell adını alan iki farklı Multi Potent Stem Cell’ e farklılaşır.

5 LENFOSİT Lenfoid STEM CELL: B ve T Lenfoid Stem Cell adını alan iki farklı Uni Potent Stem Cell’ e farklılaşır.

6 LENFOSİT B Lenfoid STEM CELL: olgunlaşır Ve
B Lenfositlerini oluşturur. Bu Hücreler uyarı durumunda Plazma hücresine dönüşerek İmmünglobulin Salgılar.

7 B LENFOSİT > PLAZMA HÜCRESİ
B Lenfositler uyarı durumunda Plazma hücresine dönüşür ve İmmünglobulin Salgılar. B Lenfosit ve Plazma Hücreleri : Humoral İmmüniteyi oluştururlar.

8 LENFOSİT T Lenfoid STEM CELL: olgunlaşır Ve
T Lenfositlerini oluşturur. T Lenfositler, antijen ve mikroorganizmalara karşı hücresel düzeyde savunmaya katılırlar. T4 Helper, T8 Supresör, Tc: Sitotoksik, NK: (Naturel Killer: doğal öldürücü ) hücreler gibi alt gruplara ayrılırlar. Bu Hücreler: Hücresel İmmüniteyi oluştururlar.

9 GRANÜLOSİT: LÖKOSİT Myeloid STEM CELL: olgunlaşır Ve
Granülositleri (Lökositleri) oluşturur.

10 GRANÜLOSİT: LÖKOSİT Granülositler(Lökositler);
Nötrofiller: antijen ve mikroorganizmalara karşı Fagositik savunmaya katılırlar ve Fagositik savunma sistemini oluştururlar. Eozinofiller: Allerjik olaylarda rol alır Bazofiller: Allerjik olaylarda rol alır

11 MONOSİT: MAKROFAJ Myeloid STEM CELL: olgunlaşır ve bir grup hücre farklılaşarak Monositleri oluşturur. Monositler, Makrofajlara dönüşür ve Fagositik savunma sistemini oluştururlar.

12 MONOSİT: MAKROFAJ Monosit ve Makrofajlar; antijen ve mikroorganizmalara karşı Fagositik savunmaya katılırlar. Fagositik savunma sisteminin en güçlü hücrelerini oluştururlar.

13 MEGAKARYOSİT: TROMBOSİT
Myeloid STEM CELL: olgunlaşır Ve bir grup hücre Megakaryositleri oluşturur. Megakaryositlerden sitoplazmik organeller olan Trombositler gelişir.

14 MEGAKARYOSİT: TROMBOSİT
Megakaryositlerin sitoplazmik organelleri olan Trombositler; Kanamalarda ilk görev yapan ve Hemostatik tıkaç oluşturan hücrelerdir.

15 ERİTROSİT Myeloid STEM CELL: olgunlaşır Ve bir grup hücre
Eritrositleri oluşturur.

16 ERİTROSİT Kemik İliğinde Olgunlaşan Eritrositler, Periferik kana geçerek Doku ve organlara oksijen taşırlar.

17 HEMATOPOEZİN KONTROLÜ: GROWTH FAKTÖR : SİTOKİNLER
Hematopoez, Growth (Büyüme) Faktörlerinin kontrolü altındadır. IL 3 G-CSF GM-CSF ERİTROPOETİN TROMBOPOETİN

18 HEMATOPOEZİN KONTROLÜ: GROWTH FAKTÖR : SİTOKİNLER
IL 3 : Tüm Hücrelerin G-CSF: Granülosit: Nötrofillerin GM-CSF: Granülosit ve Monositlerin ERİTROPOETİN: Eritrositlerin TROMBOPOETİN: Trombositlerin yapımını uyarır ve çoğalmasını kontrol eder


"HEMATOPOEZ Kan Hücrelerinin Yapımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları