Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMAPOETİK KÖK HÜCRE IL-5 IL-5 Monosit Nötrofil Eozinofil Bazofil

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMAPOETİK KÖK HÜCRE IL-5 IL-5 Monosit Nötrofil Eozinofil Bazofil"— Sunum transkripti:

1

2 HEMAPOETİK KÖK HÜCRE IL-5 IL-5 Monosit Nötrofil Eozinofil Bazofil
Miyeloid öncülü PLURİPOTENT KÖK HÜCRE IL-3, GM-CSF, IL-1, IL-6 IL-5 IL-3 GM-CSF M-CSF IL-3 GM-CSF G-CSF IL-5 Monosit Nötrofil Eozinofil Bazofil

3 Miyeloblast Promiyelosit Miyelosit KAN

4 EOZİNOFİL GELİŞİMİ Mitotik Postmitotik 3-18 saat 1 : 100 9 gün
Miyeloblast Promiyelosit Miyelosit Metamiyelosit Band şekli Olgun Dolaşım Doku 6.5 gün 2.5 gün 3-18 saat ??? : 9 gün ETKİLİ BÜYÜME FAKTÖRLERİ 1. İL-5: Farklılaşma ve eozinofil işlevlerinde önemli 2. GM-CSF 3. İL-3

5 EOZİNOFİL İŞLEVLERİ % oranı Sayısı mm3=ml kanda LÖKOSİT 4000-10000
Parazitik infestasyonlardan korunma Allerjik reaksiyonlarda inflamasyon yanıtı: Aşırıduyarlılık reaksiyonları Bronşial astım Deri reaksiyonları % oranı Sayısı mm3=ml kanda LÖKOSİT Eozinofil % Allerjik reaksiyonlar ve parazitik infestasyonlarda sayıları artar: EOZİNOFİLİ

6 EOZİNOFİL IgE R CR1 IL-5 R PARAZİT OPSONİN RESEPTÖRLERİ
KEMOATRAKTAN RESEPTÖRLERİ IgE f.MLP-R C5a R IgG1 Bakteri LTB4 R IgE R IgG1R IgG3 PAF R IgG3R CR1 C3b EOZİNOFİL IL-5 R IL-3 R Primer granül LFA-1 YAPIŞMA MOLEKÜLLERİ L-selektin VLA-4

7 EOZİNOFİL GRANÜLLERİ BÜYÜK, ÖZGÜN GRANÜLLER KÜÇÜK GRANÜLLER
Majör bazik protein Eozinofil katyonik proteini Nörotoksik protein Eozinofil peroksidazı Jelatinaz Aril sulfataz Aril fosfataz

8 EOZİNOFİL AKTİVASYONU
UYARI C5a, İgE, İgG, PAF, ECF, Eotaksin KEMOTAKSİ ENDOTELE YAPIŞMA YAPIŞMA MOLEKÜLLERİNİN ARTIŞI DİAPEDEZ ENDOTELİ GEÇEREK DOKUYA GÖÇ FAGOSİTOZ?? BAŞARISIZ FAGOSİTOZ DEGRANÜLASYON Hücre granülleri toksik içerikleri Hücre dışı öldürme Sentezlenen mediyatör salgısı Düzenleme (Mast hücre, T hücresi vb.) Enzim salgısı İnflamasyonda düzenleyici rol MEDİYATÖR ÜRETİMİ LİPİD METABOLİTLER SİTOKİNLER ÖLDÜRME??

9 EOZİNOFİL SALGI ÜRÜNLERİ
1.GRANÜL İÇERİKLERİ 2.AKTİVASYONLA ÜRETİLİP SALGILANAN ÜRÜNLER Lökotrienler: LTB4, LTC4 Protaglandinler: PGE2 Trombosit aktifleyici faktör: PAF Sitokinler: İL-1, İL-3, İL-5, İL-6, İL-8 GM-CSF TNF-a Transforme edici büyüme faktörü a ve b (TGF) Enzimler: Histaminaz Fosfolipaz D b-glukoronidaz

10

11 BAZOFİL ve MAST HÜCRELERİ
Benzer morfoloji Benzer granül içerikleri Benzer reseptörler: İgE reseptörü: FcIgE R =IgeRI C3a ve C5a R Bazofil Mast hücresi Dolaşan kanda (+) (-) Dokuda (-) (+) Perivasküler bağ dokusu Epitel Lenf düğümü Çoğalma ?? (+) Tipleri (-) Mukoza tipi Bağ dokusu tipi Ömürleri Dolaşımda kısa Dokuda uzun

12 MAST HÜCRE AKTİVASYONU
1. IgE reseptör köprülenmesi: Allerjen uyarısı İgE R Allerjen Köprülenme İgE EKSOSİTOZ 2. Anafilatoksin salgısı: C5a ve C3a uyarısı

13 MAST HÜCRE İŞLEVLERİ IgE R Köprülenmesi Anafilatoksin uyarısı AKTİVASYON DEGRANÜLASYON EKSOSİTOZ Hazır granülllerin boşaltılması Yeni sentezlenen mediyatörlerin salgısı ETKİ Salgıları ile inflamatuar yanıtı düzenleme Damar geçirgenliği Kemotaksi

14 Mast hücrelerinin eksositozla salgıladıkları mediyatörler
Granüllerinde depolanan Aktivasyonla sentezlenen Histamin Prostaglandin D2 (PGD2) Kemotaktik faktörler Lökotrien B4 Eozinofil (EKF), nötrofil (NKF) Proteazlar Lökotrien C4 Lökotrien D4 SRS-A Diğer lizozomal enzimler Lökotrien E4 Heparin (Bazofilde kondroitin sulfat) PAF SİTOKİNLER: IL-1,3,4,5,6,8 GM-CSF TNF-a SRS-A Slow reacting substance of anaphylaxis

15 MEDİYATÖRLERİN ETKİLERİ:
Kemotaksi: Kemoatraktan Kemokin Sitokin ECF, NCF,PAF İL-8 İL-5, TNF Aktivasyon: Tombosit aktivasyonu (PAF) Kompleman sistemi aktivasyonu Salgılama uyarısı: Mukus salgısı Mukoza ödemi Spazmojen: Düz kaslarda kasılma: Vazodilatasyon Bronkokonstriksiyon

16 Eozinofil kemotaktik faktör (EKF)
PARAZİT Parazit kökenli kemotaktik faktör MF T B Eozinofil Mast hücresi Eozinofil kemotaktik faktör (EKF) (-) Heparin Histaminaz Histamin SRS-A

17 MAST HÜCRESİ EOZİNOFİL NÖTROFİL

18 KOMPLEMAN SİSTEMİ Antikor işlevlerini “tamamlar”
20 kadar plazma proteininden oluşur Çoğu karaciğerde sentezlenir C1-C9 olarak isimlendirilir Plazmada öncül enzimler (pro-enzim) olarak bulunur İki yolla reaksiyon zinciri (Şelale) olarak aktiflenir Aktivasyon ile proenzim enzim aktivitesi kazanır C C3a C3b İNFLAMATUAR SERİN PROTEAZI

19 C3 C3a C3b C5b C5a + C6C7C8C9= KOMPLEMAN AKTİVASYONU ALTERNATİF YOL
KLASİK YOL Yabancı yüzey: Polisakarid Antijen-Antikor + C1 (IgG veya IgM) C3 + Faktör D + Faktör B + Properdin C3 Aj-Ak-C1q+C1r+C1s +C2 +C4 C3a C4bC2a= C3bBbP= C3 konvertaz C3 konvertaz C3b +C5 C4b2a3b= C3bBbP3b= C5 konvertaz C5 konvertaz C5b C5a + C6C7C8C9= MEMBRAN ATAK KOMPLEKSİ (MAK)


"HEMAPOETİK KÖK HÜCRE IL-5 IL-5 Monosit Nötrofil Eozinofil Bazofil" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları