Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ"— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ
ÖĞRENME STİLLERİ Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ

2 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel Stil bireyin psikolojisini oluşturan üç cephe duyuş (nasıl hissettiği), davranış (nasıl davrandığı) biliş (nasıl bildiği) Bireyin psikolojisindeki bu üç temel elementin nasıl yapılandığı ve örgütlendiği bireyin bilişsel stilini oluşturur. Bilişsel stiller zeka ve cinsiyetten bağımsızdır, ayrıca da kişiye ait değil, genellenebilir bir kavramdır. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Bilişsel stil

3 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel Stil Kuramı Çağdaş bilişsel stil kuramına göre desenler; bilişsel kontroller (algısal tutumlar ve bilişsel tutumlar) ve bilişsel süreç, zihinsel betimleme kişisel yapılardır. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Bilişsel stil

4 Bilişsel Stil Kuramı Modeli
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Bilişsel stil

5 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel Stil Bilişsel stilleri açıklamaya yönelik çalışmalar iki temel boyutta ele alınabilir: Bütüncül / Ayrıştırıcı Boyut Görsel / Sözel Boyut Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Bilişsel stil

6 Bilişsel Stil Örnekleri
Witkin - Alan Bağımlı / Alan Bağımsız Güdüsel Hareket Edenler – Düşünerek Hareket Edenler Seviyelendirenler –Keskinleştirenler Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ

7 Bilişsel Stil Örnekleri
Witkin alan bağımsız alan bağımlı Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Bilişsel stil

8 Bilişsel Stil Örnekleri
Güdüsel Hareket Edenler x Düşünerek Hareket Edenler İhtimallere hızlıca göz attıktan sonra karara çok hızlı –ve çoğu zaman hatalı- varanlar Tepkide bulunmadan önce tüm durumları değerlendiren ve göreceli olarak daha az hata yapanlar Hızlı ama göreceli olarak az hata yaparak reaksiyon gösterenler İlk gruba göre daha yavaş ama onlar kadar hatalı tepkide bulunanlar Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Bilişsel stil

9 Bilişsel Stil Örnekleri
3. Seviyelendirenler –Keskinleştirenler Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Bilişsel stil

10 Bilişsel Stil ile Öğrenme Stili Arasındaki İlişki
Öğrenme stilleri öğrenme sürecine odaklanır. pedagojiye dayalı olarak bireysel farklılıklarla ilgilenir. öğrenme stilleri kavramına yönelik yeni yapılar geliştirir. öğrenme erişisinin zenginleştirir. kuramsal temeli destekleyecek ölçekler geliştirir. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Bilişsel stil – Öğrenme stili

11 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili bir öğretim yöntemini bazıları için harika, diğerleri için korkunç kılan biyolojik ve gelişimsel özelliklerdir (Dunn). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

12 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili bireylerin karakteristik davranışlarının, öğrenme çevrelerini nasıl algıladıklarını, bu çevre ile nasıl etkileşime girdiklerini ve tepkide bulunduklarını açıklamaya hizmet eden nisbeten istikrarlı göstergeleridir (Keefe, NASSP). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

13 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili ruhun ve bazı zihinsel niteliklerin göstergesi olan dışsal davranış, özellikler ve haldir (Gregorc). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

14 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili her bireyde farklılık gösteren, bireyin yeni ve zor bilgi üzerine konsantre olması ile başlayıp bilgiyi alma ve zihne yerleştirme süreci ile devam eden bir yoldur (Dunn ve Dunn). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

15 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme Stili Nedir ? Öğrenme stili bireyin bilgiyi algılamasında ve belli bir yolla veya yolları birleştirerek işlemesindeki tercih ya da eğilimidir (Sarasin). Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

16 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme Stili Öğrenme stillerinde bireyin dikkate alınabilecek özellikleri : Bilişsel boyut Duyuşsal boyut Fizyolojik boyut Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

17 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Psikolojik Tip Kuramı Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

18 Öğrenme Stili Modelleri (Kolb)
Kolb’e göre öğrenme aşamaları Somut Yaşantı Yansıtıcı Gözlem Soyut Kavramsallaştırma Aktif Yaşantı Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

19 Öğrenme Stili Modelleri (Kolb)
Somut Yaşantı Yansıtıcı Gözlem Soyut Kavramsal-laştırma Aktif Yaşantı Yerleştirien (Accomodative) Değiştirien (Divergent) Ayrıştıran (Convergent) Özümseyen (Assimilative) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

20 Öğrenme Stili Modelleri (Gregorc)
Gregorg’a göre öğrenme sırasında Algılama (Soyut / Somut) Düzenleme (Ardışık / Rasgele) belirleyicidir. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

21 Öğrenme Stili Modelleri (Gregorc)
Gregorg’a göre Somut algılayan – Ardışık düzenleyenler Somut algılayan – Rasgele düzenleyenler Soyut algılayan – Ardışık düzenleyenler Soyut algılayan – Rasgele düzenleyenler Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

22 Öğrenme Stili Modelleri (McCarthy)
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

23 Öğrenme Stili Modelleri (McCarthy)
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

24 Öğrenme Stili Modelleri (Dunn ve Dunn)
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

25 Öğrenme Stili Modelleri (Dunn ve Dunn)
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

26 Öğrenme Stili Modelleri (Honey ve Mumford)
Honey ve Mumford’a göre öğrenme stilleri Aktivistler (Harekete geçiciler) Yansıtıcılar (Analistler) Teorisyenler (sebep bulucular) Pragmatistler (uygulayıcılar) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

27 Öğrenme Stili Modelleri (Sarasin)
Sarasin’e göre öğrenme stilleri Görseller İşitseller Dokunsal / Kinestetikler Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

28 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Sarasin (Görseller) Tertipli ve düzenlidirler. Kurallara uyarlar, disiplinlidirler. Ödevlerinin büyük bir özenle (itina) ile yaparlar. Sözlü verilen bilgileri anlamakta zorlanırlar. Sözlü bilgiler sınıflandırılarak ya da basamaklandırılarak küçük cümleler biçiminde verildiği zaman daha iyi öğrenirler. Gördüklerini daha iyi hatırlarlar. İyi birer gözlemcidirler. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

29 Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Sarasin (İşitseller) Sesli düşünürler. Sesli okuduklarında daha iyi öğrenirler. Yabancı dil öğrenimine yatkındırlar. Güzel ve ahenkli konuşurlar. Geniş kelime bilgisine sahiptirler. Konuşmaktan zevk alırlar. Kolaylıkla şarkı sözlerini, şiirleri öğrenebilirler. Müzik ve ritim duyguları gelişmiştir ve duyarlıdırlar. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili

30 Sarasin (Kinestetikler)
Sınıfta her zaman hareketlidirler. Uzun süre bir yerde sabit oturamazlar. Söz almadan, parmak kaldırmadan konuşurlar. Görsel ve işitsel mesajları algılamakta zorluk çekerler. Eşyalara dokunarak, yaparak öğrenmekten zevk alırlar. Özellikle küçük yaşlarda (1.,2.,3. sınıflarda) bir işin, mesajın öğretiminde öğretmen, öğrenci ile birlikte beraber uygulamasını yaptığı zaman daha iyi öğrenirler. Şaka yapmaktan hoşlanırlar. Öğretmenine, arkadaşlarına, çevresindekilere dokunarak iletişim kurmaktan zevk alırlar. Yaparak, dokunarak daha iyi öğrenirler. Yazmaktan hoşlanmazlar. Yazılı sunulan bilgiyi okumaktan sıkılır ve öğrenemezler. Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğrenme stili


"Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları