Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün"— Sunum transkripti:

1 2 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1 1

2 Sınıf yönetimi, öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlarını anlama ile başlar

3 “Her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır.”

4 Her öğrenci saygı duyulacak biricik (individual) varlıktır
Her öğrenci saygı duyulacak biricik (individual) varlıktır. Farklılıklara (diversity) saygı.

5 İnsan hakları

6 Öğrencinin genetik özellikleri
Kalıtım ve Çevre

7 Öğrencinin gelişim düzeyi

8 Bedensel gelişim Algısal gelişim Bilişsel gelişim Duygusal gelişim
Sosyal gelişim Cinsel gelişim, dil gelişimi vs.

9 Sosyal ve psikolojik boyutları
Huy, mizaç Kişilik (şahsiyet) Sosyal ve psikolojik boyutları Ahlak

10 * İçedönük – dışadönük * Sıcak – soğuk, canı tez – ağır * İnce, sportif, tombul kişiler * “Ayna benlik”, “rol teorisi” * Freud’un psikoanalitik açıklaması * Erickson’un psikososyal gelişim kademeleri

11 Bilgilerimiz algılarımıza, algılarımız duyularımıza bağlıdır.

12 “Göz bakar, beyin görür.”

13 ve öğrenmeye etki eden diğer faktörler
Zeka ve öğrenmeye etki eden diğer faktörler

14 Motivasyon (güdüleme)
Yetenek ve ilgi Uygun çevre şartları Motivasyon (güdüleme) Dikkat Öğrenmeye hazır olma Dil İhtiyaç vs..

15 Duygusal zeka Öğrenciler duygularını ve sorunlarını okul kapısında bırakmazlar, sınıfa getirirler. Bazen öğretmen olarak biz de!

16 İlgi ve ihtiyaçlar

17 Güdüler Güdülenmenin temelinde ihtiyaçlar vardır. Birincil güdüler, organizmanın açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçlarından kaynaklanır ve fizyolojik dürtüler olarak adlandırılır. İkincil güdüler ise, bireyin daha çok sosyal çevrede edindiği güdülerdir.

18

19 1. Fizyolojik ihtiyaçlar – Yaşam desteği
Açlık, susuzluk, hava, beden rahatlığı, boşaltım, seks 2. Güvenlik, emniyet, tehlikeden uzak olma Arkadaşlar, öğretmen yönetimi, karar vericiler 3. Ait olma duygusu, başkalarıyla ilişki Bu üç kademede bedensel ve ruhsal güvenlik aranıyor 4. Takdir edilme, başarılı olma, tanınma: Hem iç hem de dış tatmin arıyor.

20 Maslov kendini gerçekleştirmeden önce iki kademe daha ekliyor:
Bilişsel ihtiyaçlar: bilme, anlama, keşfetme Estetik: güzellik, düzen, simetri arayışları Kendini gerçekleştirme: Kendinden memnun olma, içindeki güçleri özgürce ortaya çıkarma Tam doyum (Transcendence): Başkalarının kendini gerçekleştirmesine yardım

21 Öğrenme stilleri

22 Her öğrencinin en iyi öğrendiği yol, onun öğrenme stilidir.
Bir öğrencinin algılamasını, çevredeki diğer insanlarla ilişkilerini ve öğrenme çevresindeki davranışlarına etki eden bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik yapısı, onun öğrenme stilini belirler.

23 Dört öğrenme tipi 1.Görsel: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih edenler. 2.İşitsel: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler; 3.Kinestetik: Yaparak, gezerek öğrenirler. 4.Sosyal: Bazı öğrenciler de başkalarıyla sosyal etkileşim halinde daha iyi öğrenir

24 Kolb’un öğrenme stilleri
Yerleştiren (accomodator) : Somut yaşantı ve aktif yaşantı öğrenme biçimlerini kapsar. Yaparak ve hissederek öğrenme. Özümseyen (assimilator) : Soyut kavram ve fikirler üzerinde durma, kavramsal modeller yaratma. Değiştiren (diverger) : Düşünme yeteneği, değer ve anlamların farkında olma, ilişkilerin anlamlı organizasyonu. Ayrıştıran (converger): Problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi, sistematik planlama.

25 Öğretmenin bağlı olduğu öğrenme kuramı, onun Sınıf Yönetimini etkiler.

26 Sosyal öğrenme (taklit) Bilişsel öğrenmeciler Yapısalcı öğrenme
Koşullanmacılar Sosyal öğrenme (taklit) Bilişsel öğrenmeciler Yapısalcı öğrenme Bilgi işlem tarzında öğrenme

27 Hiç kimse başkasının yerine öğrenemez!
Öğrenme bireyseldir. Hiç kimse başkasının yerine öğrenemez!

28 Kendi kendini açıklama
"I am afraid to tell you who I am because if I tell you who I am, you may not like who I am and it's all I have." John Powell

29 Öğretmenlere öğütler Her öğrencinin adını öğreniniz.
Bir ders sınıfa gelmediğinde, onun yokluğunu farkettiğinizi ona söyleyin Her öğrenci ile olumlu göz teması kurun Onun kendine güvenmesini ve kendini kontrol etmesini sağlayın.


"2 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları