Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENETİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENETİK."— Sunum transkripti:

1 GENETİK

2 DNA NEDİR? DNA (Deoksiribonükleik asit); karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfat atomlarından oluşan ve hücrenin bütün hayati fonksiyonlarında rol alan dev moleküle DNA denir.

3

4 RNA Ribonükleik asit ,nükleotidlerin ard arda yerleşmesiyle birleşmiş tek diziden oluşan (DNA nın tek sarmal zincirinden biri gibi) yüksek kaliteli moleküldür. Nükleotid dizisinde şeker ribozdur, azotlu bazlar ise adenin, sitozin, guanin ve urasildir. DNA molekülünden farkı Timin yerine Urasil olmasıdır. Yapı ve fonksiyon olarak birbirlerinden ayrılan 3 tür RNA molekülü vardır.

5 RNA protein sentezi sırasında DNA’ dan aldığı şifreyi stoplazmada bulunan ribozoma götürür.

6 MUTASYON Beden hücrelerinde mutasyon olursa bunun farkına varmayız(kanser dışında). Ancak üreme hücrelerinde mutasyon olursa bu farkedilir, çünkü bu mutasyon gelecek kuşakların tüm hücrelerinde belirecektir. Yani mutasyon olan bireyde sadece üreme hücreleri mutasyonlu olurken sonraki kuşaklarda tüm hücreler mutasyonlu olur. 

7

8 CANLILARIN ÇEŞİYLİLİĞİ

9 Dünyanın hemen her noktasında insanın gördüğü veya göremediği bir yaşam hüküm sürmektedir. Dünya üzerinde herhangi bir canlının bulunmadığı bir yer yok gibidir. Her ortamda, hem ortamla hem de birbirleriyle tam bir uyum içinde pek çok canlı türü yaşar.

10 Klonlama Klonlama, bitki,hayvan veya insan gibi yaşayan bir organizmanın orijinal (aslının aynı) bir kopyasını yapmaktır.

11 Yumurtayla kaynaştırılır
Yumurta verici DNA’nın sahibi koyun Yumurta hücresi Vücut hücreleri Yumurta hücresi Vücut hücresini Çekirdeği ve DNA’sı Vücut hücresinin çe- kirdeği boşaltılmış Yumurtayla kaynaştırılır Klonlaşmış yavru klon Taşıtıcı koyun

12 CANLILARDA ÜREME Bir ceylanın kedi, kedininse kuş olması
mümkün değildir. Serçe yumurtasından serçe çıkması, fasulye tohumundan fasulye yetişir.

13 Hücre Bütün canlıların yaşayan en küçük canlı birimine hücre denir. Onu ilk defa 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen hücre sözcüğünü kullandı. Gördüğü aslında yalnızca hücrenin ölü çeperiydi.

14 Mitoz Bölünme Canlılar üremek için ve vücutlarını büyütebilmek için hücrelerini çoğaltmak zorundadır. Bu da hücre bölünmesi sayesinde olur. Bir hücrenin bölünebilmesi için;sitoplazma miktarı ile çekirdek büyüklüğü arasında belli bir oran oluşması gerekir.(büyümesi gerekir.) Bu oran oluştuğu zaman çekirdekten bölünme emri verilir ve hücre bölünür. Canlılarda hücre bölünmesi iki şekilde görülür:...

15 interfaz Sentriyol çifti kromotin 2n İnterfaz evresi: hücre bölünmesi gerçekleşmeden oluşan evredir. İnterfaz da kromatin,sentriyol çifti,çekirdek ve çekirdekçik bulunur. çekirdekçik Çekirdek zarı

16 yok olur. İğ iplikleri sentromerlere bağlıdır.
Profaz İğ iplikleri Çekirdek zarı parçaları sentromer Profaz :kromotinler helezon şeklinde kıvrılır,kısalır.Çekirdek ve çekirdekçik yok olur. İğ iplikleri sentromerlere bağlıdır.

17 Metefazda ise kardeş kromotinler ekvator düzeninde sıraya dizilir.
Metafaz Metefazda ise kardeş kromotinler ekvator düzeninde sıraya dizilir.

18 Anafaz evresinde kardeş kromotinler karşı kutuplara ayrılır

19 Telofaz Çekirdekçik oluşumu İğ iplikçikleri kaybolur. Kromozomlar açılarak kromotini oluşturur. Çekirdekçik ve çekirdek zarı yeniden oluşur. Böylece iki ayrı yeni hücre meydana gelir. Çekirdek zarı oluşumu

20 Mayoz Bölünme Mayoz bölünme: birbirini izleyen 1mayoz,2mayoz, olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Mayoz 1 vemayoz 2 ‘de de mitoz bölünme olduğu gibi profametafaz,anafaz ve telofaz evreleri vardır.

21 İNSANLARDA ÜREME

22 Erkek üreme organları

23 Kadın üreme organları

24 Protein sentezi ile ilgili mRNA’nın transkripsiyonu sırasında, ortamdaki moleküllerden en fazla kullanılanı hangisidir?

25 A) Riboz şekeri        B) Urasil bazı           C) Protein D) Yağ     E) Timin

26 DNA ile ilgili olarak aşağıda verilen oranlar dan hangisi yanlıştır?

27

28 HAZIRLAYAN AYLİN ÇETİNKAYA


"GENETİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları