Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sözcükte Anlam Soru 1: ‘’Büyük’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? a) Otobüste büyüklere yer vermeliyiz. b) Büyük bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sözcükte Anlam Soru 1: ‘’Büyük’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? a) Otobüste büyüklere yer vermeliyiz. b) Büyük bir."— Sunum transkripti:

1 Sözcükte Anlam Soru 1: ‘’Büyük’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? a) Otobüste büyüklere yer vermeliyiz. b) Büyük bir milletin evlatlarıyız. c) Bu konuda büyük konuşmayınız. d) Misafirleri büyük salona aldılar

2 Cevap1: ‘’Büyük’’ kelimesinin sözlük anlamı ‘’boyutları benzerlerinden fazla olan.’’olarak verilmiştir. Bu anlamı veren ifade D şıkkındaki cümledir. Diğer seçeneklerde ise ‘’büyük’’ sözcüğü yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır. Cevap: D

3 Sözcükte Anlam Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? a) Isınmak için ateş yaktı. b) Yemekten önce ellerimi yıkarım. c) Bu hafta sonu sular kesilecekmiş. d) Şişenin ağzını kapatmayı unutma.

4 Cevap 2: Bu soruda A,B ve C şıklarındaki altı çizili sözcükler gerçek anlamlıdır. Fakat D şıkkındaki şişenin ağzını kapatmak yan anlamlıdır. Cevap: D

5 Sözcükte Anlam Soru 3: aşağıdakilerin hangisinde ‘’dolaylama’’ vardır?
a) İbrahimoviç yeşil sahalara döndü. b) Akşamki maçta file bekçisine çok iş düşecek. c) Sokak satıcılarına zabıta göz açtırmıyor. d) Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

6 Cevap 3: Bu soruda B şıkkındaki ‘’file bekçisi’’ söz grubu , ‘’kaleci’’ anlamına gelmektedir. Diğer şıklardaki cümlelerde böyle bir söz grubu yoktur. Cevap: B

7 Sözcükte Anlam Soru 4: ‘’Zonguldak, kara elmas yataklarıyla ünlüdür.’’ Bu cümlede geçen ‘’kara elmas’’ söz grubu, ‘’kömür’’ anlamında kullanılmıştır. Bu örnekten hareketle aşağıdakilerden hangisinde ‘’dolaylama’’ yapılmıştır? a) Dün bir baskınla kasa fareleri yakalandı. b) Ne ele avuca sığmaz bir çocukmuş. c) Bir düzine kalem satın aldım. d) Dönem ödevimi zamanında teslim ettim.

8 Cevap 4: A şıkkındaki ‘’kasa fareleri’’ söz grubu, ‘hırsız’’ anlamına gelmektedir. Cevap: A

9 Sözcükte Anlam Soru 5: aşağıdakilerin hangisinde ad aktarması yoktur ?
a) Babam fırçasıyla ekmeğini kazanıyor. b) Golden sonra stad ayağa kalktı. c) Öyle açtım ki bir oturuşta beş tabak yedim. d) Şair, insana duygularını aktaran kişidir.

10 Cevap 5: A şıkkında ‘’fırça’’, ressam anlamında; B şıkkında ‘’stad’’, seyirci anlamında, C şıkkında ‘’tabak’’, içindeki yemek anlamında kullanılmıştır. D şıkkında ise ad aktarması yoktur. Cevap: D

11 Sözcükte Anlam Soru 6: Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yansımadan oluşmuştur? a) Yağmur çisil çisil yağıyordu. b) Şelale gürül gürül akıyordu. c) Dışarıda hava pırıl pırıldı. d) Bu akşam şehir ışıl ışıldı.

12 Cevap 6: Bşıkkındakı ‘’ gürül gürül ‘’ ikilemesi tabiattaki ‘’gür’’ sesinden alınmıştır. Cevap: B

13 Sözcükte Anlam Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük yoktur? a) Kapınız çok gıcırdıyor. b) Otomobilin tekeri patladı. c) Ağaçta kuşlar ötüşüyordu. d) Havlayan köpek ısırmaz.

14 Cevap 7: C şıkkındaki ‘’ötüşmek’’ tabiattan alınan bir ses değildir. İnsanlar kuşların çıkardıkları sese ‘’ötmek’’ adını vermiştir. Gerçekte kuşlar ‘’cik cik’’ diye ses çıkarır. Cevap: C

15 Sözcükte Anlam Soru 8: Aşağıdakilerin hangisinde terim anlam kullanılmıştır? a) Ardışık sayıları yeni öğrendik. b) Dışarıdan satıcıların sesi geliyor. c) Ödevlerimi henüz bitirmedim. d) Sabah kahvaltımda süt içiyorum.

16 Cevap 8: A şıkkındaki ‘’ardışık sayıları yeni öğrendik’’ cümlesinde ‘’ardışık sayılar’’ bir matematik terimidir. Cevap: A

17 Sözcükte Anlam Soru 9: Aşağıdakilerin hangisinde terim yoktur?
a) Uzayda araştırma yapılacak. b) Dörtlük, şairin adıyla bitiyor. c) Annem dikiş kursuna gidiyor. d) Öğrenci açı ortayı çiziyor.

18 Cevap 9: A şıkkındaki ‘’uzayda araştırma yapılacak ‘’ cümlesinde bir terim yoktur. Fakat diğer şıklarda ‘’edebiyat’’,’’konfeksiyon’’ ve ‘’matematik’’ terimleri vardır. Cevap: A

19 Sözcükte Anlam Soru 10: 1.İçi kan ağlamak 2.İçi cız etmek
3.İçi sızlamak 4.İçi daralmak Yukarıdaki deyimlerin hangisinde ‘’üzüntü’’ anlamı yoktur? a) b) c) d) 4.

20 Cevap 10: 1, 2 ve 3. deyimler bir üzüntü anında söylediğimiz deyimlerdir. 4. deyim ‘’içi daralmak’’ içini sıkıntı kaplamak, bunalmak anlamındadır. Cevap: D

21 Sözcükte Anlam Soru 11: Ahmet: Hak etmeyen kişiye hak ettiğinden fazla değer vermeyeceksin. Harun: Atalarımız senin söylediğini ne güzel anlatmışlar: …………………….. . Harun Bey, Ahmet Bey’in düşüncesini aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile desteklemiştir? a) Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. b) Dilenciye hıyar vermişler,eğri diye almamış. c) Körler ülkesine, şaşılar padişah olur. d) Köpeğe gem vurma, kendini at sanır.

22 Cevap 11: Ahmet Bey’in düşüncesini açıklayan atasözü ‘’Köpeğe gem vurma, kendini at sanır.’’ atasözüdür.At, soylu bir hayvandır.Gem ata vurulur ve onunla özdeşleşmiştir. Değersiz insanlara değerli insanları çağrıştıran bir sembolle yaklaşırsan kendini değerli zanneder. Değersiz insandan,asil insan davranışı beklenmez. Cevap: D

23 Sözcükte Anlam Soru12: Aşağıdakilerden hangisi atasözüyle özdeyişi ayıran özellik değildir? a) Atasözlerinde öğüt verme anlamı vardır. b) Atasözleri daha yaygın kullanılır. c) Özdeyişler bir durumu daha etkili kılan sözlerdir. d) Özdeyişlerin söyleyeni bellidir.

24 Cevap 12: A, B ve D şıklarında verilen cümleler atasözü ve özdeyiş arasındaki farkları anlatan cümlelerdendir. C şıkkında ise özdeyişe aitmiş gibi verilen özellik aslında deyimlere ait bir özelliktir. Cevap: C

25 Sözcükte Anlam Soru 13: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’hareket’’ sözcüğü ‘’davranış’’ anlamında kullanılmıştır? a) Otobüs, henüz hareket etmedi. b) Bu zarif hareketiniz hoşuma gitti. c) Kültür fizik hareketler yapıyorum. d) Ben böyle hareketli çocuk görmedim

26 Cevap 13: ‘’hareket’’ sözcüğü B şıkkındaki cümlede davranış anlamında kullanılmıştır. ‘’bu zarif davranışlarınız (hareketleriniz) hoşuma gitti.’’ Cevap: B

27 Sözcükte Anlam Soru 14: ‘’Geri’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ileri’’ sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır? a) Aldığı penseyi geri getirmedi. b) Olayın gerisini senden dinleyelim. c) O güzel günler hep geride kaldı. d) Otomobilinizi biraz daha geri çeker misiniz ?

28 Cevap 14: Bir sözcüğün zıttı cümledeki kullanımıyla anlaşılır. ‘’Otomobilinizi biraz geri çeker misiniz?’’ cümlesindeki ‘’geri’’ sözcüğünün zıttı ‘’ileri’’ dir. Diğer şıklarda geri sözcüğünün zıttı olarak ‘’ileri’’ sözcüğünü getiremiyoruz. Anlam bozuluyor. Cevap: D

29 Sözcükte Anlam Soru15: 1-dal 2-çöz 3-yaz 4-ara
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? a) b) c) d) 4

30 Cevap 15: A’da, dal: 1- Dalma eylemi 2-Ağaç dalı
C’de, yaz: 1-Yazma eylemi Mevsim adı D’de, ara: 1-Arama eylemi İki şey arasındaki boşluk B’deki ‘’çöz sözcüğünün sesteşi yoktur. Cevap: B


"Sözcükte Anlam Soru 1: ‘’Büyük’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? a) Otobüste büyüklere yer vermeliyiz. b) Büyük bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları