Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.soru Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamda kullanılmıştır? A. Fotoğraf,duvardaki yerini aldı. B. Çiçek salonumuza.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.soru Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamda kullanılmıştır? A. Fotoğraf,duvardaki yerini aldı. B. Çiçek salonumuza."— Sunum transkripti:

1 1.soru Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamda kullanılmıştır? A. Fotoğraf,duvardaki yerini aldı. B. Çiçek salonumuza çok yakıştı. C. Şiir,insan ruhunu dinlendirir. D. Okulumuz yeniden inşa edilecek.

2 Cevap: C Açıklama : bu şeçenekte geçen şiir sözcüğü şiir türünün tamamını karşıladığı için genel anlamlıdır.

3 2.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur A. Kapımızı çalan gencecik bir çocuktu. B. Eve döndüğünde gözleri ışıl ışıldı. C. Eften püften şeylerle canını sıkıyor. D. Sen olmayınca işler ağır aksak ilerliyor.

4 Cevap : A Açıklama : B de ışıl ışıl, C de eften püften D de ise ağır aksak Sözcükleri ikilemdir.Tek A şıkkında ikileme yoktur.

5 3. soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? A. Sessizlikte sadece yaprakların hışırtısı duyuluyordu. B. Nehir kenarında uzun uzun dinlendik. C. Sokaktakilerin kahkahalarından gözüme uyku girmedi. D. Fırtınanın şiddeti hepimizi korkuttu.

6 Cevap : A Açıklama : A şıkkında hışırtı sözcüğü taklit yoluyla ortaya çıkan bir sestir.Yani yansıma sözcüklere örnek verebiliriz.

7 4.soru Ara sıra lise günlüğüme bakıp hüzünlenirim. cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlamın benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır ? A. Sık sık yurt dışına çıkar, bize oraları anlatırdı. B. Bazı bazı bir araya gelip,eski günleri anlatırdı. C. Bize türlü türlü pastalar, börekler yapardı. D. Art arda sorduğu sorular beni bunalttı.

8 Cevap : B Açıklama : ara sıra ikilemesinin anlamı seyrek olaraktır. B deki bazı bazı ikilemesi de cümleye cümleye bu anlamı katmaktadır.

9 5.soru Bozmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçersiz duruma getirmek anlamında kullanılmıştır. A. Gerçekler ortaya çıkınca sözleşmeyi bozdu. B. Akşamki yemek midemi bozdu. C. Mevsimi gelince bostanı bozduk. D. Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor.

10 Cevap : A Açıklama : bozmak sözcüğü B de dokunmak C de bağ veya bostanın son ürününü toplamak D de bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapmayacak duruma getirmek anlamında kullanılmıştır.

11 6.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı olan bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır ? A. Korkularını yenmek için tedavi görüyor B. Bu zamanlarda iyi insanlarla karşılaşmak zor. C. Hava rüzgarlı olduğu için denize giremedik. D. Ortalıkta bir sürpriz kokusu var.

12 Cevap : D Açıklama : koku sözcüğü beş duyu organımızla algılandığı için somut sözcüktür. Fakat bu cümlede belirti anlamıyla yani mecaz anlamda kullanıldığı için soyut anlam özelliği kazanmıştır.

13 7.soru Sert sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır. A. İnsanlara sert davranırsan seni sevmezler. B. Eski müdür çok sertti, bakalım yeni gelen nasıl olacak ? C. İyi giyinmezsen bu sert havalarda hastalanırsın. D. Mobilyacılar, sert bir ağaç olduğu için meşeyi daha çok kullanıyorlar.

14 Cevap : D Açıklama : A da kaba anlamında yani mecaz anlamda B de disiplinli yani mecaz anlamda C de soğuk anlamında yani mecaz anlamda kullanılmıştır.

15 8.soru Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur ? A. Karnım öyle aç ki seni bile yiyebilirim. B. Yaz tatili ne de çabuk geçti. C. Komşudan, varsa bir diş sarımsak istesene. D. Eve gelirken bakkala uğrayıp ekmek al.

16 Cevap : C A da bir açlık hissi yani tok olmayan kişi sesteşi olarakta bi şeyi kapağını kaldırmak yada kapalı Durumdayken açmak sesteşi var. B de yaz deftere kitaba yazma eylemi var. Bir de mevsim olarak yaz var. D de al kırmızının eş anlamlısı bir de satın almak almak eylemi vardır.Bunlar sesteştir.

17 9.soru Aşagıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur ? A. Bugün haritada yavru vatana işledik. B. Pamuklarla dolu yerler göreceğim. C. Filenin sultanları maçı kazandı. D. Potanın perileri çok güzel oynuyor.

18 Cevap : B Açıklama : A da kara elmas kömür C de filenin sultanları kadın voleybolcular D de potanın perileri kadın basketbolculardır.yani dolaylama vardır.

19 10.soru Aşağıdaki cümlelerde için sözcüğü hangi cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır ? 1-Haberi olmadığı için gelmemiş. 2-Annesini babasını görmek için köye gitti. 3-Çocuğu için yapmadığı fedakarlık kalmadı. 4-Konsere gitmek için para biriktirdi. A. 1 -4 B. 3 - 1 C. 2 - 4 D. 2 - 3

20 Cevap : C Açıklama : 1. cümlede neden sonuç ilişkisi 2. cümlede amaç sonuç ilişkisi 3.cümlede neden sonuç 4. cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır.


"1.soru Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamda kullanılmıştır? A. Fotoğraf,duvardaki yerini aldı. B. Çiçek salonumuza." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları