Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZCÜKTE ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZCÜKTE ANLAM."— Sunum transkripti:

1 SÖZCÜKTE ANLAM

2 1. SORU “görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kavramak” anlamında kullanılmıştır? A)Sonunda bütün gerçekleri o da gördü. B)Güneş gören evlerin ısıtılması kolay olur. C)İstesen de artık onu buralarda göremezsin. D)Gördüklerini ona tek tek anlattı.

3 CEVAP:A Görmek sözcüğü; A seçeneğinde “kavramak”, B seçeneğinde “yüzü bir yöne doğru olmak” , C seçeneğinde “karşılamak” , D seçeneğinde “tanık olmak” anlamında kullanılmıştır.

4 2. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük” sözcüğü “boyutları benzerlerinden daha fazla olan” anlamında kullanılmıştır? A)Bu azminle büyük başarılara imza atacaksın. B)Büyüklerine daima saygılı davranırdı. C)Askerler, kalenin büyük kapısından içeri girdiler. D)İçeri girdiğimizde büyük bir kalabalıkla karşılaştım.

5 CEVAP:C “büyük” sözcüğü A’da önemli B’de yaşı fazla
C’de boyutları büyük olan D’de niceliği çok olan Anlamında kullanılmıştır.

6 3. SORU “boğaz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır? A)Soğuk su içtiği için boğazı şişmiş. B)Boğazım kurudu, su verir misin? C)Gemiler, boğazdan geçti. D)Boğazına dikkat ederdi, sağlıklı beslenirdi.

7 CEVAP:C Boğaz sözcüğü, C seçeneğinde coğrafya bilimiyle ilgili bir terimdir.

8 4.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”kara” sözcüğü soyut bir anlam taşır? A)Gemideki yolcular zorlu geçen bir yolculuktan sonra karaya ayak bastılar. B)Dost kara günde belli olur. C)Bu insanların bizden tek farkı renklerinin kara olmasıydı. D)Kara bulutlar kapladı gökyüzünü.

9 CEVAP:B Kara sözcüğü; A seçeneğinde “toprak parçası”,
C ve D seçeneğinde “siyah renk” Anlamlarında kullanıldığı için somut anlamlıdır. B seçeneğinde ise “kötü, sıkıntılı” anlamında kullanıldığı için somut anlamlıdır.B seçeneğinde ise “kötü, sıkıntılı” anlamında kullanıldığı için soyut anlamlıdır.

10 5.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik bildiren bir sözcük kullanılmıştır? A)Usta bozuk saati tamir etmiş. B)Sarı saçları rüzgarda dalgalanıyordu. C)Çözemediğim soruları babama soruyorum. D)Okulların açılmasına az kaldı.

11 CEVAP:D A seçeneğinde “bozuk” sözcüğü , B seçeneğinde “sarı” sözcüğü,
C seçeneğinde “zor” sözcüğü nitel anlamlıdır. D seçeneğinde “az” sözcüğü miktar bildirdiği için nicel anlamlıdır.

12 6.SORU Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcük yoktur? A)Az ateş çok odunu yakar. B)Deli dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun. C)Aç doymam, tok acıkmam sanır. D)Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.

13 CEVAP:D A seçeneğinde “az” ve “çok” sözcükleri,
B seçeneğinde “deli” ve “akıllı” sözcükleri, C seçeneğinde “aç” ve “tok” sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. D seçeneğindeki “sen ve sensiz” ile “ben ve bensiz” sözcükleri birbirinin olumsuzudur.

14 7.SORU Su akar güldür güldür Mendilim dolu güldür Yeri göğü yaratan
Bir gün beni de güldür. Dörtlüğündeki “güldür” kelimeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A)Mecaz B)Anlamdaş C)Zıt anlamlı D)Sesteş

15 CEVAP:D Birinci dizede geçen “güldür güldür” sözcüğü çok gürültü etmek; ikinci dizedeki “güldür” çiçek adı olarak; dördüncü dizedeki “güldür” ise gülme eylemi olarak kullanılmıştır.Bu tür yazılışları aynı anlamları farklı sözcüklere sesteş sözcükler denir.

16 8.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?
A)Basamakları hızlı hızlı çıktı. B)Bayramlarda eş dost ziyareti çok olur. C)Öğrenciler, zil çalar çalmaz dışarı çıktı. D)Gecesini gündüzüne katarak çalışıyordu.

17 CEVAP:D A seçeneğinde “hızlı hızlı” sözcük grubu
B seçeneğinde “eş dost” sözcük grubu C seçeneğinde “çalar çalmaz” sözcük grubu ikilemedir. D seçeneğinde ikileme yoktur.

18 9.SORU Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi aralarındaki anlam ilişkisi bakımından farklıdır? A)Süt-yoğurt B)Poyraz-rüzgar C)Pirinç-pilav D)Domates-salça

19 CEVAP:B A, C ve D seçeneklerinde “ham madde-ürün” ilişkisi vardır.
B seçeneğinde ise “tür ilişkisi vardır.Poyraz bir rüzgar türüdür.

20 10.SORU Can bedenden ayrılacak Tütmez baca, yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatırlasın Yukarıdaki dörtlüğün hangi mısrasında ikileme kullanılmıştır? A) B) C) D)4

21 CEVAP:C 3. mısrada ikileme kullanılmıştır.Ama ve 4. mısralarda ikileme yoktur.


"SÖZCÜKTE ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları