Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDİR? Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıplarının, toplumsal norm ve değerlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDİR? Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıplarının, toplumsal norm ve değerlerin."— Sunum transkripti:

1

2

3 TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDİR?
Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıplarının, toplumsal norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği dönüşümler olarak tanımlanabilir. “Her şey değişir, değişemeyen tek şey, değişimin kendisidir”.

4 TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Fiziki Çevre: Doğrudan belirleyici olmamasına rağmen hayatın örgütlenilmesinde büyük bir rolü olduğu söylenebilir. Coğrafi etkenler, iklim, sel deprem, çölleşme.. Sporsal değişmeyi nasıl etkiler???

5 Kültürel Faktörler: insanların yaşayış biçimini, tüketim alışkanlıklarını, inanç sistemlerini, toplumsal norm ve değerlerini ve davranış kalıplarını etkiler ve değiştirir. Ayrıca hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu tanımlar. Örneğin moda… Spor modası var mı dır tartışalım….

6 Teknoloji Faktörü: Uygarlık boyunca ateşin matbaanın elektriğin icadı…
Cep telefonu ve internet…. Sporda teknolojik gelişmeler neleri etkilemiştir. Tartışalım….

7 Demografik Faktörler: yaşlılık veya gençlik oranının yükselmesi, iç savaşlar,göçmenlik ve mültecilik yasası… Sporsal açıdan tartışalım

8 Toplumsal Değişmelerle ilgili temel yaklaşımlar
Sosyolojinin temel çalışma alanlarından birisi günümüz toplumlarını ve geçirdikleri değişimleri anlayabilmek, karşılaştırabilmek benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyabilmektir. Anthony Giddens ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlara göre toplumları sınıflandırmıştır.

9 Birinci Dünya Toplumları (gelişmiş ülkeler): 18
Birinci Dünya Toplumları (gelişmiş ülkeler): 18.yy günümüze gelen topluluklardır. Sanayi üretimi ve serbest girişim vardır. Nüfus yoğunluğu kentlerde yaşar. Geri kalanı tarımsal faaliyetleri yürütür. Az da olsa sınıfsal eşitsizlikler vardır…. Spor açısından neler getirmiştir…..

10 İkinci dünya toplumları: 1917 Rus Devrimini ardından 1990 ların başına kadar varlıklarını sürdüren toplumlardır.Merkezi planlama vardır. Sınıfsal eşitsizlikler vardı.. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa…. Değişimler sonucu serbest girişime dayalı ekonomik sisteme dönüşüldü. Sporsal açıdan….

11 Üçüncü Dünya Toplumları (Gelişmekte Olan Toplumlar): genelde sömürgüleştirilmiş topluluklardır. Nüfus kırsalda fazladır.. Hindistan.. Tarıma dayalı sistem vardır… Sporsal açıdan değerlendirelim…

12 Yeni Sanayileşen Ülkeler: 1970 lere kadar Üçüncü dünya toplumu iken sanayi üretimi ve serbest girişim ile dönüşümleri sağlanmıştır. Kırsal ve kentsel bölgeler arası sınıf eşitsizlikleri vardır. Örn: Türkiye, Güney Kore… Spor açısından tartışalım…..

13 Toplumsal Değişme TEorileri
Evrimci Yaklaşım: Darwin’e göre insanlığın ilerlemesi rekabete dayalı bir başarıya ve doğal avantajlara bağlıdır. Evrim bütün toplumlarda görülen evrensel ve doğal bir süreçtir. Evrim bir birim için kendi içinden gelir, dışarıdan yardım almaz.

14 Evrimin belirli bir yönü vardır.Toplum her zaman iyiye gider.
Evrim zorunludur ve kaçınılmazdır. Herbiri bir öncekinden karışıktır. Evrimsel süreç sürekli ve kaçınılmazdır.ani olmaz Doğadaki değişim ile toplumdaki değişim benzerdir.

15 Evrimci yaklaşım gelişmiş ve gelişmemiş toplumlar arasında karşılaştırma yapar.
Batı Avrupa toplumları evrim sürecinde ulaşabilinecek en üst düzey toplumdur ve diğer toplumlarla karşılaştırmaları yapılır.

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Modernleşme OKulu

25 BAĞIMLILIK OKULU

26 KÜRESELLEŞME Küreselleşme ekonomik, finansal toplumsal ve kültürel ilişkilerin dünya ölçeğinde yaygınlaşması süreci olarak ele alınabilir. Teorisyenler kapitalizmin bitip bitmediği konularını tartışırlar.

27 Küreselleşme İle İlgili Temel Yaklaşımlar
Küreselleşme süreci, kuşkucular, aşırı küreselleşmeciler, ve dönüşümcüler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Küreselciler: Eskiden beri Küreselleşme vardı. Asıl önemli olan bölgeselleşmedir. Bu açıdan dünya ekonomisi eskiden daha az bölgeselleşmiştir.

28 Aşırı küreselleşmeciler: para kazanılmasıyla ortak güç kazanılmıştır
Aşırı küreselleşmeciler: para kazanılmasıyla ortak güç kazanılmıştır. Ulus devlet gücü azalmaya başlamıştır. Örn.AB. Dönüşümcüler: toplum değişmelerinde asıl güç küreselleşmedir. Ulus devletler ne kadar birbirine bağımlı hale gelseler de varlıklarını korumaya devam ederler.

29 Küreselleşme Sürecinin tarihsel gelişimi

30

31

32 Teşekkürler….


"TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDİR? Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıplarının, toplumsal norm ve değerlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları