Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. Türkiye’de İçgöç Süreci ve Kentteki Sorunları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. Türkiye’de İçgöç Süreci ve Kentteki Sorunları."— Sunum transkripti:

1 2

2 Türkiye’de İçgöç Süreci ve Kentteki Sorunları

3 Türkiye’de İçgöç Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra yoğun olarak içgöç hareketi yaşanmış ve zaman içerisinde çeşitli süreçlerden geçmiştir. Günümüzde de içgöç hareketi Türkiye’de varlığını yoğun olarak sürdüren bir kavramdır.

4 İçgöçün Nedenleri İtici ve çekici güçler yaklaşımı ile bireyleri kırsal alanlarda göçe “itici”; kentlerde ise, “çekici” olarak etkileyen unsurlar incelenir. Ayrıca, “iletici etkenler” de göçü etkiler.

5 İtici Nedenler İtici güçler arasında tarımsal toprağın yetersizliği, düşük gelir ve işsizlik ile belli bölgelerdeki arızi olaylar

6 Çekici Nedenler Bunlardan en önemlileri, Ekonomik durum – İstihdam fırsatı – Yüksek gelir – Kentsel Kamu Hizmetleri – Kentteki Akraba ve Tanıdıklar Ayrıca eğitim, sağlık ve eğlence gibi faaliyetler de çekicilikler arasında yer alır. Kentteki akraba ve tanıdıklar da çekici bir unsurdur.

7 İletici Nedenler Gelişen teknoloji ile birlikte bölgeler arası ulaşım ve iletişim daha kolay ve artan gelire nisbetle daha ucuz olacaktır. Gelişen ulaşım teknolojileri, Gelişen ve ucuzlayan ulaşım araçları, Kitle iletişim araçları (uydu televizyoonları, cep telefonu, internet vs.), Kır-kent arası mobilitenin artması

8 İçgöç ve Kentteki Durum Türkiye’nin kentleşme denilen yapısal dönüşme sürecini Avrupa ülkelerine göre çok kısa bir sürede yaşamış olması, küresel süreçte ortaya çıkan kent kültürü ve kentlilik biçimlerinin kendine özgü olmasına yol açmıştır. Kentleşme sürecinin taşıdığı sorunlar, kent kültürünün biçimlemesini ve ülkemize özgü kavramların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

9 Son yıllarda sürdürülen araştırmalar, hemşerilik uygusunun erimediğini, tersine pekişen bir yapı kazandığını göstermiştir. Yapılan çalışmalar sonucu, doktora gitme, kadınların çalışması gibi örnekler üzerinden, kentle bütünleşmenin gerçekleşmediği, farklılaşmış cemaat yaşantılarının sürdüğü tespit edilmiştir

10 Kentli değerleri benimsemenin gerçekleşmediği görüldüğünde yaşanan pek çok kaynağı olarak “köylülükten kurtulamamak” olarak gösterilmektedir. Bu süreçte kente yeni gelenlerin kentte yarattıkları fiili olgular (gecekondu gibi) ve kültürel kalıplar (arabesk müzik, lahmacun gibi) modern kesim tarafından dışlanmış, fakat bir süre sonra piyasa mekanizması tarafından içerilmeleri nedeniyle meşruiyet kazanarak, bugün bir “realite” haline gelmişlerdir

11 Göçle Gelenlerin Kentteki Sosyo- psikolojik Durumu Yeni kentliler, kentin bütün fırsatlarından yararlanma yollarını keşfederek, patronaj ilişkisine dayalı bir sistem içinde kent rantlarından pay alabilmektedirler. Araçsal nitelikte siyasal etkiler kurabilmektedirler. Yaşadıkları kültürel dönüşüm, hem savunmacı hem de saldırgan ögeler taşımaktadır. Savunmacı ögelerin arka planında kente yeni gelenlerin kentte kaybolma korkusu yatmaktadır. Buna göre geldikleri yerlerde farketmedikleri “hemşehrilik”, kentte bir savunma mekanizması olarak kullanılmaktadır.


"2. Türkiye’de İçgöç Süreci ve Kentteki Sorunları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları