Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anlam alışverişi olan her etkileşimde iletişim vardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anlam alışverişi olan her etkileşimde iletişim vardır."— Sunum transkripti:

1 www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net İLETİŞİM

2 Anlam alışverişi olan her etkileşimde iletişim vardır.
“Sürekli iletişim İçindeyiz” metninde nasıl bir iletişim tanımı yapılmaktadır? Anlam alışverişi olan her etkileşimde iletişim vardır.

3 Kendinize göre bir iletişim tanımı yapınız.
İnsanın duygusunu, düşüncesini, bilgisini çeşitli yollarla karşısındakine aktarma işlemine İLETİŞİM denir.

4 “Sürekli İletişim İçindeyiz
“Sürekli İletişim İçindeyiz.” metnine göre iletişim hangi durumlarda gerçekleşmektedir. İletişim iki insan birbirini fark etmesiyle başlar. Sadece konuşmayla gerçekleşmez. Bir bakış, jest ve mimikler iletişimin oluşması için yeterlidir.

5 Dille gerçekleşen iletişim ile diğer iletişim türleri arasındaki farklılıkları belirtiniz.
Dil ile gerçekleştirilen iletişim dolaysız olduğu için diğer iletişim türlerinden daha etkilidir. Ayrıca dil ile gerçekleştirilen iletişim yazıya aktarılabilir. Bu yönüyle de kalıcıdır.

6 1. Etkinlik İLETİŞİM GEREKLİDİR
çünkü insanlar yaşamak için anlaşmak zorundadır. çünkü iletişim olmazsa gelişme olmaz. çünkü iletişim hayatın akışını sağlar. Çünkü iletişim hayatın gereğidir.

7 Fotoğrafta işaret yoluyla iletişim vardır.
2. ETKİNLİK Fotoğrafta işaret yoluyla iletişim vardır.

8 3. ETKİNLİK: İletişimde bulunması gereken öğeler ve iletişimdeki önemi
Gönderici: İletiyi karşı tarafa iletendir. Alıcı: Göndericinin gönderdiği iletiyi alandır. İleti: Bu iki öğe arasındaki duygu, bilgi ve düşünceye denir. Kanal: Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şeklidir. Dönüt: Alıcının göndericiye verdiği tepkidir. Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortamdır.

9 4. ETKİNLİK: Bağlam öğesinin iletişim için önemi
Bağlam iletişim oluştuğu ortamdır. Ortam iletişim için elverişli olmazsa iletişim de sağlıklı olmaz. Gönderici İleti Kanal Alıcı (ANNE) (Ödevini yaptın mı?) (SÖZLÜ) ÇOCUK DÖNÜT (EVET\HAYIR) (EV ORTAMI) BAĞLAM

10 5. Etkinlik Gönderici: Trafik lambaları İleti: DUR/ GEÇ
Alıcı: Yayalar / Araçlar Dönüt: Araçlara yeşil ışık yanınca yayalar durur, araçlar geçer. Bağlam : Trafik ortamı 5. Etkinlik

11 6. ETKİNLİK: “Kol, dal, elektrik” kelimelerinin farklı bağlamlarda kullanımına örnekler:
Çocuğun kolu kırıldı. KOL: Kapının kolu bozulmuş. Ağacın dallarını budadım. DAL: Sinema çok güzel bir sanat dalıdır. Bugün de elektrikler kesildi. ELEKTRİK: Ondan elektrik alamadım.

12 7. ETKİNLİK: GÖSTERGELER
Hemşire resmi hastanelerde sessiz olmak gerektiğinin gös- tergesidir. Trafik işareti ise park yapılmama- sı gerektiğini gösterir. Bunun dışında havanın kapalı olması yağmur yağacağının, yaprakların dökülmesi sonbaharın geldiğinin göstergesidir.

13 ANLAMA VE YORUMLAMA Bir iletiyi farklı göstergeler kullanarak vermenin mümkün olup olmadığını örneklerle gösteriniz. Trafik polisi araçlara düdüğüyle de geç diyebilir, el işaretiyle de geç diyebilir. 2. İletişimin önemini ve değerini günlük hayatınızdan örneklerle açıklayınız. İnsan bir toplumda yaşadığı için iletişim içinde olmak zorundadır. 3. Çağımıza iletişim çağı diyebilir miyiz? Niçin? Çağımızda pek çok şey iletişim üstüne olduğu için bu çağa iletişim çağı diyebiliriz.

14 8. ETKİNLİK ATATÜRK’ÜN BASINLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
“Basına hiçbir şekilde hükmedilemez ve baskı altında tutulamaz " "Basın hürriyetinin mahzurlarının giderilmesinin yine basın hürriyetiyle mümkün olduğuna dair bu büyük meclisin yol gösterme ve düzenleme sahasında güzel karşılanan esaslar, eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum kendini bilmezlere, basının sinesinde haydutluk fırsatını verirse, eğer halkı aldatan ve doğru yoldan çıkaranların fikriyat sahasındaki uğursuz tesirleri, tarlasında çalışan suçsuz vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvalarının dağılmasına sebep olursa ve eğer en nihayet haydutluğun en kötüsünü göze alan bu gibi kimseler, kanunların özel müsadelerinden istifade imkanını bulursa, Büyük Millet Meclisi eğitici ve ezici kudretinin müdahale ve uyarması elbette gerekli olur." "Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değidir."

15 9. ETKİNLİK: ODUNCU (Sonbahar) PARA ÇİFTÇİ (Sonbahar) EKİM MEVSİMİ
ÖĞRETMEN (Sonbahar) OKULLARIN AÇILMASI Sy:7

16 3. Soru: Ağaçların yapraklarının sararması neyin göstergesidir?
Sonbahar mevsiminin geldiğinin göstergesidir. Sy:7

17 Gemi kaptanları için yol göstericidir.
4. Soru: Deniz fenerinin gemi kaptanları için ne ifade ettiğini açıklayınız. Gemi kaptanları için yol göstericidir. Sy: 7

18 5. Soru : İsminizin sizin göstergeniz olduğunu düşündünüz mü?
İsimler ait olduğu kişinin göstergesidir. Sy:7

19 6. Soru: Mektup, telgraf, e-posta vb iletişim araçlarında gönderen- gönderilen- alıcı- kanal ilişkisini belirtiniz. Gönderici: Mektubu, telgrafı veya e-postayı gönderen kişi Alıcı: Mektubu, telgrafı veya e-postayı alan kişi Kanal: Yazılı Gönderilen: Mektup Telgraf E-posta

20 SOSYAL GÖSTERGE: Akıllı işaretler Sigara içilmez levhası
10. ETKİNLİK: Yaşamda dil göstergelerinin dışında başka tür göstergeler de vardır. Siz de aşağıda boş bırakılan yerlere gösterge örnekleri yazınız. SOSYAL GÖSTERGE: Akıllı işaretler Sigara içilmez levhası DİL GÖSTERGESİ: Dille kurulan tüm iletişim şekilleri dil göstergesidir. DOĞAL GÖSTERGE: Yaprakların sararması sonbaharın geldiğinin göstergesidir.

21 Dil ile yapılan iletişim daha etkili ve kalıcıdır.
11. ETKİNLİK:İletişim kurarken kullanılan göstergeleri maddeler halinde yazınız, göstergelerin birbirlerinden farklarını açıklayınız. DİL GÖSTERGELERİ: Dil göstergeleri duygu düşünce ve hayalleri en etkili biçimde anlattığı için etkili bir iletişim kurar. DİL DIŞI GÖSTERGELER: İşaretler, şekil, resim, jest ve mimikler dil dışı göstergedir. Dil ile yapılan iletişim daha etkili ve kalıcıdır. Sy:8

22 12. ETKİNLİK: Göstergeleri inceleyen bilim dalı ile ilgili araştırma yapınız.
Göstergebilim en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen bilimdir. Ancak bu tanım, göstergebilimin ele aldığı konuya göre yapılmış bir tanımdır. Göstergebilimi kullandığı metoda göre de tanımlayabiliriz. Buna göre göstergebilim, dilbilimsel metotları nesnelere uygulayan, her şeyi (oyunlar, jestler, yüz ifadeleri, dini ayinler, edebiyat eserleri, müzik parçaları…) dille tasvir etmeye ve dilsel olmayan bütün olguları da dil metaforuna dönüştürerek açıklamaya çalışan bir bilimdir. Gösterge, insanların bir topluluk yaşamı içinde birbirleriyle anlaşmak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (Türkçe, İngilizce, Fransızca vb.), çeşitli jestler (el, kol, baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan flamalar, reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, yazın, resim, müzik gibi çeşitli birimlerden oluşan ve ses, yazı, görüntü, hareket gibi gereçler vasıtasıyla gerçekleşen dizgelerin oluşturduğu anlamlı bütünün birimleridir.

23 13. ETKİNLİK: AŞAĞIDAKİ NESNELERİN SES SİMGELERİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.
t-e-l-e-f-o-n t- e- l- e- v- i- z- y- o- n a- y- a- k- k- a-b-ı

24 14. ETKİNLİK: AŞAĞIDAKİ ŞEHİR PLANIYLA NASIL BİR İLETİŞİM SAĞLANDIĞINI AÇIKLAYINIZ.
Şehir planına bakarak şehrin düzeni, ulaşım yolları, yerleşimi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Sy: 8

25 www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net
15. ETKİNLİK: Bedük > beyük > böyük > büyük ses simgelerinin yazılışını “ dil göstergelerinin değişebilirliği ve değişmezliği kuralına göre inceleyerek aşağıda verilen ses simgelerinin bugünkü kullanılış biçimlerini yazınız. Dil göstergeleri dilin tarihi gelişimi içersinde ses değişimlerine uğrayabilirler. Ama bu değişim sebepsiz değildir. kulgak / kulak kangı/ hangi edgü/ iyi kadgu/ kaygı SY:9

26 16. ETKİNLİK: MASAYA MASA, KİTABA KİTAP , YILDIZA YILDIZDENMESİNİN BİR NEDENİ VAR MIDIR? MESELA “ŞIRIL ŞIRIL” KELİME GRUBU NEDEN BU ŞEKİLDE İFADE EDİLMİŞTİR? BU İKİ TİP GÖSTERGEYE ÖRNEK VERİNİZ. Dil göstergeleri nedensizdir. Fakat yansıma sözcükler ses taklidi olduğu için bu durum geçerli değildir. Koltuk (Nedensizdir.) Tıkırtı (Yansıma) Horul horul Sy: 9

27 17. ETKİNLİK: K- A- L- E-M KELİMESİNDEKİ SESLERİN DİZİLİŞİNDE BİR ÇİZGİSELLİK VARDIR. KALEM KELİMESİNİ “LEMKA” YA DA “MELAK” BİÇİMİNDE KULLANILDIĞINDA “ KALEM KELİMESİNİ ZİHİNDE CANLAMDIRMANIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINI BELİRTEREK DİL GÖSTERGELERİNİN ÇİZGİSELLİĞİNİ TARTIŞINIZ. Kalem sözcüğünü“lemka “ veya “melak” şeklindesöylediğimizde“kalem” sözcüğü zihnimizde canlanmaz. Çünkü dil göstergeleri çizgiseldir. Sy: 9

28 18. ETKİNLİK: “AHMET DÜN İSTANBUL’A GİDECEK
18.ETKİNLİK: “AHMET DÜN İSTANBUL’A GİDECEK.” CÜMLESİ DİLBİLGİSİ VE MANTIK BAKIMINDAN DOĞRU MUDUR? AÇIKLAYINIZ. Bu cümle hem mantık hem de dilbilgisi bakımından yanlıştır. Dün ifadesi geçmiş zamana aitken –ecek eki gelecek zaman ifadesidir. Sy: 9

29 19. ETKİNLİK: BİR PAZAR YERİNDE, BİR ALIŞVERİŞTE YA DA DERSTE BAĞLAMIN NASIL OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEYİNİZ. İletişim bulunulan duruma ve yere göre farklılıklar gösterir. Alışverişte gerçekleşen iletişim ile sınıf ortamındaki iletişim birbirinden farklı olacaktır. Sy: 9

30 Ölçme ve Değerlendirme
Gönderici: Baba İleti: insanların kalbini kırmamak gerekir. Alıcı: Oğul Dönüt: Kötü sözler daima iz bırakır. Sy: 9

31 “Güneşin doğuşu doğal bir gösterge değildir. (Yanlış)
2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Yaşadığımız dünyada göstergelerin karşıladığı canlı cansız her şeye VARLIK denir. Göstergeleri inceleyen bilim dalına GÖSTERGEBİLİM denir. 3. Aşağıda verilen cümleleri DOĞRU- YANLIŞ durumuna göre işaretleyiniz. “Güneşin doğuşu doğal bir gösterge değildir. (Yanlış) “Okulların açılması doğal bir göstergedir. (Yanlış) Sy: 10

32 4. Aşağıdakilerden hangisi insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş araçlarındandır? Cevap: A) Dil I. Ağaçların yapraklarının dökülmesi II. İnsanların kot pantolon giymesi III. Karın yağması IV. Sitelerin etrafının duvarla çevrilmesi V. Bir ailenin yemeklerini masada yemesi Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi doğal göstergedir? Cevap: B) I- III

33 6. Aşağıdakilerden hangisi simge değildir? E) Kitap
7. İnsanlar arasındaki ortak semboller sistemi ile gerçekleştirilen bilgi alışverişine İLETİŞİM denir. 8. Fıkrada hangi göstergenin önemi vurgulanmıştır? Sosyal gösterge Sy: 10


"Anlam alışverişi olan her etkileşimde iletişim vardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları