Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. EDİP KOŞAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. EDİP KOŞAR"— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. EDİP KOŞAR

2 İÇERİK EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ İLETİŞİM NEDİR?
İLETİŞİMİN ÖĞELERİ KAYNAK KANAL MESAJ - ALICI DÖNÜT Edip KOŞAR

3 EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ
Eğitim bir iletişim sürecidir. Edip KOŞAR

4 EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öğretim yaparken öğretmenler Öğrendiklerini göstermek için öğrenciler Yönetsel işleri yaparken idareciler karşısındakiler ile iletişim kurarlar. Edip KOŞAR

5 İLETİŞİM NEDİR? Anlamları bireyler arasında ortak kılma işlemidir.
Bilgiyi üretmeyi, aktarmayı, anlamlandırmayı içeren bir süreçtir. İki sistem arasında bilgi alışverişidir. Edip KOŞAR

6 BİLGİ TEK YÖNLÜ İSE… Bilgi akışı tek yönlü olur ise iletişimden söz edilemez, Bu duruma ENFORMASYON denir. Enformasyonda tek yönlü bilgi iletimi söz konusudur. Edip KOŞAR

7 İLETİŞİMİN ÖĞELERİ KAYNAK MESAJ KANAL ALICI DÖNÜT Edip KOŞAR

8 İLETİŞİM SÜRECİ mesaj mesaj KANAL ALICI KAYNAK
Sahip olduğu bilgiyi kodlar Alıcıdan gelen dönütü çözer ALICI Kaynaktan gelen mesajı çözer Çözdüğü mesajı dönüt olarak Kaynağa iletir DÖNÜT mesaj Edip KOŞAR

9 İLETİŞİM SÜRECİ 1.Kaynak mesajı kodlar.
KODLAMA: Kaynağın düşüncelerini başkaları tarafından anlaşılabilir ve algılanabilir işaret, sembol veya simgelere dönüştürmesidir. 2.Kaynak karşı tarafa ulaştırmak üzere bir kanal seçer. 3.Mesaj fiziksel bir uyarıcı haline gelir. Edip KOŞAR

10 İLETİŞİM SÜRECİ 4.Alıcıya ulaşan mesajın kodu çözülür.
KOD ÇÖZME: Alıcının iletilerin farkına varması ve aldığı işaret ya da sembolleri anlamlandırma işidir. 5.Mesajı anlamlandırdıktan sonra alıcı mesaja karşı bir tepki oluşturur. 6.Bunu kodlar ve mesaj olarak kaynağa gönderir. 7.Kaynak mesajı dönüt olarak alır. Edip KOŞAR

11 Kaynak aldığı dönüte göre şunlardan birini yapar:
yeni bilgiler ekleyerek devam eder ilk yolladığı mesajı yeniden düzenleyerek devam eder İlk aynen mesajı tekrar ederek devam eder İletişime son verir Edip KOŞAR

12 İletişim devam ettiği sürece;
Kaynak alıcı alıcı da kaynak olur. Kaynak  Alıcı Alıcı  Kaynak Edip KOŞAR

13 Başkası ile paylaşacak bir fikre, duyguya, bilgiye sahip olan kişidir.
KAYNAK Başkası ile paylaşacak bir fikre, duyguya, bilgiye sahip olan kişidir. Edip KOŞAR

14 Kaynak… Sahip olduğu bir bilgiyi karşısındaki ile paylaşmak isterse, kafasındaki düşünceyi bir başkasına anlatmak istiyorsa, Onu bir mesaj haline getirmek için söz, yazı, jest,mimik v.b semboller kullanarak kodlar. Bu düşünceyi karşısındakinin çözebileceği kodlardan oluşan bir mesaj halinde sunar. Edip KOŞAR

15 Kodlamayı Etkileyen Faktörler…
Kaynağın; Zihinsel yapısı Geçmiş yaşantıları Psikolojik durumu İletişim becerisi İlgileri İhtiyaçları Tutum ve değerleri Aldığı eğitim Edip KOŞAR

16 Kodlamayı Etkileyen Faktörler…
İletilmek İstenen Mesaj  Kaynak  İletilecek Mesaj  Edip KOŞAR

17 İletişiminde duruma ve koşullara göre yollar bulunmalıdır.
Öğretmenin Kaynak Olarak İletişim Sürecindeki Başarısını Etkileyen Faktörler İletişiminde duruma ve koşullara göre yollar bulunmalıdır. Etkili iletişim becerilerine sahip olmak iletişimi güçlendirir. İletişim becerileri uygulama ile gelişir. Edip KOŞAR

18 Öğretmenin Kaynak Olarak İletişim Sürecindeki Başarısını Etkileyen Faktörler
Kaynağın ve alıcının yaşantılarındaki benzerlik ne kadar fazla ise iletişim o kadar güçlü olur. Edip KOŞAR

19 Öğretmenin Kaynak Olarak İletişim Sürecindeki Başarısını Etkileyen Faktörler
Kaynağın konuya karşı ve iletişimde bulunduğu kişilere olan tutumu iletişimi etkiler. Kaynağın aktaracağı içeriği iyi bilmesi ve öğretimini de iyi bilmesi gerekir. Edip KOŞAR

20 Öğretmenin Kaynak Olarak İletişim Sürecindeki Başarısını Etkileyen Faktörler
Kaynağın güvenilirliği, inanırlığı ve uzmanlığı alıcının mesajı kabul etmesinde önemli rol oynar. Kaynak içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel ortamın özelliklerini iyi bilmelidir. Edip KOŞAR

21 MESAJ Kaynağın alıcısı ile paylaşmak istediği ve
onda davranış değişikliği yapmak üzere kodladığı duygu, düşünce vb.'ni temsil eden sembollerdir. Edip KOŞAR

22 Mesaj Nasıl Olmalıdır? Mesajlar söz, ses çizim, sayı, formül resim gibi sembollerden biri ya da birkaçı kullanılarak gönderilebilir. Mesajlar duyu organlarına etki eden uyarıcılardır. Mesajların alıcının anlayabileceği, yani kodunu çözebileceği sembollerden oluşması gerekmektedir. Edip KOŞAR

23 Mesaj Düzenleme İlkeleri
1- Temel öğretim ilkeleri mesaj düzenlenirken göz önünde bulundurulmalıdır. 2-Mesajı birden çok duyu organına hitap edecek şekilde düzenlemek gerekir. Edip KOŞAR

24 Mesaj Düzenleme İlkeleri
3- Mesaj düzenlerken sunuluş biçimi, büyüklük- küçüklük, açıklık- kapalılık gibi algı ile ilgili temel prensipler göz önünde bulundurmak gerekir. Edip KOŞAR

25 Mesaj Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Algı İle İlgili Temel Prensipler
Bireylerin ilgilerinin, İhtiyaçlarının , geçmiş yaşantılarının ve kurulmuşluklarının Algılarını etkileyeceği gerçeğini düşünmek gerekir. Edip KOŞAR

26 ÖRNEĞİN, ÖĞRENCİNİN KAFASI İÇİNE BAKABİLSENİZ,
ÖRNEĞİN, ÖĞRENCİNİN KAFASI İÇİNE BAKABİLSENİZ, DÜN GÖRDÜĞÜ KIZI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ANLAYABİLİRSİNİZ. Edip KOŞAR

27 BİR DİĞERİ DE KAŞARLI SANDVİÇİ DÜŞÜNÜYOR OLABİLİR.
Edip KOŞAR

28 (Güzel kız ve kaşarlı sandviç düşüncelerinin yerini dersle ilgili düşüncelerin alması için ilgiyi çekebilirsiniz. Eğer bunu hemen yapmazsanız ) DERS DERS Edip KOŞAR

29 KANAL Alıcıya gidecek olan mesajı taşıyan araç-gereç ve yöntemlerdir.
Edip KOŞAR

30 İletişim Türlerine Göre Kanallar
İletişim Türü Kanal Sözel İletişim Sözcükleri Oluşturan Sesler Yazılı İletişim Yazıları Oluşturan Harfler Elektronik İletişim E-postada Yer Alan Yazılar Edip KOŞAR

31 En etkili iletişim hem yazılı hem sözlü olandır.
Amaca uygun aracın ve yöntemin seçilmesi iletişimde istenen sonuca ulaşmamızı sağlar. En etkili iletişim hem yazılı hem sözlü olandır. Edip KOŞAR

32 Burada alıcı mesaja anlam verir.
ALICI Kanaldan gelen mesaj alıcının duyu organları tarafından alınır ve zihne gönderilir. Burada alıcı mesaja anlam verir. Mesaj Alıcı Kaynak Edip KOŞAR

33 Mesajın Anlaşılmasını Etkileyen Faktörler:
Alıcının; Bilgi birikimi Geçmiş yaşantıları İletişim becerisi İlgileri Tutum ve değerleri Psikolojik özellikleri Edip KOŞAR

34 Mesajın anlaşılmasını etkileyen faktörler
gelen mesaja ait kodları çözerken bir sınırlılık oluşturur ve alıcının mesaja verdiği anlam hiçbir zaman kaynağın gönderdiği ile aynı olamaz. Edip KOŞAR

35 Öğretmen adayı olarak bizler…
İyi bir iletişim sağlamak için; !!! İletişim sürecindeki alıcı rolümüzün gereği olarak öğrenciden gelen mesajları iyi çözümlemeli, iyi gözlemlemeli ve dinlemeliyiz. Edip KOŞAR

36 DÖNÜT GERİ BİLDİRİM AYDINLATICI YANKI GERİ BESLEME
Kaynak; gönderdiği mesajların alınıp alınmadığını, alınan mesajın nasıl anlaşıldığını öğrencilerin ortaya koydukları tepkilerden oluşan dönütler ile anlayacaktır. Edip KOŞAR

37 Öğretmenlerin Etkili Dönüt Verebilmeleri İçin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
Öğretmenin verdiği dönütler açık, ve anlaşılır olmalıdır. Dönüt verirken genellemelerden kaçınmak o anki performansa bakmak gerekir. Verilen dönütün yıkıcı değil yapıcı olması gerekir. Dönüt verirken yapılan çalışmanın önce olumlu yönleri ortaya konulmalıdır. Dönüt verirken öğrencilerin o anki dinleme isteklerini dikkate almak gerekir. Edip KOŞAR

38 Öğretmenlerin Etkili Dönüt Verebilmeleri İçin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
Dönüt verirken farklı dönüt yollarından yararlanılabilir. -Öğretmenin sözlü dönütü -Öğretmenin yazılı dönütü -Öğrenciden öğretmene dönüt -Öğrenciden öğrenciye dönüt Edip KOŞAR

39 Alkan, C. Eğitim Teknolojisi. Yargıçoğlu Mat., Ankara, 1996.
KAYNAKÇA Alkan, C. Eğitim Teknolojisi. Yargıçoğlu Mat., Ankara, 1996. Çilenti, K. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Kadıoğlu Mat., Ankara, 1998. Demirel, Ö. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, 2002. Ergin, A. Öğretim Teknolojisi ve İletişim. Pegem Yay., Ankara, 1995. Yalın, H. İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yay., Ankara, 1999. Koşar, E ve diğerleri. İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme pegem A yayıncılık 4. baskı ankara 2005 Edip KOŞAR


"İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. EDİP KOŞAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları