Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Seminar on Sustainable Buildings

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Seminar on Sustainable Buildings"— Sunum transkripti:

1 Seminar on Sustainable Buildings
Nicosia, Cyprus – 16 & 17 May Prof. Dr. Ali Beba

2 Türkiye’de Enerjinin Sektörel Dağılımı

3 Türkiye’de İlgili Mevzuat
Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği (RG Tarih: No: 24043) - KKTC Binalarda Isı Yalıtımı Taslak Yönetmeliği TS 825 – Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları (RG Tarih: No: 23725) Enerji Verimliliği Kanunu (R.G. Tarih No: Kanun No: 5627) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı (Şubat 2008) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (RG Tarih: No: 25699)

4 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği -1 (RG: 08.05.2000 / 24043)
Amaç: Binalarda ısı kayıplarının azaltılması, Enerji tasarrufunun sağlaması Uygulama esaslarının belirlenmesi Kapsamı: Tüm binalar (ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar hariç)

5 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği – 2
Binalar için, (ısı kayıpları ve yoğuşma hesapları) TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makine mühendisi tarafından "ısı yalıtımı projesi“ hazırlanır Hesaplanan değerler yönetmelikteki sınırları aşamaz Yapı Ruhsatı verilmesi aşaması için şarttır

6 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği - 3
Yönetmelik Sınır Değerleri Hesabı: (Q: Isı İhtiyacı Yönetmelik Sınır Değeri; A – net alan, m2 ; V: Brüt hacim, m3)

7 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği - 4
“Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi” hazırlanır - Bu belge Belediye / valilikçe onaylanarak yapı kullanma belgesi’ne eklenir (Yapı kullanım belgesinin bir parçasını oluşturur)

8 Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi

9 KKTC Binalarda Isı Yalıtımı Taslak Yönetmeliği
KKTC Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği Türkiye’deki Yönetmeliğin uyarlanması ile örtüşüyor Hesap metodu olarak yine TS 825 kabul edilmiş (Dikkat: TS 825 revize edilmekte!!) Isı bölgesi olarak 1. Bölge (Akdeniz ve Güney Ege) seçilmiş (makul ancak yetersiz) KKTC şartlarına göre özgün değerler belirlenmelidir!! KKTC’de yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı sınır değerleri:

10 TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları– 1
Konu: Binalarda ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kuralları ve izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi değerinin belirlenmesidir. Amaç: Binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarını sınırlamak Enerji tasarrufunu özendirmek Enerji ihtiyacının hesaplanmasında standart bir metot oluşturmak

11 TS 825’in Temel Özellikleri
Binaların ısı ihtiyaçları Yoğuşma hesapları Isı tasarruf için alınması gereken önlemler

12 TS 825 – Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları - 2
TS 825’e göre: Bina ve ısıtma sisteminin özellikleri, iç ve dış iklim şartları, ısı kazanç ve kayıpları hesaba katılarak binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplanır Böylelikle: Yeni binalar için ideal enerji performansını sağlayacak tasarım seçeneği Mevcut binaların net ısıtma enerjisi tüketimleri Mevcut binaya yenileme projesi uygulamadan önce, uygulanabilecek enerji tedbirleri ve sağlanacak tasarruf miktarları belirlenir.

13 TS 825 (Ek-10): Derece - Gün Kavramı ve Türkiye’de Bölgelere/İllere Dağılımı

14 Türkiye’de Isıtma İçin Derece-Gün Değerleri

15 TS 825 Hesap Programı – www.izoder.org.tr

16 Enerji Verimliliği Kanunu (R.G: 02.05.2008 No: 26510 Kanun No: 5627)
Amaç: Enerjinin etkin kullanılması, İsrafın önlenmesi, Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi Çevrenin korunması Enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması

17 Enerji Verimliliği Kanunu
Kapsam: Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketiminde, Endüstriyel işletmelerde, binalarda, Elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda, enerji verimliliğinin artırılması ve desteklenmesi, enerji bilincinin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması (ibadet yerleri, kullanım süresi iki yıldan veya yılda dört aydan az, toplam alanı 50 m2’den az, koruma altındaki bina / anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler hariç)

18 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı (22 Şubat 2008) Kapsam Üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine; Enerji yönetimi uygulamalarına; Enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına; Enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine; Enerji etütleri ve verimlilik artırıcı projelere; Endüstriyel işletmelerde, verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşmalara; Talep tarafı yönetimine, Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımda enerji verimliliğinin arttırılmasına İdarî yaptırımlara ilişkin uygulamalar

19 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (RG: 13
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (RG: No: 25699) - 1 Amaç: Konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daire, işyeri, sosyal dinlenme tesisi, sanayi vb. yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri kaynaklı is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol gibi kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemek. Kapsam Isınmada kullanılacak yakma tesislerinin özellikleri ve işletme esaslarını kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların kalite kriterlerini ve uyulması gerekli emisyon sınırlarını kapsar

20 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği - 2
Isınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ve verilmeyen yakıt türleri tanımlar. Yakma tesislerinde meydana gelen yakma işlemi neticesinde açığa partikül madde konsantrasyonun ölçülmesi ve bu yönetmelikte verilen sınır değerleri aşmaması zorunludur. Doğalgazın ulaştığı ve hattının geçtiği yerlerdeki işyeri, konut ve sanayide doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı zorunludur.


"Seminar on Sustainable Buildings" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları