Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endüstri Ürünleri Tasarımı"— Sunum transkripti:

1 Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri ürünü tasarımı, tarım ve kimya ürünleri hariç, makina tarafından üretilen, taşınabilir kullanım ürünlerinin yaratılması sürecine verilen addır. Endüstri ürünü tasarımı disiplini, makina tarafından üretilen kullanım ürünlerinin yaratılmasında yararlanılan sanatları ve bilimleri kapsayan uygulamalı bir bilim ve sanat alanıdır. Toplu iğneden otomobile, helikoptere kaleme, fotoğraf makinasına, bir evin mutfağına, banyosuna ve mobilyalarına kadar akla gelebilecek her tür kullanım ürünü, endüstri tasarımının konusuna girer. Ürünlerin estetik ve fonksiyonel performanslarıyla ilgili olduğu kadar, ürünün başarısı üreticisine getirdiği kar ve kullanıcısına sağladığı hizmetle ve tatminle ölçülür. Etkin bir ürün tasarımı sanatsal duyarlığın yanısıra, mühendislik ve malzeme bilgilerini, ergonomiyi, üretim yöntemlerini, ekonomiyi ve pazarın özelliklerini gözönüne alarak oluşturulur. Endüstri ürünleri tasarımı eğitimi üretime, insan değerlerine, toplumun gelişmesine ve tasarımcının kendi dışındakilerle etkileşimine katkıda bulunacak entellektüel bir etkinlik olarak geliştirilmiştir.

2 Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Endüstri ürünleri tasarımcısının uğraşı alanı birçok kişinin uğraşı alanlarına uzanır. Endüstri ürünleri tasarımcıları strüktür, çevreyle ilişkiler, altyapıyla bağlantılar, malzeme, teknoloji hepsini düşünmek zorundadırlar. Endüstri ürünü tasarımcısı işlevi, üretimi, tüketiciyi üreticiyi ve de hepsinin üzerinde görsel etkiyi düşünmek zorundadır. Tasarlanan ürünlerin yalnız bazı işlevlerini yerine getirdiğini düşünmek yanlış olur. Tasarlanan ürünler aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktan kaynaklanırlar. Fakat bu ürünlerin biçimine, görünümüne ve karakterine nasıl ulaşıldığı bir sorundur. . Zanaatkarın yüzyıllar boyunca denenerek geliştirilen karmaşık bir tasarlama ürününü yeniden meydana getirmesi o kadar zor bir iş değildir. Fakat aynı ürünü, usta bir tasarımcı dahi, yeniden yapması gerekince bir hayli zorluk çeker. Giderek sanatsal açıdan yaratıcı olduğu kadar, bilimsel ve teknolojik temeli kuvvetli endüstri ürünleri tasarımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

3 Bir Endüstriyel Tasarımcı ne gibi özellikler taşımalı?
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, - Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yeteneğe sahip, - Henüz yapılmamış nesneleri zihninde tasarlayabilme ve çizebilme yeteneklerine sahip, - Yaratıcı, - Araştırmacı ve yeniliklere açık, güzel sanatlarla ilgili kimseler olmaları gerekir.

4 Bir Endüstriyel Tasarımcı ne Yapar?
- Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlar, - Tasarlayacağı nesneye yönelik bir akış şeması oluşturur, - Akış şemasından sonra şekillendirmeye başlar, - Nesnenin teknik olarak çizimini yapar, - Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturur. Bunların arasından birini seçerek maket yapar, - Maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapar.

5 Tasarlama: Tasarım: Tasarımın sözlük anlamı, bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde canlandırmak; biçim vermek ya da üretilmek üzere zihinde canlandırılan bir plan ya da bir şey, bir sonucu hazırlayan adımların ortaya konulduğu zihni bir proje ya da şemadır. Tasarı bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin tasarlama sonucu zihinde aldığı biçim olarak Türkçe’de kullanılmaktadır. Tasarım, tasarı kökünden tasarı-m olarak türetilmiştir. Tasarımlama eylemi veya zihinde canlandırılan biçimdir. Tasarım temel bir insan eylemidir. Amaçlanan belirli bir hedefe yönelik, planlanan insan eylemleri tasarlama sürecini oluşturur.

6 Endüstri Ürünleri Tasarımında Okutulan Belli Başlı Dersler
Endüstri ürünleri tasarım programında matematik, tasarı geometri, fizik, endüstriyel desen gibi dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise, malzemeler, statik, dinamik, ekonomi, sanat tarihi, psikoloji vb. dersler okutulmaktadır.

7 Endüstri Ürünlerinde Bilinmesi Gereken Programlar
3 Boyutlu modelleme programı 2 Boyutlu çizim programı Animasyon programı Vektörel çizim programı Web yayıncılığı Masaüstü yayıncılığı

8 Endüstriyel Tasarımın Gelişimi
Endüstriyel tasarıma bir disiplin olarak bakıldığında geçmişten günümüze pek çok düşünce okuluna rastlanır. Her dönemdeki okullar, o dönemin teknoloji seviyesinden ve insanların yaşayış şeklinden etkilenmiştir. Endüstriyel tasarım prensipleri, o prensipleri yaratan insanların bilgi, tecrübe ve değer yargılarını yansıttığına göre bu prensiplerin her dönem değişmesi doğal karşılanmalıdır. Endüstriyel tasarım her dönemin ekonomik, mimari ve mühendislik gelişmelerinden birebir etkilenir. Mesela sanayileşmenin olmadığı dönemlerde bugünkü anlamıyla bir endüstriyel tasarımdan bahsetmek pek tabi ki mümkün olmayacaktır. Endüstriyel tasarımın tarihsel gelişim süreci içerisinde incelediğimizde, yıllar boyunca farklı biçimlerde gelişen düşünce akımlarının nesneleri şekil, kullanım alanı, üretim teknikleri gibi birçok açıdan etkilediğini görebiliriz.

9 Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler
Bu bölümden mezun olan öğrenciler tasarımcı,endüstriyel tasarımcı, endüstri ürünleri tasarımcısı,ürün tasarımcısı vb sıfatları kazanırlar. Endüstri tasarımcısı çalıştığı kurumda üretilecek ürünlerin tasarımını yapar.

10 Çalışma Alanları Endüstri tasarımcıları, özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, özel tasarım büroları kurarak endüstriye hizmet verebilirler ve danışmanlık yapabilirler.


"Endüstri Ürünleri Tasarımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları