Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ"— Sunum transkripti:

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ
TUBİTAK-BİDEB ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE BURS VE DESTEK PROĞRAMLARI Doç. Dr. Esvet Akbaş PDO Koordinatörü 2013

2 2229 - Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlik Destek Programı

3 Öğretmenlere yönelik bilim danışmanlığı, proje danışmanlığı ve olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretmenlerin eğitimine yönelik etkinlikler Bu program ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinden üstün başarı gösterenlerin bilimsel ve akademik performanslarının artırılması ve geleceğin bilim insanı ve araştırmacılarının yetişmesine katkı sağlamak için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler (*) alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan bilim kampları, teorik ve uygulamalı yaz ya da kış bilim okulları ve yarışmalar ile öğretmen ve öğrencilere yönelik girişimcilik ve yenilikçilik eğitim ve etkinliklerine destek programıdır.

4 astronomi ve uzay bilimleri, fizik, diğer ilişkili konular
DOĞA BİLİMLERİ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik ve diğer ilişkili alanlar Bilgisayar bilimleri ve ilişkili konular (sadece yazılım geliştirmesi; donanım geliştirmesi mühendislik alanları altında sınıflandırılmalıdır) Kimya bilimleri kimya, diğer ilişkili konular Biyoloji bilimleri (klinik ve veterinerlik bilimleri hariç) Biyoloji Botanik Bakteriyoloji Mikro biyoloji Zooloji Entomoloji Genetik Biyokimya Biyofizik ve diğer ilişkili bilimler Fiziki bilimler astronomi ve uzay bilimleri, fizik, diğer ilişkili konular Dünya ve ilişkili çevre bilimleri Jeoloji Jeofizik Mineraloji Fiziki coğrafya ve diğer jeobilimler Meteoroloji ve diğer iklimsel araştırmalar Deniz bilimleri Volkanoloji Palaekoloji Diğer ilişkili bilimler dahil diğer atmosferik bilimler

5 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ
İnşaat Mühendisliği Mimari mühendislik İnşaat bilimleri ve mühendisliği İnşaat mühendisliği Şehir ve yapı mühendisliği ve diğer ilişkili konular Elektrik mühendisliği Elektronik Haberleşme mühendisliği ve sistemleri Bilgisayar mühendisliği (sadece donanım) ve diğer ilişkili konular Diğer Mühendislik Bilimleri Kimya Havacılık ve uzay Mekanik Metalurji ve malzeme mühendisliği ve bunların uzmanlaşmış alt bölümleri Orman ürünleri Jeodezi Sınai kimya vb. gibi uygulamalı bilimler Gıda üretimi bilim ve teknolojisi Bilim dalları arası alanların uzmanlaşılmış teknolojileri sistem analizi, metalurji, madencilik, tekstil teknolojisi ve diğer ilişkili konular

6 TIBBİ BİLİMLER Klinik Tıp Anestezi Pediatri Obstetri ve jinekoloji Dahiliye Cerrahi Diş hekimliği Nöroloji Psikiyatri Radyoloji Terapi Otorinolarongoloji Oftalmoloji Temel Tıp Anatomi Sitoloji Fizyoloji Genetik, Eczacılık Farmakoloji Toksikoloji İmmünoloji ve immünohematoloji Klinik kimya Klinik mikrobiyoloji Patoloji Sağlık bilimleri Kamu sağlık hizmetleri Sosyal tıp Hijyen Hemşirelik Epidemoloji

7 TARIMSAL BİLİMLER Tarım Ormancılık Balıkçılık ve ilişkili bilimler Ziraat Hayvancılık Balıkçılık Bahçecilik ve diğer ilişkili konular Veterinerlik

8 SOSYAL BİLİMLER Psikoloji Ekonomi Eğitim bilimleri
Diğer Sosyal Bilimler Antropoloji (sosyal ve kültürel) ve etnoloji Demografi Coğrafya (beşeri, ekonomik, sosyal) Şehir planlaması ve kırsal planlama Yönetim Hukuk Dilbilimi Siyasal bilimler Sosyoloji Organizasyon ve yöntemler Çeşitli sosyal bilimler ve bu gruptaki çeşitli konulara ilişkin bilim dalları arası yöntembilimsel ve tarihsel BT faaliyetleri. Fiziksel antropoloji, Fiziksel coğrafya ve psikofizyoloji normalde doğal bilimlerle sınıflandırılmalıdır.

9 BEŞERİ BİLİMLER Tarih Tarih öncesi ve tarih Yan tarih bilim dallarıyla birlikte tarih Arkeoloji Sikke bilimi Paleografi Jenoloji Diğer Beşeri Bilimler Felsefe (bilim ve teknoloji tarihi de dahil) Sanat tarihi, Müzik bilimi, Bu gruptaki konular ile ilgili yöntembilimsel, tarihi ve diğer BT faaliyetleri.

10 Destek Kapsamı DESTEK VERİLECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER Temel ve uygulamalı bilimler (Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik) alanlarında ortaöğretim öğrencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin eğitimine yönelik etkinlikler   İlk ve Ortaöğretim öğrencileri ile Lisans öğrencilerinden üstün başarı gösterenlerin temel ve uygulamalı bilimlerde (Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik) çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan bilim kampları, teorik ve uygulamalı yaz ya da kış bilim okulları   İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik düzenlenen bilimsel araştırma projesi yürütebilme ve bu konuda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bilim danışmanlığı yapabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar   Hizmet içi eğitimler bu programın kapsamı dışındadır. ETKİNLİK SÜRESİ Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç haftayı geçemez.

11 Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları
Kararlaştırılan destek, bilimsel etkinlik düzenleme komitesi adına sorumlu olan bilimsel etkinliğin koordinatörüne, bilimsel etkinliğin başlamasından en erken bir ay önce talep ettiği takdirde önceden ödeme yapılabilir

12 Başvuru Tarihleri BAŞVURU DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ I. Dönem
: 15 Mart 2013 II. Dönem : 13 Eylül 2013 Başvurular internet üzerinden; adresine yapıldıktan sonra, sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, eklenecek belgelerle birlikte online başvuru formu ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına (BİDEB) göndermesi gerekmektedir.

13 Program hakkında detaylı bilgi

14 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

15 “TÜBİTAK Bilim Fuarları”, 5-12
“TÜBİTAK Bilim Fuarları”, sınıfta okumakta olan öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

16 TÜBİTAK Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır:
Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması, Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması, Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması, Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.

17 Son Başvuru Tarihi 20 Aralık 2013!
TÜBİTAK Bilim Fuarları, Eğitim-Öğretim yılı için 1 Şubat-20 Mayıs 2014tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim-Öğretim yılında toplam 1000okulda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmesi hedeflenmekte olup her il için belirli sayıda asil ve yedek kontenjan ayrılmıştır. Başvurular 18 Kasım - 20 Aralık 2013tarihleri arasında bilimiz.tubitak.gov.tradresi üzerinden alınacaktır.

18 Program hakkında detaylı bilgi

19 Ortaokul Matematik Olimpiyatı

20 Ortaokula devam etmekte olan öğrencileri, matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek ve katkı sağlamak için Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı düzenlenmektedir.

21 Kimler Başvurabilir Matematik dalında yapılacak sınavlara 5., 6, 7. ve 8. sınıflarında okuyan  başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince seçilecek en çok  10 öğrenci katılabilecektir. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatına,  başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Sınav iki aşamalı yapılmaktadır. 1. Aşama MEB 2. aşama ise TÜBİTAK-BİDEB tarafından yapılmaktadır.

22 Başvuru Tarihleri 18 Şubat - 08 Mart 2014
08 Mart 2014 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

23 Ödüller İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren 24 öğrenciye madalya ve başarı belgesi, madalya alan öğrencilerin öğretmenlerine ise takdir belgesi  verilir. Sınava katılan tüm okullara katılım belgesi verilir.   İlgili Komitece öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen öğrenciler, öğretim yılı yarıyıl tatilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Okuluna davet edilir.   Madalya alan öğrencilerden Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılmak için yaşı uygun olanlar, 2014 ilkbaharında yapılacak olan Genç Balkan Matematik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı’na çağrılacaklardır. (Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılacak öğrencilerin, Olimpiyat sınavının yapılacağı gün 15,5 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.)

24 Program hakkında detaylı bilgi

25 Ulusal Bilim Olimpiyatları

26 Liseler (son sınıflar hariç) ve ortaokulların 8
Liseler (son sınıflar hariç)  ve ortaokulların 8. sınıfına devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini desteklemek ve katkı sağlamak için Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir. 

27 Kimler Başvurabilir Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, her lise, başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek her dalda en çok  10’ar öğrenci ile  2012 yılında ikinci aşama sınavlarına katılmış olan öğrencileri için başvuru yapabilir.  Ortaokullar da bu sınavlara, Matematik dışında kalan dallarda (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) 8. sınıfa devam etmekte olan başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek en çok 2 öğrenci ile katılabilirler.   Bu sınavlara katılmak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarından önerilecek lise öğrencilerinin, lisenin son yılında olmamaları gerekmektedir. Matematik dalında önerilecek öğrencilerin en az 3’ü  lisenin 1. veya 2.  yılında olmalıdır.

28 Sınav Tarihi Ve Yeri Sınavların yer, tarih ve saatleri,  öğrenilebilir. Sınav Yöntemi Sınavlar iki aşamalı olarak yapılır.  Birinci Aşaması MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce, İkinci Aşaması ise TÜBİTAK - BİDEB tarafından Ankara’da yapılır.

29 Ödüller İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü, başarı belgesi ve madalya verilir. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya özgü olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanırlar. Ortaöğretim öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler  Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında desteklenirler. Sınavlara katılan tüm okullara katılım belgesi, verilir. ayrıca madalya alan öğrencilere katkısı olan öğretmenlere takdir belgesi verilir.  

30 Program hakkında detaylı bilgi

31 Uluslararası Bilim Olimpiyatları

32 Uluslararası Bilim Olimpiyatları ortaöğretim öğrencilerini fen bilimleri alanında çalışmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla her yıl farklı ülkelerde beş ayrı branşta (Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve Biyoloji)  düzenlenmektedir. Ülkemizi bu olimpiyatlarda temsil edecek olan ekipler TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından seçilmekte ve hazırlanmaktadır. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etme başarısını gösteren öğrenciler LGS'ye girdikleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere uluslararası yarışmada aldıkları derecelerle orantılı olarak ek katsayı uygulamasından; bu olimpiyatlarda altın, gümüş veya bronz madalya kazananlar ise devlet üniversitelerinin ilgili bölümlerine sınavsız geçiş hakkından yararlanırlar. Öğrenciler aynı zamanda TÜBİTAK yurt içi lisans bursiyeri olmaya hak kazanır ve aldıkları derece ile orantılı olarak para ödülü kazanırlar. 

33 Kimler Katılabilir 2203 Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programının direkt başvurusu bulunmamaktadır. Bu program kapsamında yetiştirilen öğrenciler Ulusal Bilim Olimpiyatları ve İlköğretim Matematik Olimpiyatları çerçevesinde Nisan ayında yapılan birinci aşama sınavı sonucunda belli başarı düzeyi gösteren öğrencilerdir

34 Olimpiyat takımlarına, Ulusal Bilim Olimpiyatları ve devamında TUBİTAK’ın desteklediği yaz ve kış okulları, seçme sınavları ve hazırlık kamplarından oluşan uzun bir program çerçevesinde hazırlanmaktadır. 1. ADIM: 1. AŞAMA SINAVI 2. ADIM: YAZ OKULU 3. ADIM: İKİNCİ AŞAMA SINAVI 4. ADIM: KIŞ OKULU 5. ADIM: TAKIM SEÇME SINAVLARI 6. ADIM: TAKIM KAMPLARI 7.ADIM: ULUSLARARASI OLİMPİYATLARA KATILIM

35 Ödüller Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına Katılan Öğrenciler Nelere Hak Kazanıyor? Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılan ve madalya alan öğrencilere verilen üç ayrı destek bulunmaktadır. İlk destek; Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) verilen ek katsayı ve doğrudan yerleştirme uygulamalarıdır. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden her öğrenci LYS’ye girdikleri ilk yılda ek katsayı uygulamasından faydalanır.  Bu katsayı madalya alan öğrenciler için madalyalarının derecesi oranında yükselir. Bunun yanında madalya alan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere devlet üniversitelerinin tıp, fen ve mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlere sınavsız doğrudan yerleştirilme hakkına sahiptir.

36 İkinci olarak, Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına ülkemizi temsil eden her öğrenci 2205 kodlu TÜBİTAK BİDEB Yurtiçi Lisans Burs Programından yararlanmaktadır. Program kapsamında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden öğrencilere aylık1.000 TL burs verilmektedir.   

37 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden öğrencilere sağlanan son destek ise maddi ödüllerdir. Öğrenciler uluslararası yarışmadan ödül ile döndükleri takdirde TÜBİTAK Teşvik Ödülünden yararlanırlar. Teşvik Ödülünün değeri 2012 yılında iki katına çıkarılmıştır.

38 Ödül Miktarları Altın Madalya 20.000 TL Gümüş Madalya 16.000 TL
Bronz Madalya TL Mansiyon 8.000 TL

39 Program hakkında detaylı bilgi

40 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
  TEŞEKKÜRLER… Doç. Dr. Esvet Akbaş Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Proje Destek Ofisi Koordinatörü


"YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları