Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ"— Sunum transkripti:

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ
TÜBİTAK/BİDEB ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (2013) Doç. Dr. Esvet Akbaş PDO Koordinatörü 2013

2 TÜBİTAK/BİDEB nedir?

3 BİDEB’in GÖREVLERİ Bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, Öğrenim sırasında ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek ve bu amaçla burslar vermek, Yarışmalar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

4 BİDEB (BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI) BİDEB, bilim ve teknoloji üretebilen; ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, bilim insanlarının sayı ve niteliğinin artmasına yardımcı olmak amacıyla, bu kesime yönelik destekleyici ve teşvik edici çeşitli programları ve etkinlikleri yürüten TÜBİTAK birimidir.

5 A. BİDEB DESTEK PROGRAMLARI
İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR B. YURT İÇİ BURSLAR MÜDÜRLÜĞÜ BURS PROGRAMLARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILARI DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR C. YURT DIŞI BURSLAR MÜDÜRLÜĞÜ BURS PROGRAMLARI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR ULUSLARARASI BİLİMSEL ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR

6 LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİDEB DESTEK PROGRAMI
2209 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Üniversitelerde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler (*) alanlarıyla ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla; A) Yurt içinde yapacakları araştırma projelerine, B) Yurt içinde üniversitelerce düzenlenecek olan proje yarışmalarına, C) Uluslararası proje yarışmalarına katılması uygun görülen projelere, kısmi destek sağlanmaktadır.

7 2209 YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ:
DÖNEM 1: Üniversitelerin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarıyla(*) ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencileri, hazırladıkları araştırma projesinin desteklenmesi için başvurabilirler.

8 astronomi ve uzay bilimleri, fizik, diğer ilişkili konular
DOĞA BİLİMLERİ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik ve diğer ilişkili alanlar Bilgisayar bilimleri ve ilişkili konular (sadece yazılım geliştirmesi; donanım geliştirmesi mühendislik alanları altında sınıflandırılmalıdır) Kimya bilimleri kimya, diğer ilişkili konular Biyoloji bilimleri (klinik ve veterinerlik bilimleri hariç) Biyoloji Botanik Bakteriyoloji Mikro biyoloji Zooloji Entomoloji Genetik Biyokimya Biyofizik ve diğer ilişkili bilimler Fiziki bilimler astronomi ve uzay bilimleri, fizik, diğer ilişkili konular Dünya ve ilişkili çevre bilimleri Jeoloji Jeofizik Mineraloji Fiziki coğrafya ve diğer jeobilimler Meteoroloji ve diğer iklimsel araştırmalar Deniz bilimleri Volkanoloji Palaekoloji Diğer ilişkili bilimler dahil diğer atmosferik bilimler

9 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ
İnşaat Mühendisliği Mimari mühendislik İnşaat bilimleri ve mühendisliği İnşaat mühendisliği Şehir ve yapı mühendisliği ve diğer ilişkili konular Elektrik mühendisliği Elektronik Haberleşme mühendisliği ve sistemleri Bilgisayar mühendisliği (sadece donanım) ve diğer ilişkili konular Diğer Mühendislik Bilimleri Kimya Havacılık ve uzay Mekanik Metalurji ve malzeme mühendisliği ve bunların uzmanlaşmış alt bölümleri Orman ürünleri Jeodezi Sınai kimya vb. gibi uygulamalı bilimler Gıda üretimi bilim ve teknolojisi Bilim dalları arası alanların uzmanlaşılmış teknolojileri sistem analizi, metalurji, madencilik, tekstil teknolojisi ve diğer ilişkili konular

10 TIBBİ BİLİMLER Klinik Tıp Anestezi Pediatri Obstetri ve jinekoloji Dahiliye Cerrahi Diş hekimliği Nöroloji Psikiyatri Radyoloji Terapi Otorinolarongoloji Oftalmoloji Temel Tıp Anatomi Sitoloji Fizyoloji Genetik, Eczacılık Farmakoloji Toksikoloji İmmünoloji ve immünohematoloji Klinik kimya Klinik mikrobiyoloji Patoloji Sağlık bilimleri Kamu sağlık hizmetleri Sosyal tıp Hijyen Hemşirelik Epidemoloji

11 TARIMSAL BİLİMLER Tarım Ormancılık Balıkçılık ve ilişkili bilimler Ziraat Hayvancılık Balıkçılık Bahçecilik ve diğer ilişkili konular Veterinerlik

12 SOSYAL BİLİMLER Psikoloji Ekonomi Eğitim bilimleri
Diğer Sosyal Bilimler Antropoloji (sosyal ve kültürel) ve etnoloji Demografi Coğrafya (beşeri, ekonomik, sosyal) Şehir planlaması ve kırsal planlama Yönetim Hukuk Dilbilimi Siyasal bilimler Sosyoloji Organizasyon ve yöntemler Çeşitli sosyal bilimler ve bu gruptaki çeşitli konulara ilişkin bilim dalları arası yöntembilimsel ve tarihsel BT faaliyetleri. Fiziksel antropoloji, Fiziksel coğrafya ve psikofizyoloji normalde doğal bilimlerle sınıflandırılmalıdır.

13 BEŞERİ BİLİMLER Tarih Tarih öncesi ve tarih Yan tarih bilim dallarıyla birlikte tarih Arkeoloji Sikke bilimi Paleografi Jenoloji Diğer Beşeri Bilimler Felsefe (bilim ve teknoloji tarihi de dahil) Sanat tarihi, Müzik bilimi, Bu gruptaki konular ile ilgili yöntembilimsel, tarihi ve diğer BT faaliyetleri.

14 BAŞVURU KOŞULLARI T.C. vatandaşı olmak. Proje yürütücüsü olmak,
Üniversitede kayıtlı öğrenci olmak, Lisans eğitiminin son sınıfında olmamak,(I. Sınıflarda başvurabilir). Danışman bir hocanın rehberliğinde projeyi yapacak olmak, Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak, Daha önceki proje başvurusu desteklendiyse, bu projeyi tamamlamış olmak, Bir danışmanın rehberlik ettiği projelerden sadece bir tanesi desteklenebilir.

15 DESTEK SÜRESİ VE MİKTARLARI
Projeler en çok bir yıllık süre boyunca desteklenir. Destek süresince öğrencinin/öğrencilerin, lisans öğrenimine devam ediyor olması gerekir. Takım projeleri de bu kapsamda desteklenir. Projede görev alan diğer öğrenciler proje ortakları olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu proje yürütücüsüdür. Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz

16 2013 yılı için öngörülen destek miktarı proje başına en çok 2. 500
2013 yılı için öngörülen destek miktarı proje başına en çok TL’dir. Proje için çıkan destek miktarı TÜBİTAK adına alınmış fatura karşılığı (kasa fişi ve makbuz kabul edilmez) sarf malzemesi, kırtasiye malzemesi, ulaşım (şehirlerarası otobüs bileti, benzin fişi veya araç kiralama faturası) ve analiz bedeli gibi proje giderleri için kullanılabilir.

17 Alet edevat, parça alımı dışındaki demirbaş alımı kesinlikle kabul edilmez.
Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

18 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
Proje önerisi (kaynak araştırması dahil) (proje önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır), Çalışma planı (çalışma planı formu web sayfasında yer almaktadır), Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı, Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerle ilgili projeler için üniversitelerin Etik Kurulundan alınacak yazı, Proje yürütücüsü öğrencinin, varsa danışmanından, yoksa aynı konuda çalışan bir öğretim üyesinden alacağı bir referans mektubu, Proje yürütücüsü öğrencinin özgeçmişi, Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript), Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır) BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

19 NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

20 Başvurular internet üzerinden TÜBİTAK ana sayfadan ve ya
adresine yapıldıktan sonra, başvuru formu ve eklerinin bulunduğu bir asıl dosyanın son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB'e ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.

21 BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ I. Dönem (*)
: 18 Şubat - 22 Mart 20.. (Seçilen projeler 1 Eylül 20.. tarihinden itibaren desteklenmeye başlanacaktır.) II. Dönem : 16 Eylül - 14 Ekim  20.. (Seçilen projeler 1 Ocak 20... tarihinden itibaren desteklenmeye başlanacaktır.) (*) Programın 1. dönemine son sınıflar başvuru yapamaz.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 2013 I. DÖNEM

33 Örnek proje 2209_a_proje_onerisi_formati (1).doc

34 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
  TEŞEKKÜRLER… Doç. Dr. Esvet Akbaş Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Proje Destek Ofisi Koordinatörü


"YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları