Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ KURMA SÜRECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ KURMA SÜRECİ."— Sunum transkripti:

1 İŞ KURMA SÜRECİ

2 İş Kurma Sürecinde Cevapları Aranan Sorular
Ne üretilecek? Nasıl Üretilecek? Nerede ve ne zaman ? Üretim kaynakları neler? Maliyet? Hedef kitle? Rakipler? Ürün/hizmetin temel başarı kriteri nedir? Talep durumu? Fayda/ maliyet analizi sonuçları nasıl olmalı? Mevcut bir işletmeyi devralmak mı? Yoksa yeni bir işletme kurmak mı? Bireysel mi? Ortak mı? Girişimcinin özelliklerine uygun mu?

3 İş Kurma Sürecinin Aşamaları
İŞ KURMA MOTİVASYONU İŞ FİKRİ SWOT ANALİZİ ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLAMAK ÖN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİRLİK (FİZİBİLİTE) ANALİZİ İŞ PLANI HAZIRLAMAK İŞİ KURMAK İŞİ GELİŞTİRMEK

4 1. İŞ KURMA MOTİVASYONU İnsanın bir davranışta bulunmasını sağlar.
Yönlendirici bir güçtür. Güç ve enerji sağlar.

5 Zorlukları yenmek, dayanma ve direnme azmi göstermek için motivasyon gereklidir.

6 Kişi İşi Kurarken; Kendi kendinin patronu olmak,
Mevcut iş seçeneklerinin verebileceği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği, Kendi hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması,

7 Bağımsız ya da esnek çalışma ortamına sahip olmak,
Manevi tatmin sağlama çabası, İş fırsatlarını değerlendirme isteği olabilir.

8 Ülkemizde Ücretli Çalışanların Kendi İşini Kurma İstekleri Hangi Faktörlere Dayanmaktadır?
% 23 Gerçekleştirmek istedikleri hayalleri olması Bağımsız çalışma isteği % 15 Çalışmalarının maddi/manevi karşılığını alamamaları % 7 Yetki ve sorumluluklarının kısıtlı olması % 6 Mevcut işyerlerinde ilerleme olanağı bulunmaması % 4 Mevcut şirketin alanında ondan daha başarılı olacağına inanmak Sektörde çalışmak isteyeceği daha iyi bir firma bulunmaması

9 2. İŞ FİKRİ Girişimcinin başarılı iş fikri oluşturması; iş deneyimine, ustalığına, beceri ve yetenek düzeyine bağlıdır. Çevredeki fırsatları değerlendirerek iş fikri oluşturmalıdır.

10 İş fikri oluştururken işin türünü belirlemek gerekir.
ÜRETİM HİZMET TİCARET İthal edilen ürünler Büyüme olanakları Rekabet durumu nedir? Küreselleşmenin etkisi Doyuma ulaşmış alanların olmaması Risk yüksek mi? İç ve dış piyasa satış imkanları Fayda/maliyet analizi Yoğun beceri gerektiren bir iş mi? Fayda/ maliyet analizi Farklılaşmaya gitme olanağı var mı?

11 İş Fikri Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Aşamalar
Pazar araştırması ve talep tahmini Girdi kaynakları, arz ve fiyat durumu, Üretim için gerekli diğer kaynaklar Toplam maliyet,

12 Sabit yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı,
Toplam finansman ihtiyacı ve nereden karşılanacağı, Satış fiyatı ve miktarlarının tahmini Satışın nasıl gerçekleştirileceği, İşin yasal çerçevesinin ne olacağıdır.

13 3. SWOT ANALİZİ İç ve dış çevrenin değerlendirilmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir.

14 GÜÇLÜ YÖNLER Avantajlarınız neler ?
Neleri diğerlerinden daha iyi yapıyorsunuz ? Fikri hayata geçirmede hangi tip özgün veya düşük maliyetli kaynaklara sahipsiniz ? Pazardaki rakipler hangi yönünüzün güçlü olduğunuzu düşünüyor ?

15 ZAYIF YÖNLER Geliştirmeniz gereken yönler nelerdir?
Hangi durumlardan kaçınmamız gerekir ? Pazardaki rakipler hangi yönlerinizin zayıf görüyor ?

16 FIRSATLAR Sizi bekleyen iyi fırsatlar nelerdir ?
Pazardaki hangi eğilimlerden haberdarsınız ? Teknolojideki son değişimlerden nasıl faydalana-bilirsiniz ? Kurallardaki son değişimlerden nasıl faydalana-bilirsiniz ? Güçlü yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz ? Zayıf yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz ?

17 TEHDİTLER Önünüzde hangi engeller var ? Rakipleriniz ne yapıyor ?
Teknolojideki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor ? Kurallardaki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor ? Güçlü yönleriniz tehdide dönüşebilir mi ? Zayıf yönleriniz tehdide dönüşebilir mi?

18 4. ÇALIŞMA PROGRAMI Başarılı ve etkin bir çalışma programının hazırlanabilmesi için iş kurma sürecinin tamamını içeren bir çalışma programının hazırlanması ve süreç boyunca bu programın geliştirilmesi gerekir.

19 5. İŞ FİKRİNİN ÖN DEĞERLENDİRMESİ
Karlılık veya gerçekleştirilme oranı düşük iş fikirlerinin hayata geçirilmesini engeller. Zaman ve mali kaynakların israfı önlenmiş olur. Alternatif iş fikirlerinin hangisinin seçileceği konusunda yardımcı olur.

20 Girişimcinin üstesinden gelemeyecek alanlara yönelmesini engeller.
Girişimcinin kişisel yetenek, beceri ve kişisel özelliklerinin yanında, mali ve finansal yetenekleri itibariyle girişilecek iş için uygun olup olmadığını denetleme imkanı verir.

21 6. FİZİBİLİTE ARAŞTIRMASI
Doğru karar verebilmek, En uygun seçimin yapılabilmesi, Karlılık ve verimlilik açısından ön eleme sağlar. En karlı yatırımının seçimini sağlamaktadır.

22 Kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması düşünülen yatırımla ilgili teknik, ekonomik, hukuki ve finansal bilgilerin toplanarak sistemli bir biçimde sunulmasıdır.

23 Ekonomik Analiz Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve karlı olup olmadığının araştırır. Pazar araştırması ve talep tahmini, İşletme büyüklüğünün ve kapasitenin belirlenmesi, İşletmenin kuruluş yerinin seçimi

24 Toplumsal verilerin araştırılması;
Seçilen hedef bölge için nüfus ve nüfus artışı, Göç oranları, ortalama aile büyüklüğü, Nüfus yaş grupları dağılımı, Çalışsan nüfus düzeyi, İş ve meslek gruplarının dağılımı, Sektörlerin gelişme eğilimleri Bölgenin toplam gayri safi yurt içi hasılası.

25 Teknik Analiz Uygun teknolojinin seçilerek gerekli sabit sermaye miktarlarının tahmin edilmesidir. İşletmenin kurulacağı arazinin seçilmesi, Üretimde kullanılacak teknolojinin seçilmesi, Kullanılacak makinelerin etüdü ve seçilmesi, Hammadde ve yardımcı malzeme etütleri ve seçimi, Donatım araçlarının seçimi.

26 Finansal Analiz İşletmenin kurulması için gerekli olan fon miktarının hesaplanması, Zaman ve faiz itibariyle en uygun biçimde karşılanması, İşletmenin gelir ve gider tahminleri, İşletmenin karlılık durumu ile ilgili analizleri kapsar.

27 Bazı Gider Kalemleri; Etüt ve proje giderleri,
Patent ve Know-how (teknik bilgi) giderleri, Arazi bedeli ve inşaat işlerine ilişkin giderler, Ulaştırma yatırımları, Demirbaş ve taşıt alımları, Beklenmeyen giderler ve faizler.

28 Hukuksal Analiz Hukuki yapının seçimi, kuruluş ve üretim için gerekli izinlerin alınması gibi konuları içerir. Patent, teknik bilgi, lisans, Mali sorumluluklar, vergilenmedeki farklılıklar, kredi sağlama olanakları gibi konularda inceleme yapılır.

29 7. İŞ PLANI HAZIRLAMAK Kurulması tasarlanan işin ayrıntılarını gösteren bir plandır. Neyin, ne zaman, nasıl yapılacağını ve bunu kimin yapacağını özetleyen bir çerçevedir. Amacı; girişimci ve iş fikri ile ilgili genel bir bilgi vermektir.

30 İş planları, iş görenin konuya yaklaşımını profesyonelliğini, işi ne kadar iyi bildiğini, risklere ve fırsatlara ne kadar hazırlıklı olduğunu yansıtır.

31 Yararları; Yol haritasıdır.
İşi kurmadan önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasını sağlar. Banka ve finans kurumuna yardım için gerekli bir belgedir. İşin daha kolay kavranmasını sağlar. Yönetim ve kontrol aracıdır. Olası engellerin öngörülmesini sağlar.

32 Başarılı Bir İş Planının İçeriği;
Girişimin özellikleri, amaç ve hedefleri, Kurulacak işin özellikleri,yasal yapısı, Hedeflediği piyasanın özellikleri, Uygulanacak satış ve pazarlama çalışmaları, Ürün veya hizmet üretimi için uygulanacak süreçleri,

33 İşletme sisteminin teknik yapısı,
İşletme örgütünün gerekli idari süreçler ve örgüt yapısı, İşletmenin tahmini üretim ve satış planları, İşletmenin finansal yapısı.


"İŞ KURMA SÜRECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları