Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. Personel Bulma ve/veya Personel Seçme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. Personel Bulma ve/veya Personel Seçme"— Sunum transkripti:

1 4. Personel Bulma ve/veya Personel Seçme
Personel ihtiyacını basit yöntemlerle araştırarak karşılama veya daha karmaşık seçim prosedürleriyle sağlama

2 Ders Planı Personel Bulma Personel Seçimi Personelin İşe Başlatılması
Sürecin Aşamaları (işletme içinden veya dışından) Bulma İşlevini Etkileyen Faktörler Bulma Yöntemleri İşletmenin ve işin adaylara tanıtımı Personel Seçimi Seçme İşlevini Etkileyen Faktörler Seçme Yöntemleri Personelin İşe Başlatılması Gerekli Belgeler Uyumlaştırma Eğitimi

3 Personel Bulma ve Seçme -1
“Personel Bulma”, “Personel Seçme” olgusundan farklıdır. Personel bulma sürecinde uygun adaylar açık veya örtülü bir şekilde piyasadan araştırılır. Uygun adaylar bulunarak kendilerine teklif götürülür ve örgüte başvurmaları ve form doldurmaları için ikna edilmeye çalışılır. Personel seçme sürecinde ise nitelikleri iyi bilinmeyen çok sayıda başvuruyu değerlendirmek için adaylara belirli testler uygulanarak in iyileri belirlenmeye çalışılır. Personel seçme sürecinde kişiler hakkında ön araştırma yapılmaz.

4 Personel Bulma ve Seçme -2
Personel bulmada tek bir aday üzerinde durulmaz. İyi olduğu düşünülen tüm adayların örgüte başvurarak havuzda bulunmaları ve değerlendirme havuzunda yer almaları sağlanmaya çalışılır. Daha sonra bunlardan en iyisi tercih edilir. Tercihte de bir seçme olgusu vardır, fakat bu seçme, test ve ölçümlere dayanmaz. Personel bulma olumlu bir süreçtir. Adaylar negatif duygulara sahip olmazlar. Personel seçme olgusu ise adaylarda kaygı ve endişe yaratır.

5 Personel Bulma ve Seçme -3
Personel bulmada, uygun adayın araştırılması, bulunması ve örgütü başvurması için teşvik edilmesi söz konusudur. Bu kişilerle işe başvurdukları için “iş sözleşmesi” yapılmaz. Başvuruları uygun adaylar havuzuna alınır. Formları özel bir dosyada saklanır. Başvurunun kabul edilmesi, adayın uygun şartlarda “düşünülebileceği” anlamına gelir. Düşünülmeyen adaylar havuza alınmaz. Başvuru formları iptal edilir. Personel Seçmede, süreç tamamlandıktan sonra seçilen kişilerle iş sözleşmesi yapılır.

6 Personel Bulma: Sürecin Aşamaları
Açık pozisyonlar hangileridir belirlenir İş analizi ve iş tanımlarının güncellenmesi sağlanır. Bu kişilerin nereden ve nasıl sağlanacağı belirlenir. İşletme içinden veya dışından olabilir İşletme dışından kişilere işletmenin ve işin çekiciliği anlatılarak ikna süreci başlatılır. Başvuru formu doldurtulur Form “Potansiyel Adaylar” dosyasına alınır. Adaya “havuza alındığı, ilerideki şartlara ve duruma göre karar verileceği” bildirilir. Kesin iş garantisi verilmez.

7 Personel Bulma: Süreci Etkileyen Faktörler
Örgütün personel politikaları: Ücret düzeyi, iş güvencesi, sendikalaşma. İşgücü Planları: İK ihtiyaç planlaması var mı? Hazırlıklı mı? Yaşanan Deneyimler: Süreç daha önce başarılı sonuçlar vermiş midir? İşin Özellikleri: İşin prestijli olup olmadığı, çalışma koşulları, ücreti, algısal değerlendirme Çevre Koşulları: Rakip işletmelerin durumu, alternatif işler, işin eve uzaklığı, işletmenin çevresinden gelen kısıtlamalar

8 Personel Bulma: Yöntemleri
İç kaynaklardan bulma Transfer (yer değiştirme), terfi, tenzil İnformel araştırmada birim yöneticileri inceleme yapar Açık başvuru yöntemiyle boş pozisyon ilan edilir Dış kaynaklardan bulma Gazete, dergi, internet ilanları Kişisel başvuruları alma ve değerlendirme** Çalışan personel tarafından önerilen ** İş kurumu ve danışmanlık şirketlerinden yararlanma Eğitim kurumlarında, meslek odalarında ve bu kurumların sitelerinde duyurma

9 Personel Bulma: Adayların Soruları
İşin yapılacağı yer ve işin yapılış biçimi İşin gerektirdiği beceriler, sertifika ve lisanslar Ücret, ikramiye Görev ve sorumluluklar Firmanın konumu, gücü, büyüklüğü, kurumsallaşma derecesi İstenen deneyim düzeyi Aranılan kişisel özellikler Geleceğe ilişkin beklentiler Firmanın ulaşım kolaylığı sağlayıp sağlamadığı Ücret dışı imkanların neler olduğu Fazla mesai yapma durumu Çalışma unvanı ve hangi birimde istihdam edilebileceği

10 Personel Bulma İşletmenin ve İşin Adaylara Tanıtımı
Sürekli iletişim halinde bulunma, başvuru formlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin sağlıklı ve doğru bilgileri verme Örgütün, işletmenin veya kurumun adaya cazip gösterilmesi, kurumlaşma vurgusu Adaylara ilk kademe ve üst düzey yöneticilerin tanıtılması ve güven oluşturulması Aday bulmak için görevlendirilen personelin adayların bilgilendirilmesi, olumlu yaklaşma, ilgi gösterme, objektif yaklaşma ve ikna edilmeleri konusunda eğitilmeleri İşletmenin ve işin adaylara gerçekçi bir şekilde tanıtılması İş ortamının gezdirilmesi, broşür ve video verilmesi Üst düzey yöneticinin yüz yüze görüşme yapması.

11 Personel Seçme Seçme Nedir? Seçme işlevini etkileyen faktörler
Açık olan bir pozisyon için başvuran çok sayıdaki aday arasından işin gereklerine en uygun özellikte olanının tercih edilerek alınmasıdır. Seçme işlevini etkileyen faktörler İşgücü planları (işletme içinden mi işletme dışından mı) iş analizleri, performans değerlemeleri, ahlaki değerler

12 Personel Seçme Yöntemleri
Biyografik Yöntemler Başvuru formları Biyografik Envanterler Psikolojik Testler Benzetim Yoluyla Seçim Yöntemi Birikmiş İşler Tekniği Lidersiz Grup tartışmaları Mülakat yöntemi Referans ve tavsiye mektupları

13 Seçilen Personelin İşe Başlatılması
Gerekli belgeler (Sağlık raporu, fotoğraf, sertifikalar, diplomalar, diğer resmi belgeler) Hizmet sözleşmesinin imzalanması Oryantasyon dosyasının verilmesi Oryantasyon görevlisiyle tanıştırılması Personel Planının verilmesi Çalışma masasının veya işyerinin hazırlanması Gerekli araç-gereç, malzeme ve iş elbiselerinin verilmesi Telefon, bilgisayar, yazıcı düzenlemelerinin yapılması


"4. Personel Bulma ve/veya Personel Seçme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları