Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gönülsüz Yeniden Yerleşim 0P 4.12: Finansal Aracılar ve Yeniden Yerleşim Planlama Araçları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gönülsüz Yeniden Yerleşim 0P 4.12: Finansal Aracılar ve Yeniden Yerleşim Planlama Araçları."— Sunum transkripti:

1 Gönülsüz Yeniden Yerleşim 0P 4.12: Finansal Aracılar ve Yeniden Yerleşim Planlama Araçları

2 Yeniden Yerleşime Genel Bakış OP 4.12 finansal aracıların ne yapmasını gerektiriyor? OP 4.12 finansal aracıların ne yapmasını gerektiriyor? Yeniden yerleşim planlamasının amaçları neler? Yeniden yerleşim planlamasının amaçları neler? Türkiye’deki projelerde hangi spesifik ve tekrarlayan sorunlara dikkat edilmesi gerekiyor? Türkiye’deki projelerde hangi spesifik ve tekrarlayan sorunlara dikkat edilmesi gerekiyor? Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) nedir ve nelerin yapılmasını gerektirir? Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) nedir ve nelerin yapılmasını gerektirir? Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi (YYPÇ) nedir ve nelerin yapılmasını gerektirir? Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi (YYPÇ) nedir ve nelerin yapılmasını gerektirir?

3 Finansal Aracıların Rolü Bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi hazırlamak ve Banka ile üzerinde anlaşmaya varmak Bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi hazırlamak ve Banka ile üzerinde anlaşmaya varmak Önerilen tüm ikraz faaliyetlerini arazi edinimi ve ilgili yeniden yerleşim etkileri için taramak Önerilen tüm ikraz faaliyetlerini arazi edinimi ve ilgili yeniden yerleşim etkileri için taramak Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesinin gerekmediğinin düşünülmesi halinde, yasal dokümanlar etkilerin gerçekleşmesi halinde uyumu gerektirir Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesinin gerekmediğinin düşünülmesi halinde, yasal dokümanlar etkilerin gerçekleşmesi halinde uyumu gerektirir İlgili etkileri içeren tüm projeler için, finansmanın kabulünden önce bir yeniden yerleşim planının Banka tarafından onayı gerekir İlgili etkileri içeren tüm projeler için, finansmanın kabulünden önce bir yeniden yerleşim planının Banka tarafından onayı gerekir

4 Onay Yetkisinin Finansal Aracılara Verilmesi Banka yeniden yerleşim planlarını inceleme ve onaylama yetkisini Finansal Aracılara yazılı olarak verebilir Banka yeniden yerleşim planlarını inceleme ve onaylama yetkisini Finansal Aracılara yazılı olarak verebilir Planları incelemek ve uygulamada politika tutarlılığını sağlama kapasitesinin mevcut olduğunun gösterilmesi gerekir Planları incelemek ve uygulamada politika tutarlılığını sağlama kapasitesinin mevcut olduğunun gösterilmesi gerekir Yetkilendirme hukuki dokümanlar ile yapılır ve inceleme sürecinin yetersiz olması halinde Banka’ya başvurulur Yetkilendirme hukuki dokümanlar ile yapılır ve inceleme sürecinin yetersiz olması halinde Banka’ya başvurulur Banka etki azaltma önlemlerinin uygulanması için düzenlemeler ve kaynak sağlar Banka etki azaltma önlemlerinin uygulanması için düzenlemeler ve kaynak sağlar Yeniden yerleşim planları sonradan Banka incelemesi gerektirir Yeniden yerleşim planları sonradan Banka incelemesi gerektirir Uygulama Banka denetlemesine tabidir Uygulama Banka denetlemesine tabidir

5 Kilit Planlama Amaçları Önlemek, en aza indirmek veya azaltmak için olumsuz etkileri tespit etmek Önlemek, en aza indirmek veya azaltmak için olumsuz etkileri tespit etmek Etkilenen insanların gelirlerini ve yaşam standartlarını iyileştirmelerine veya en azından eski düzeylerine getirmelerine yardımcı olmak Etkilenen insanların gelirlerini ve yaşam standartlarını iyileştirmelerine veya en azından eski düzeylerine getirmelerine yardımcı olmak Etki azaltma önlemlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri ve kaynakları sağlamak Etki azaltma önlemlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri ve kaynakları sağlamak Etkilenen insanlara yönelik risklerin azaltılması, aynı zamanda borçluya ve Banka’ya yönelik risklerin en aza indirilmesine yardımcı olur Etkilenen insanlara yönelik risklerin azaltılması, aynı zamanda borçluya ve Banka’ya yönelik risklerin en aza indirilmesine yardımcı olur

6 Kilit Planlama Hususları Yeniden yerleşim planlaması ve uygulaması borçlunun sorumluluğudur Yeniden yerleşim planlaması ve uygulaması borçlunun sorumluluğudur Ancak planlar ve uygulama Banka ilke ve standartları ile uyumlu olmalıdır Ancak planlar ve uygulama Banka ilke ve standartları ile uyumlu olmalıdır Uygulayıcılar ve etkilenen insanlar planlama sürecine sahil edilmelidir Uygulayıcılar ve etkilenen insanlar planlama sürecine sahil edilmelidir Etkilere maruz kalmadan önce tazminat ve diğer gerekli yardımlar sağlanmalıdır Etkilere maruz kalmadan önce tazminat ve diğer gerekli yardımlar sağlanmalıdır Finansal aracı planlama ve uygulamayı koordine etmelidir Finansal aracı planlama ve uygulamayı koordine etmelidir

7 Olası Finansal Aracı Koordinasyon Hususları Alt müşterilerin, Banka finansmanı koşullarından haberdar olmasını ve bunları anlamasını sağlamak Alt müşterilerin, Banka finansmanı koşullarından haberdar olmasını ve bunları anlamasını sağlamak Normal prosedürlerin değiştirilmesi veya ilave yardım sağlanması konusunda anlaşmaya varmak Normal prosedürlerin değiştirilmesi veya ilave yardım sağlanması konusunda anlaşmaya varmak Banka gereklilikleri ile tutarlı ayrı yeniden yerleşim planları hazırlamak Banka gereklilikleri ile tutarlı ayrı yeniden yerleşim planları hazırlamak Planlama ve uygulamanın uygun şekilde zamanlanmasını ve sıralandırılmasını sağlamak Planlama ve uygulamanın uygun şekilde zamanlanmasını ve sıralandırılmasını sağlamak Uygun dokümantasyonu ve raporlamayı sağlamak Uygun dokümantasyonu ve raporlamayı sağlamak

8 Türkiye Projelerindeki Tekrarlayan Sorunlar Projenin tanımlanması : Banka politikasının uygulanmasında sıralandırma ve “bağlantı” Projenin tanımlanması : Banka politikasının uygulanmasında sıralandırma ve “bağlantı” Uygunluk boşluğunun kapatılması : Yasal tanımadan yoksun insanlara yardım sağlanması Uygunluk boşluğunun kapatılması : Yasal tanımadan yoksun insanlara yardım sağlanması Tüm maliyetlerin karşılanması: ‘Yenileme maliyeti’ değerlemesi, işlem maliyetleri ve geçiş dönemi desteği Tüm maliyetlerin karşılanması: ‘Yenileme maliyeti’ değerlemesi, işlem maliyetleri ve geçiş dönemi desteği Tazminatın ötesine geçmek : Gelirin eski düzeyine getirilmesi ve kalkınma fırsatları Tazminatın ötesine geçmek : Gelirin eski düzeyine getirilmesi ve kalkınma fırsatları Acil kamulaştırma prosedürleri kapsamında yeterli istişarenin sağlanması Acil kamulaştırma prosedürleri kapsamında yeterli istişarenin sağlanması

9 Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi (YYPÇ) YYPÇ planlama ve uygulamaya yönelik ilkeleri, prosedürleri ve sorumlulukları belirler YYPÇ planlama ve uygulamaya yönelik ilkeleri, prosedürleri ve sorumlulukları belirler Proje Değerlendirmeye kadar proje veya alt proje YYEP’nı tamamlamanın imkansız olduğu durumlarda hazırlanır Proje Değerlendirmeye kadar proje veya alt proje YYEP’nı tamamlamanın imkansız olduğu durumlarda hazırlanır Etkilerin yeri, doğası ve ölçeği belli değilse teknik planlama yapılamaz Etkilerin yeri, doğası ve ölçeği belli değilse teknik planlama yapılamaz “Finansman onayından” ve işe başlamadan önce YYEP’nın Banka tarafından kabul edilmesi gerekir “Finansman onayından” ve işe başlamadan önce YYEP’nın Banka tarafından kabul edilmesi gerekir YYPÇ’nde zaten edinilmiş araziler için durum tespit raporlaması gereklilikleri belirtilmelidir. YYPÇ’nde zaten edinilmiş araziler için durum tespit raporlaması gereklilikleri belirtilmelidir.

10 YYPÇ’nin Temel İçeriği Projenin ve tahmin edilen etkilerin açıklaması Projenin ve tahmin edilen etkilerin açıklaması Tam planlamanın neden mümkün olmadığının açıklaması Tam planlamanın neden mümkün olmadığının açıklaması Kilit ilkeler ve amaçlar Kilit ilkeler ve amaçlar Politika ve düzenleme boşluğu analizi Politika ve düzenleme boşluğu analizi Plan hazırlama ve onay süreci Plan hazırlama ve onay süreci Organizasyonel roller ve prosedürler Organizasyonel roller ve prosedürler İstişare, açıklama ve şikayet giderme taahhütleri İstişare, açıklama ve şikayet giderme taahhütleri

11 Tekrarlayan YYPÇ Geçiş Hususları YYPÇ, yükümlülüklerin anlaşıldığının ve kabul edildiğinin gösterilmesi için borçlu tarafından hazırlanmalıdır YYPÇ, yükümlülüklerin anlaşıldığının ve kabul edildiğinin gösterilmesi için borçlu tarafından hazırlanmalıdır YYPÇ geçici bir anlaşma sağlar; YYEP nihai tasarıma dayalı olarak incelenir ve onaylanır YYPÇ geçici bir anlaşma sağlar; YYEP nihai tasarıma dayalı olarak incelenir ve onaylanır YYPÇ değerlendirme aşamasında mevcut olan bilgi düzeyini yansıtmalıdır YYPÇ değerlendirme aşamasında mevcut olan bilgi düzeyini yansıtmalıdır Borçlu tarafından sahiplenmenin veya koordinasyonun zayıf olduğu durumlarda genellikle planlama ve uygulama sorunları doğar Borçlu tarafından sahiplenmenin veya koordinasyonun zayıf olduğu durumlarda genellikle planlama ve uygulama sorunları doğar Finansal Aracılık projelerinde, alt borçluların gereklilikleri bilmemeleri veya kabul etmemeleri halinde uygulama sorunları doğar Finansal Aracılık projelerinde, alt borçluların gereklilikleri bilmemeleri veya kabul etmemeleri halinde uygulama sorunları doğar

12 Yeniden Yerleşim Eylem Planı Yeniden yerleşimin etkilerinin tespit edilmesi ve azaltılması için kurumsal ve teknik bir zemin sağlar Yeniden yerleşimin etkilerinin tespit edilmesi ve azaltılması için kurumsal ve teknik bir zemin sağlar Planlamanın kapsamı etkilerin ölçeği ve karmaşıklık düzeyi ile uyumlu olmalıdır : Planlamanın kapsamı etkilerin ölçeği ve karmaşıklık düzeyi ile uyumlu olmalıdır : Nispeten daha çok sayıda insanın etkilendiği durumlarda, gelirlerin ve geçim kaynaklarının etkilendiği durumlarda veya yeniden yerleşim sahaları için planlamaya ihtiyaç duyulduğu durumlarda planlama gereklilikleri daha kapsamlıdır 200’den az insanın etkilendiği, gelirin eski düzeye getirilmesine ihtiyaç duyulmadığı ve yeniden yerleşim sahalarına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda kısaltılmış bir yeniden yerleşim planı kabul edilebilir Finansman için alt proje onayından önce YYEP’nın Banka tarafından kabul edilmesi gerekir. Finansman için alt proje onayından önce YYEP’nın Banka tarafından kabul edilmesi gerekir.

13 YYEP: Kurumsal Hususlar Politika ve düzenleme boşluğu analizi Politika ve düzenleme boşluğu analizi Proje uygulaması ile ilişkilendirilmiş takvim Proje uygulaması ile ilişkilendirilmiş takvim Organizasyonel roller ve kapasite değerlendirmesi Organizasyonel roller ve kapasite değerlendirmesi İç ve dış izleme düzenlemeleri İç ve dış izleme düzenlemeleri İstişare ve bilgilendirme İstişare ve bilgilendirme Şikayet prosedürleri Şikayet prosedürleri

14 YYEP: Teknik İçerik Projenin ve etkilerinin açıklaması Projenin ve etkilerinin açıklaması Etkilerin önlenmesine ve en aza indirilmesine yönelik çabalar Etkilerin önlenmesine ve en aza indirilmesine yönelik çabalar Etkilenen insanların ve etkilerin tespit edilmesi Etkilenen insanların ve etkilerin tespit edilmesi Değerleme, tazminat ve yardım önlemleri Değerleme, tazminat ve yardım önlemleri Yeniden yerleşim sahası planı (ilgili ise) Yeniden yerleşim sahası planı (ilgili ise) Geliri eski düzeyine getirme planı (ilgili ise) Geliri eski düzeyine getirme planı (ilgili ise) Bütçe düzenlemeleri ve finansal düzenlemeler Bütçe düzenlemeleri ve finansal düzenlemeler

15 Nüfus Sayımı ve Envanter Çalışması Etkilenen tüm insanları tespit etmek ve saymak için %100’lük bir nüfus sayımı gereklidir Etkilenen tüm insanları tespit etmek ve saymak için %100’lük bir nüfus sayımı gereklidir Etkilerin sınıflandırılması ve yardımların formülasyonu için etkilenen varlıkların envanterinin çıkarılması gerekir Etkilerin sınıflandırılması ve yardımların formülasyonu için etkilenen varlıkların envanterinin çıkarılması gerekir Gelir ile ilgili etkiler ve diğer potansiyel sosyoekonomik sorunlar örneklem anketi üzerinden değerlendirilebilir Gelir ile ilgili etkiler ve diğer potansiyel sosyoekonomik sorunlar örneklem anketi üzerinden değerlendirilebilir Uygunluğun belirlenmesi, bütçeleme, izleme ve şikayetlerin giderilmesi için tam ve zamanında veri toplama kilit öneme sahiptir Uygunluğun belirlenmesi, bütçeleme, izleme ve şikayetlerin giderilmesi için tam ve zamanında veri toplama kilit öneme sahiptir

16 Tekrarlayan Uygulama Sorunları YYEP girdileri ve süreçleri, normal ulusal uygulamalara göre daha zaman-yoğundur YYEP girdileri ve süreçleri, normal ulusal uygulamalara göre daha zaman-yoğundur İstişare ve bilgilendirme gereklilikleri daha kapsamlı olabilir İstişare ve bilgilendirme gereklilikleri daha kapsamlı olabilir Sorumlulukların ve kurumlar arası koordinasyonun açıklığa kavuşturulması zor olabilir Sorumlulukların ve kurumlar arası koordinasyonun açıklığa kavuşturulması zor olabilir Farklı Banka önlemlerini ve prosedürlerini uygulamak bürokratik açıdan zordur Farklı Banka önlemlerini ve prosedürlerini uygulamak bürokratik açıdan zordur Boşlukların kapatılması: borçlu genellikle mevcut düzenlemelerin veya uygulamanın dışına çıkma yetkisine sahip değildir Boşlukların kapatılması: borçlu genellikle mevcut düzenlemelerin veya uygulamanın dışına çıkma yetkisine sahip değildir İzleme ve beklenmeyen durumlara adaptasyon İzleme ve beklenmeyen durumlara adaptasyon


"Gönülsüz Yeniden Yerleşim 0P 4.12: Finansal Aracılar ve Yeniden Yerleşim Planlama Araçları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları