Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C.K.'da meslek mensubuna uygulanabilecek cezai yaptırımların irdelenmesi Bekir BAYKARA Avukat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C.K.'da meslek mensubuna uygulanabilecek cezai yaptırımların irdelenmesi Bekir BAYKARA Avukat."— Sunum transkripti:

1 T.C.K.'da meslek mensubuna uygulanabilecek cezai yaptırımların irdelenmesi
Bekir BAYKARA Avukat

2 . VUK 360.md. nin YMM uygulaması
Aksi görüş olmakla birlikte bana göre VUK 359. md. deki suçlar (sahte belge düz. Hariç) özgü suçtur. Özgü suçlarda (azmettirme ve müşterek faillik dışında) cezanın yarısı verilir. VUK 360.md.de menfaat olmazsa cezanın yarısı verilir. Bu şartlarla, 360.iştirak halinde ¼ ceza verilir

3 Vergi suçuna yardım etme halleri
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek. b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak. c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak

4 Konumuz: Türk ceza Kanunu Hükümleri Açısından sorumluluk Uygulamaları.
Yani T.C.K.'da meslek mensubuna uygulanabilecek cezai yaptırımların irdelenmesi Konu, beş yıllık YMM meslek tecrübesi ve 14 yıllık avukatlık tecrübesi (vergi-vergi ceza hukuku ve meslek mensuplarının vergisel ve ceza sorumluluğu ile ilgili davalar) ışığında incelenecektir.

5 YMM KAMU GÖREVLİSİDİR. 3568 S. Kanun 11. yemin metni,
3568 S. Kanun 47. md. metni, TCK 257/7 “.. yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, ceza artırılır.” hükmü, SMMM hakkındaki Yargıtay kararları, Mesleğin yapısı. (mührü vs); göstermektedir.

6 YMM nin işleyebileceği özgü suçlar
3568 S. Kan. 49 md. deki cezalar ve özellikle tasdikin doğru olmamasından dolayı, daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç yoksa , 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecektir. (Daha ağır ceza 204.md. Res. Belgede sah. 3-8 yıl, 257gör. Köt. Kul. 6 ay-2 yıl, ihm. 3 ay -1 yıl )

7 YMM ve TCK daki “Özgü suçlar”
204/2 resmi belgede sahtecilik , 239 ticari sır, müşteri. Sırrının açıklanması (zimmet ve irtikâp suçunu YMM işleyemez.) 252 rüşvet; -257 görevi kötüye kullanma; -279 suçu bildirmeme, suçlarıdır.

8 TCK 204/2 Resmi belgede sahtecilik
YMM Görevi gereği düzenlemeye yetkili görevi gereği yetkili olduğu bir belgeyi; -sahte olarak düzenleyen, -Gerçek belgeyi aldatacak şekilde değiştiren, -gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen, -sahte resmi belgeyi kullananan , YMM 3 ila 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

9 Resmi belgede sahtecilik ve tasdik raporu
Tasdik raporunun resmi belge olduğu ve gerçeğe aykırı düzenlenerek resmi evrakta sahtecilik yapıldığı iddia edilebilir. Sahte resmi belge kullanıldığı iddia edilebilir.

10 Tasdik raporlarının resmi belge olması
Tasdik raporları resmi belgedir. Ancak vergi kaybının olduğu her durumda sahte belgeden söz edilemez. Çünkü, bir takım eksiklikler onu gerçeğe aykırı kılmaz. Fakat , Aksine suç duyuruları olmaktadır

11 YMM nin sahte resmi evrak kullanması
YMM tasdik raporuna (bilerek) sahte resmi belge eklerse, sahte resmi evrak kullanmış olur. Bu nedenle belgenin aslını araştırmadan rapora eklememesi, aslını görmeden fotokopiyi tasdik etmemesi gerekir.

12 Müşteri sırrının açıklanması
YMM mesleği gereği öğrendiği ticari sırrı, müşteri sırrını yetkisiz kişilere verir veya açıklarsa, 1yıldan 3 yıla kadar ve beş bin gün adli para cezasıyla cezalandırılır. Takibi şikayete bağlıdır. Yurt dışındaki kişilere verilirse ceza üçte bir artırılır. Şikayet aranmaz.

13 Rüşvet TCK 252/2 Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi, 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Hakim, avukat, noter, bilirkişi, YMM olursa ceza 1/3 ten yarıya kadar artırılır.

14 Rüşvete aracılık ve diğer haller
Rüşvete aracılık eden, Rüşvet ilişkisinde kendisine menfaat sağlanan kişi de, kamu görevlisi olmasa da, aynı cezayı alır. YMM nin rüşvet alması mümkün mü?

15 Görevi kötüye kullanma TCK 257/1
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır. (Görevi kötüye kullanma)

16 YMM Görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal suçunu işleyebilir mi?
Görevi ihmal TCK 257/2 Yukarıdaki suçu, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek,işlerse, 3 aydan yıla kadar hapis cezası alır. YMM Görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal suçunu işleyebilir mi?

17 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi TCK 279
Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, 6 aydan aydan 2 yıla kadar cezalandırılır.

18 YMM bu suçu işleye bilir mi?
Vergi kaçakçılığı suçunu bildirmemek, Vergi kaçakçılığı suçu nereye bildirilecek ?


"T.C.K.'da meslek mensubuna uygulanabilecek cezai yaptırımların irdelenmesi Bekir BAYKARA Avukat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları